stukken ALV 2016

Hier vindt u de bijlagen waar naar gerefereerd wordt in de uitnodiging van de ALV 2016

Notulen ALV 15 maart 2015

Financieel verslag 2015 + begroting

Jaarverslag 2015