Category Archives: Nieuwsbrieven

We hebben in oktober 2014 onze eerste digitale nieuwsbrief verspreid. We plaatsen deze ook steeds op onze website. Hieronder vind je de links naar de afzonderlijke nieuwsbrieven.

Aanbevelingen VSL betreffende wijziging ligplaatsenbeleid

Leeuwarden 19 februari 2021

Geachte dame, heer,

Met dit schrijven wil de VSL aanbevelingen doen voor de ophanden zijnde wijzigingen in het Beleid Ligplaatsen in de gemeente Leeuwarden.

Wij benadrukken dat de VSL haar medewerking bij de totstandkoming van aangepast beleid wil verlenen om een breed gedragen beleid te creëren maar dat we het beleid als zodanig niet zullen ondertekenen om de rechtspositie van onze leden niet te schaden.
Lees verder

VSL Nieuws 45

Nieuwsbrief  45 (eind maart 2021)

  1. Intro.

Deze VSL-Nieuwsbrief volgt wat sneller op de vorige (nr.44; begin maart 2020) dan gewoonlijk.

Dat komt omdat er nogal wat tekst is aangeleverd door anderen (derden). We zijn daar als VSL erg blij mee. De aangeleverde “stukjes” zijn elk wel wat langer  dan de korte commentaren die u gewend bent in deze Nieuwsbrief. Maar om woest gaan zitten schrappen in bijdragen van anderen, leek me ook niet aardig.
Lees verder

VSL Nieuws 44

Vereniging Schippers Leeuwarden

NIEUWSBRIEF 44; maart 2021

  1. Het jaar 2021.

Corona is nog steeds heel duidelijk aanwezig. Het houden van een gezellige Alg. LedenVergadering zit er nog steeds niet in.

Maar het (bestuurlijke) verenigingsleven moet wel voortgang vinden. Het bestuur onderhoudt alle contacten via de mail

Dmv. de Nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

De penningmeester zal op relatief korte termijn een financieel jaaroverzicht 2020 opstellen (en dat laten controleren) en aan u doen toekomen.

De secretaris zal een sociaal jaarverslag schrijven met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in 2020. Ook dit zal aan u worden toegestuurd of op de website worden gezet.

Maar hoe geven we deze “digitale?” ALV vorm?

Ideeën zijn meer dan welkom.
Lees verder

VSL Nieuws 43

  1. Feestelijke verlichting

Zowel in de Museumhaven als de Emmakade waren dit jaar meer schepen dan ooit feestelijk verlicht gedurende de feestdagen. Het leek de “Wielenpolle” wel. Het zal wel door de Corona beperkingen komen, dat zoveel waterwoners de behoefte voelden  hun schepen in deze donkere dagen zo mooi te versieren. Ik heb veel positieve opmerkingen van walbewoners gehoord (mondeling en op sociale media). Dit is voor de publieke opinie mbt waterwoners een goede zaak.
Lees verder

VSL Nieuws 42

  1. Regeling wachtlijsten ligplaatsen.

Begin november kreeg de VSL een concept toegestuurd van een aangepaste regeling wachtlijsten ligplaatsen. Belangrijkste aanpassing betrof een voorrangsregeling voor zgn. langliggers die op basis van de nieuwste welstandsregels niet in aanmerking zouden komen voor een nieuwe ligplaatsvergunning.

We hebben in dit concept een aantal kanttekeningen gezet en een aantal vragen over verduidelijking van sommige regels. Inmiddels is het antwoord van de gemeente bij ons binnen, er zullen een paar zaken verduidelijkt worden en enkele aanpassingen gedaan. Dit betreft o.a. het voor ons zo belangrijke punt voor de langliggers die buiten de boot dreigen te vallen.

Als VSL hebben hier positief op gereageerd, met de opmerking dat de wachtlijstregeling ondergeschikt is aan de Welstandsnota en dat bij aanpassingen in die nota weer een nieuwe wachtlijstregeling nodig zal zijn.


