Lustrum VSL

VSL Nieuws 46

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr  46 van 0ktober 2022.

Voor(zitter)woord

Op het moment dat ik dit schrijf jaagt er net een flinke bui over de luikenkap, de katten hebben hun favoriete plekjes benedendeks al weer in gebruik genomen en het houtkacheltje is ook al weer eens gestookt.

Kortom: Herfst, het jaargetijde dat het bestuur weer begint wat meer activiteit te vertonen. Er valt natuurlijk altijd wat te doen maar een aantal zaken beginnen echt aandacht te eisen.

Zeker ons 40 jarig lustrum als vereniging, gedurende deze zomer heeft de jubileumcommissie niet stil gezeten en het wordt nu tijd om de puntjes op de i te zetten. Het is alleen te hopen dat het C woord niet weer roet in het eten gooit…
Lees verder

VSL Nieuws

Zondag 25 september vinden tussen 13.00 – 16.00 uur roeiwedstrijden plaats op het Nieuwe Kanaal.
Lees verder

VSL Nieuws

Beste leden,

Hieronder bevindt zich een kopie van de bewonersbrief “Voorbereiding baggeren Nieuwe Kanaal” met informatie over de voorbereidingen voor het baggerwerk en een uitnodiging voor een bewonersavond.

Bewonersbrief – september 2022 v.1

Extra VSL Nieuwsbrief


EXTRA NIEUWSBRIEF VSL

Verslag voorlichting baggeren Nieuwe Kanaal

Locatie: Stânfries X
19 mei 2022 (21.15 tot 22.00 uur)

Op uitnodiging van de VSL kwam Meile Postma, werkzaam bij de gemeente Leeuwarden, na de algemene ledenvergadering van 2022 uitleg geven over het voorgenomen baggeren van het Nieuwe Kanaal (zie voor de historie daarvan https://museumhavenleeuwarden.nl/het-nieuwe-kanaal-bestaat-125-jaar/). Het baggeren zal begin 2023 moeten plaatsvinden. De VSL heeft zich jarenlang ingezet voor het baggeren, omdat de woonschepen bij het aan- en afmeren niet meer goed kunnen manoeuvreren en omdat de overlast door golfslag van passerende schepen/sloepen/rubberboten steeds groter wordt. Het is volgens Meile zeker dat het kanaal in ieder geval vanaf 1964 niet meer is gebaggerd.
Lees verder

VSL Nieuws

Beste Leden

Donderdag 19 mei om 19:30 onze ALV aan boord van de Stanfries X.
Ligplaats aan de zwaaikom bij de oude bibliotheek.

Aansluitend aan de ALV zal de dhr Meile Postma, projectleider  baggerwerkzaamheden Nieuwe Kanaal (Emmakade), aanwezig zijn om een en ander over dit toch wel grote project te vertellen.
Dit zal rond 21:00 zijn.

Als bestuur hebben wij inmiddels overleg gehad met de gemeente over het tijdelijk opschorten van de wachtlijst,
Hierdoor komen er aan de Emmakade een aantal plekken beschikbaar om schepen naar toe te verplaatsen i.v.m. baggerwerk op de eigen ligplaats. De mensen op de wachtlijst worden ingelicht.

Tot donderdag.

Met vriendelijke groet
Bestuur VSL

Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hiermee nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VSL.
Vraag gerust de buurman of buurvrouw mee als je het vermoeden hebt dat deze de normale VSL nieuwsbrief niet krijgt.

Met vriendelijke groet
Bestuur VSL


Lees verder

VSL Nieuws

Baggeren Nieuwe Kanaal

Mijn naam is Meile Postma en als projectleider ben ik betrokken bij baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Leeuwarden. Wij zijn van plan om het Nieuwe kanaal te baggeren. Onderstaand is het gedeelte weergegeven waarvan we de waterdiepte naar 2.30 m¹ willen brengen. Met deze diepte blijft het Nieuwe Kanaal goed bruikbaar voor de woonschepen en blijft ook de museumhaven bereikbaar.
Lees verder

Scheepvaartbericht

Afzender:

Provincie Fryslân Afdeling Provinciale Waterstaat

Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Wide Greons, De Tynje en Nieuwe Kanaal; wijziging geen bediening en stremming westelijke doorvaart Greuns spoorbrug te Leeuwarden.

In verband met onderhoudswerkzaamheden stremming en geen bediening van de Greuns spoorbrug te Leeuwarden, tevens is de westelijke doorvaart gestremd.

Geen doorvaart westelijke opening van 3 maart 2022 tot en met 16 maart 2022;

Geen doorvaart voor oostelijke én westelijke opening van 9 maart 2022 06:00 uur tot en met 13 maart 2022 21:00 uur;

Onderdoorvaart oostelijke opening mogelijk van 3 maart 2022 tot 9 maart 2022 06:00 uur en van 13 maart 2022 21:00 uur tot en met 16 maart.

Wijziging van het scheepvaartbericht dinsdag 1 februari 2022.

Extra VSL Nieuwsbrief

Attentie Schippers,

In de afgelopen week is er bij aan aantal schepen aan de Willemskade en Harlingertrekweg de stroomkabel gestolen.
De dieven gaan brutaal te werk; ze knippen de kabels gewoon door aan de uiteinden en nemen het mee. Dit is binnen luttele tellen gebeurd.
Bijkomende gevolgschade is vaak gesprongen (hoofd) zekeringen, hiervoor moet Liander ingeschakeld worden.
Ook is een aluminium schroef van het dek gestolen

Wees alert en geef verdachte zaken door aan de wijkagent of direct aan de politie.
De gemeente is op de hoogte van de situatie.

Groet
Bestuur VSL