Category Archives: Nieuwsbrieven

We hebben in oktober 2014 onze eerste digitale nieuwsbrief verspreid. We plaatsen deze ook steeds op onze website. Hieronder vind je de links naar de afzonderlijke nieuwsbrieven.

VSL Nieuws 26

Nieuwsbrief 26; juli 2018.

 1. Gemeente Leeuwarden; bewonersbijeenkomst en klankbordgroepen.

Eind april werden alle “waterwoners” door de gemeente uitgenodigd een online enquête in te vullen en werden ze uitgenodigd voor een bewonersavond (11 juni in de Bres) om met de gemeente van gedachten te wisselen. De achtergrond is dat zowel op nationaal niveau (Bouwbesluit), als op lokaal niveau (samenvoeging van Leeuwarden en Grou) het een en ander verandert en de gemeente dus met een nieuwe (aangepaste) regeling voor “wonen op het water” moet komen.
Lees verder

VSL Nieuws 25

Nieuwsbrief 25; april 2018.

 1. Centraal telefoonnummer brugbediening.

Er zijn een aantal veranderingen opgetreden bij de gemeente (bruggen vervangen door aquaduct e.d.). Daarom nu een nieuw (?) centraal nummer voor heel Leeuwarden voor het aanvragen van brugbediening.

Het nummer is: 058 – 2120968.
Lees verder

VSL Nieuws 24

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 24. van Maart 2018.

1. Overlijden Henk van Duuren

Op dinsdag 27 Februari is overleden de schipper van de stoomsleepboot “Maarten” op de leeftijd van 69 jaar. Schippers in de Museumhaven en elders hebben op zaterdag 3 maart (de datum van de begrafenis) uit respect de vlaggen halfstok gehangen. VSL heeft in de persoon van de voorzitter de uitvaartplechtigheid bijgewoond. Wij zullen Henk en zijn inzet voor varend Leeuwarden missen.
Lees verder

VSL Nieuws 23

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 23. van Febr. 2018.

1. Rokend pannetje op het vuur.

Op maandag 5 febr. liet Lidewij (van de “Petro”) haar hond uit langs de Emmakade. Lopend langs de “November” hoorde ze een rookalarm aan boord. Ook was er een brandlucht. Snel naar de secretaris van de VSL voor een telefoonnummer van de bewoners. Helaas kon dat niet zo snel gevonden worden. Dus hij met Lidewij en Auke naar het schip. Ook Evert Jan werd er bij gehaald. Brandweer gebeld. Auke draaide (heel slim) de gasfles op het voordek dicht. Toch maar ff wachten op de brandweer. De aankomst van de brandweer was indrukwekkend; zwaailichten, 8 man, waarvan een aantal met zuurstofmaskers. Een brandweerman naar binnen. Het viel mee. De oorzaak bleek een pannetje op het vuur (dat nu niet meer brandde). Ook Evert Jan nog naar binnen; zoveel rook stond er ook niet. En toen kwam Veronique thuis. Eind goed, al goed. Complimenten aan vooral Lidewij, maar toch ook aan de andere waterwoners. Waar nodig, helpen we elkaar.


Lees verder

VSL Nieuws 22

Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief, December 2017.
Onderwerpen:

 1. Beste wensen; prettige feestdagen en een gelukkig 2018.
 2. Verslag Herfstbijeenkomst
 3. Verslag informatie bijeenkomst over CvO in samenwerking met de LVBHB
 4. Verslag Hus & Hiem vergaderingen
 5. Verontdieping Nieuwe Kanaal
 6. Overleg met de gemeente Leeuwarden
 7. Speerpunten van beleid in 2018


Lees verder

VSL Nieuws 21

Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief 21.
Oktober 2017
1. Ligplaatsen.
In de laatste week van september is het bestuur van de VSL alle ligplaatsen van woonschepen in Leeuwarden langs gegaan om te zien of er mutaties t.o.v. het vroege voorjaar waren. En ja hoor, die waren er. We telden toch een 5-tal nieuwe schepen / gezichten. We zullen bij al die schepen een fraaie brief in de bus schuiven met informatie over de VSL en hen uitnodigen voor de eerst volgende bijeenkomst (Stanfries; 2 november) en hen vragen lid te worden van onze vereniging.

Lees verder

VSL Nieuws 20

Nieuwsbrief VSL 20, september 2017.

Hij is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei, etc. ……… U kent het liedje.

Vele woonschepen uit Leeuwarden zijn in de afgelopen zomermaanden korte of langere tijd weg geweest van hun vaste ligplaats. Sommigen voor vakantie, maar ook een heel stel voor onderhoud. Alleen vanuit het meest westelijke stukje van de Emmakade gingen er 5 achter elkaar bij ‘Welgelegen” op de helling. Dat leverde vele, vele kruiwagens met mosselen op. Met die levende mosselen (ze eten algen) kun je overigens walbewoners met troebele vijvers blij maken.

Ook was er gedurende die 4 maanden veel ander nieuws, dat wellicht de interesse verdient van de Leeuwarder schippers. Voor diegenen die niet steeds het nieuws op de voet volgen, hier een kleine samenvatting / update.

Lees verder

VSL Nieuws 19

NIEUWSBRIEF 19; MAART 2017

1. ALV 2017

Op dinsdag 21 maart jl werd de Algemene LedenVergadering van de VSL gehouden aan boord van de Stânfries. De dinsdag was een experiment; vroeger vergaderden we meestal op vrijdag of zaterdag. Het bleek een succes; niet minder dan 35 leden gaven acte de presence.

Helaas zorgde de ligplaats wel voor wat problemen. In de nacht van zondag naar maandag hadden onverlaten het schip losgegooid (de trossen van de bolders getild. Het schip dreef weg, gelukkig vanwege de Westenwind niet naar de overkant (waar woonschepen liggen), maar naar de toiletvoorziening voor de recreatievaart.

Als gevolg daarvan moest het schip met niet al te stabiele laddertjes beklommen worden. Het ging bijna helemaal goed. Slechts 1 lid maakte bij het verlaten van de Stânfries een schuiver. Het bleef overigens tot diep in de nacht onrustig aan boord (de nazitting was te gezellig).

Over enige dagen zal het bestuur de voorlopige notulen van deze vergadering op de VSL-website zetten. Hier een hele korte samenvatting. Alle bestuurstechnische punten (notulen vorige vergadering, jaarverslag, financiën) werden door de vergadering goedgekeurd. Andere punten waren het overleg met de gemeente, de ligplaatsenverordening, het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug, de doorgraving bij Schilkampen, e.d. Als nieuwe bestuursleden traden aan: Klaas Hiemstra, Emiel Stoelinga en Paul Reijersberg.


Lees verder

VSL Nieuws 15

VSL-nieuwsbrief nr. 15;  december 2016 / januari 2017.

 1. Algemeen / Nieuwjaarswens.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze Nieuwsbrief eind december zou verschijnen. Door een aantal omstandigheden is dat niet gelukt. Maar we zijn nog wel op tijd om u, waterwoners / leden van de VSL een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2017 toe te wensen.

 
Lees verder

VSL Nieuws 14

 1. Aanpassingen aan de Noorderbrug.

De VSL heeft in het verleden bij de gemeente aangedrongen op het aanbrengen van een geleiderail onder de Noorderbrug naar aanleiding van meerdere recente ongelukken waarbij schepen met hun tuigage aan de openstaande brug bleven hangen.

Met enige vertraging zijn deze aanpassingen aan zowel de Noorderbrug, als de Vrouwenpoortsbrug uitgevoerd op 19 en 20 september 2016. Hulde.

 
Lees verder