Lees verder

VSL Nieuws 41

NIEUWSBRIEF nr. 41 (begin oktober 2020)

  1. Tjalk “Trijntje”

De Raad van State heeft de gemeente Leeuwarden in het gelijk gesteld in het dispuut over de ligplaats van “Trijntje” (LC 18 sept.). De Raad van State stelt dat de gemeente het recht heeft vast te houden aan de voorwaarden van de plaatselijke verordening.

Het recht heeft om ….; OK.  Maar dat hoeft de gemeente niet te doen. 

Waarom stelt de gemeente zich zo star op? Zij weigert de nieuwe ligplaatsvergunning voor de Emmakade NZ af te geven, omdat de “Trijntje” als kantoor wordt gebruikt. Uiteindelijk resultaat: de situatie blijft onveranderd; de “Trijntje” blijft lekker liggen aan de Emmakade ZZ op de eerder afgegeven ligplaatsvergunning en wordt gebruikt als kantoor.  Alleen moet Lourens Touwen elke dag ongeveer 1 km extra fietsen en komt er een ligplaats aan de Emmakade NZ beschikbaar.

Commentaar. In de dergelijk geval zou je als gemeente toch iets soepeler met de zelf verzonnen regeltjes kunnen omgaan? Dit dient geen doel; dat procederen kost alleen een hoop gemeenschapsgeld. Moesten daarom de leges omhoog (niet met een inflatiepercentage, maar worden verdrievoudigd)? 
Lees verder

VSL Nieuws 40

        Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief nr. 40,  september 2020

  1. De uitvaart van Ate Dijkstra.

Het was die vrijdag 14 augustus om 19.00 uur een indrukwekkende gebeurtenis. Gevaren door zijn 2 zonen en zijn kleinzoon, maakte Ate op zijn schip een laatste ronde over het Nieuwe Kanaal. Veel belangstellenden langs de kant. Getoeter, scheepsbellen, applaus en veel bloemen in het water.

De familie bedankt allen die op deze wijze de laatste eer aan Ate hebben bewezen.

In de Leeuwarder  Courant van vrijdag 4 september stond een interessant, lovend “in memoriam‘. We zijn een markante schipper kwijt.
Lees verder

VSL Nieuws 39

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden
Extra Nieuwsbrief  nr 39;  augustus 2020.

  1. Ate Dijkstra.

Afgelopen maandag is Ate Dijkstra op 88 jarige leeftijd overleden. Ate was een markant lid van onze vereniging. Trouw bezoeker van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Schepen waren zijn passie. Jarenlang, ging hij in het voorjaar de woonschepen langs om SKS-wimpels te verkopen.

De laatste vaart van Ate, op zijn eigen schip, zal plaatsvinden op het Nieuwe Kanaal  op vrijdag 14 augustus.
U bent van harte uitgenodigd om Ate een laatste groet te brengen tussen 19.00 en 19.30 uur vanaf beide kanten van de Emmakade. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter.

Het bestuur van de VSL condoleert de  nabestaanden.

VSL Nieuws 38

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 38;  juli 2020.

1. Corona.

Volgens de schrijver dezes heeft Corona geen al te grote impact gehad op de schippers community in Leeuwarden. Voor de meesten ging het leven (met wat beperkingen) gewoon door. Laten we daar blij om zijn. Hoe het verder moet? Geen Sneekweek en geen SKS-skûtsjesilen deze zomer.  Ach ….. dat halen we volgend jaar wel in. Het lijkt dat Friesland relatief goed is weggekomen. Maar Corona is nog niet verslagen.

Uiteraard moest de ALV in maart wordt afgeblazen. Als bestuur zouden we graag een ALV houden in september, maar zolang de “anderhalve meter maatregel” van  kracht blijft, is zo’n vergadering wel erg lastig. Uiteraard laten we u het weten als er verandering in deze situatie komt.

Overigens zijn de “normale” bestuursactiviteiten gewoon door gegaan.
Lees verder

VSL Nieuws 37

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 37; april 2020.

  1. Algemene Ledenvergadering VSL

Was gepland op 26 maart. Ging uiteraard niet door. Ondanks het ontbreken van die formele steun van de Alg. Ledenvergadering, gaat het VSL-bestuur er van uit dat ze haar beleid op de diverse punten kan voortzetten.
Lees verder