Category Archives: Nieuwsbrieven

We hebben in oktober 2014 onze eerste digitale nieuwsbrief verspreid. We plaatsen deze ook steeds op onze website. Hieronder vind je de links naar de afzonderlijke nieuwsbrieven.

VSL Nieuws 29

Nieuwsbrief nr. 29 van 7 november 2018.

 

 1. Herfstbijeenkomst.

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan boord van de STANFRIES.

Ligplaats: Willemskade 46, NZ, nabij de Beursbrug.

Aanvang 20.00 uur.   Hapjes en drankjes gratis

Kom gezellig met uw mede schippers (of schippersen) kletsen over de voorbije zomer, over de voornemens (?) van de gemeente mbt het ligplaatsenbeleid, het CvO, etc.

Kunt u tegelijkertijd de fraaie foto-expositie van Marleen Griep bewonderen.
Lees verder

VSL Nieuws 28

Nieuwsbrief 28 (oktober 2018).

 1. De Boppeslach”.

De VSL is een pure belangenbehartiger van onze leden. En daar gaan we soms best ver in.

De fam. Sappé hebben we –  met name in de bezwaarfase – ondersteund bij hun juridische strijd om een vaste ligplaats in Leeuwarden te krijgen. De laatste stap was de behandeling van hun zaak door de Raad van State. Hoger kan niet.”

Onderstaand artikel stond op 14 augustus in de Leeuwarder Courant en mogelijk alleen in de Zuid-West editie. De meeste VSL (bestuurs)-leden hebben het over het hoofd gezien / niet gelezen. Daarom hier nogmaals (in de bijlagen) dat artikel en een  foto van de Boppeslach.

Overigens staan er in het artikel een paar foutjes (bijv. buurtschip in plaats van beurtschip), maar de kern van het verhaal klopt wel.
Lees verder

VSL Nieuws 27

Nieuwsbrief 27 (september 2018).

1. Zomer.

Hij is weer voorbij die mooie zomer (gossie, wat was het heet in juli); een groot aantal schepen die in de zomermaanden het ruime sop gekozen hebben, keren weer terug op vertrouwde ligplaatsen.

Wat een mooie evenementen hebben we meegemaakt in Leeuwarden; de solar challenge, de Reuzen en de Houtvaert. Heftig. En dat alles zonder ernstige incidenten. Het soms gehoorde: “Liwadden, ut is niks en ut wurdt ook niks” is hiermee definitief gelogenstraft.
Lees verder

VSL Nieuws 26

Nieuwsbrief 26; juli 2018.

 1. Gemeente Leeuwarden; bewonersbijeenkomst en klankbordgroepen.

Eind april werden alle “waterwoners” door de gemeente uitgenodigd een online enquête in te vullen en werden ze uitgenodigd voor een bewonersavond (11 juni in de Bres) om met de gemeente van gedachten te wisselen. De achtergrond is dat zowel op nationaal niveau (Bouwbesluit), als op lokaal niveau (samenvoeging van Leeuwarden en Grou) het een en ander verandert en de gemeente dus met een nieuwe (aangepaste) regeling voor “wonen op het water” moet komen.
Lees verder

VSL Nieuws 25

Nieuwsbrief 25; april 2018.

 1. Centraal telefoonnummer brugbediening.

Er zijn een aantal veranderingen opgetreden bij de gemeente (bruggen vervangen door aquaduct e.d.). Daarom nu een nieuw (?) centraal nummer voor heel Leeuwarden voor het aanvragen van brugbediening.

Het nummer is: 058 – 2120968.
Lees verder

VSL Nieuws 24

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 24. van Maart 2018.

1. Overlijden Henk van Duuren

Op dinsdag 27 Februari is overleden de schipper van de stoomsleepboot “Maarten” op de leeftijd van 69 jaar. Schippers in de Museumhaven en elders hebben op zaterdag 3 maart (de datum van de begrafenis) uit respect de vlaggen halfstok gehangen. VSL heeft in de persoon van de voorzitter de uitvaartplechtigheid bijgewoond. Wij zullen Henk en zijn inzet voor varend Leeuwarden missen.
Lees verder

VSL Nieuws 23

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 23. van Febr. 2018.

1. Rokend pannetje op het vuur.

Op maandag 5 febr. liet Lidewij (van de “Petro”) haar hond uit langs de Emmakade. Lopend langs de “November” hoorde ze een rookalarm aan boord. Ook was er een brandlucht. Snel naar de secretaris van de VSL voor een telefoonnummer van de bewoners. Helaas kon dat niet zo snel gevonden worden. Dus hij met Lidewij en Auke naar het schip. Ook Evert Jan werd er bij gehaald. Brandweer gebeld. Auke draaide (heel slim) de gasfles op het voordek dicht. Toch maar ff wachten op de brandweer. De aankomst van de brandweer was indrukwekkend; zwaailichten, 8 man, waarvan een aantal met zuurstofmaskers. Een brandweerman naar binnen. Het viel mee. De oorzaak bleek een pannetje op het vuur (dat nu niet meer brandde). Ook Evert Jan nog naar binnen; zoveel rook stond er ook niet. En toen kwam Veronique thuis. Eind goed, al goed. Complimenten aan vooral Lidewij, maar toch ook aan de andere waterwoners. Waar nodig, helpen we elkaar.


Lees verder

VSL Nieuws 22

Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief, December 2017.
Onderwerpen:

 1. Beste wensen; prettige feestdagen en een gelukkig 2018.
 2. Verslag Herfstbijeenkomst
 3. Verslag informatie bijeenkomst over CvO in samenwerking met de LVBHB
 4. Verslag Hus & Hiem vergaderingen
 5. Verontdieping Nieuwe Kanaal
 6. Overleg met de gemeente Leeuwarden
 7. Speerpunten van beleid in 2018


Lees verder

VSL Nieuws 21

Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief 21.
Oktober 2017
1. Ligplaatsen.
In de laatste week van september is het bestuur van de VSL alle ligplaatsen van woonschepen in Leeuwarden langs gegaan om te zien of er mutaties t.o.v. het vroege voorjaar waren. En ja hoor, die waren er. We telden toch een 5-tal nieuwe schepen / gezichten. We zullen bij al die schepen een fraaie brief in de bus schuiven met informatie over de VSL en hen uitnodigen voor de eerst volgende bijeenkomst (Stanfries; 2 november) en hen vragen lid te worden van onze vereniging.

Lees verder

VSL Nieuws 20

Nieuwsbrief VSL 20, september 2017.

Hij is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei, etc. ……… U kent het liedje.

Vele woonschepen uit Leeuwarden zijn in de afgelopen zomermaanden korte of langere tijd weg geweest van hun vaste ligplaats. Sommigen voor vakantie, maar ook een heel stel voor onderhoud. Alleen vanuit het meest westelijke stukje van de Emmakade gingen er 5 achter elkaar bij ‘Welgelegen” op de helling. Dat leverde vele, vele kruiwagens met mosselen op. Met die levende mosselen (ze eten algen) kun je overigens walbewoners met troebele vijvers blij maken.

Ook was er gedurende die 4 maanden veel ander nieuws, dat wellicht de interesse verdient van de Leeuwarder schippers. Voor diegenen die niet steeds het nieuws op de voet volgen, hier een kleine samenvatting / update.

Lees verder