Wonen

Ligplaatsbeleid

Zie ook: APV, Ligplaatsenbeleid, Ligplaatsvergunning, Beleidsregel welstand ligplaatsen Leeuwarden en Beleidsregel wachtlijsten voor woonschepen.

Meldt ons a.u.b. niet-werkende links!

Hoe kom je aan een ligplaats in Leeuwarden?

Voor varende woonschepen.

Sinds 1 januari 2016 laat Leeuwarden alleen historische – / museale schepen en replica’s toe.

Niet helemaal duidelijk is wanneer een schip historisch is. Ouder dan 50 jaar? Ouder dan 75 jaar?

Stap 1.

Om uiteindelijk een ligplaatsvergunning te krijgen, moet je die wens kenbaar maken bij de havenmeester / de afdelingen vergunningen op het gemeentehuis.

Je moet een aanvraag indienen om op de externe wachtlijst te komen. Voordat dit kan gebeuren moet er een zgn. welstandsadvies worden opgesteld door Hus & Hiem. Daartoe dienen recente foto’s en gegevens (bouwjaar, lengte, breedte, etc.) mbt het schip worden ingeleverd. Hoogst waarschijnlijk gaat de maritiem deskundige van Hus & Hiem ook zelf bij het schip kijken (om foto’s te nemen en bepaalde metingen te verrichten). De normen waar het schip aan moet voldoen, zijn te vinden in bovengenoemde beleidsregel welstand. Die normen worden redelijk strak gehanteerd. De VSL is altijd als toehoorder bij de zittingen van Hus & Hiem aanwezig.

Stap 3.

Indien een positief oordeel / advies wordt afgegeven, zal de gemeente het schip op de externe wachtlijst plaatsen. Zijn (of komen) er in de stad ligplaatsen vrij, dan zal de gemeente een ligplaats aanbieden aan die persoon die het hoogst op de wachtlijst staat. NB. Begin 2018 zijn er een aantal ligplaatsen vrij.  Je kan de aangeboden ligplaats accepteren, of weigeren. Dat laatste kan 2x. Daarna wordt je weer onderaan de (nu niet bestaande !) wachtlijst gezet.

Beter is het om in deze periode regelmatig contact met de gemeente te hebben over ligplaatsen die nu (of in de nabije toekomst) beschikbaar komen.

Heeft men eenmaal een ligplaatsvergunning, maar zou u liever ergens anders in de stad liggen, dan kunt u zich op de zogenaamde interne wachtlijst laten zetten, bijv. voor een plaats aan de Emmakade ZZ. Dit kan wel even duren. De doorstroming is traag.

Over de welstandseisen (heeft mijn schip een kans; ja of nee?), kunt u contact opnemen met de VSL. Over schepen die in Leeuwarden te koop liggen, geeft de VSL geen informatie.

De locaties voor de varende schepen zijn:

Emmakade
Harlingertrekvaart
Nieuwe Kade
Oosterkade
Oostergrachtswal
Westersingel
Willemskade zz
Willemskade nz

Willemskade nz is de locatie museumhaven. Hier kunnen alleen schepen die een A- of een B-status met een restauratieplan hebben, een ligplaatsvergunning krijgen.

De locaties voor de niet-varende schepen (arken)  zijn:

Het Anker
De Boeg
Oostersingel
De ligplaats-vergunningen voor de varende schepen zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar.
De ligplaats-vergunningen voor de niet-varende schepen (arken) zijn scheepsgebonden, dus wel overdraagbaar.