Category Archives: Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hiermee nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VSL.
Vraag gerust de buurman of buurvrouw mee als je het vermoeden hebt dat deze de normale VSL nieuwsbrief niet krijgt.

Met vriendelijke groet
Bestuur VSL


Lees verder

VSL Nieuws

Baggeren Nieuwe Kanaal

Mijn naam is Meile Postma en als projectleider ben ik betrokken bij baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Leeuwarden. Wij zijn van plan om het Nieuwe kanaal te baggeren. Onderstaand is het gedeelte weergegeven waarvan we de waterdiepte naar 2.30 m¹ willen brengen. Met deze diepte blijft het Nieuwe Kanaal goed bruikbaar voor de woonschepen en blijft ook de museumhaven bereikbaar.
Lees verder

Scheepvaartbericht

Afzender:

Provincie Fryslân Afdeling Provinciale Waterstaat

Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Wide Greons, De Tynje en Nieuwe Kanaal; wijziging geen bediening en stremming westelijke doorvaart Greuns spoorbrug te Leeuwarden.

In verband met onderhoudswerkzaamheden stremming en geen bediening van de Greuns spoorbrug te Leeuwarden, tevens is de westelijke doorvaart gestremd.

Geen doorvaart westelijke opening van 3 maart 2022 tot en met 16 maart 2022;

Geen doorvaart voor oostelijke én westelijke opening van 9 maart 2022 06:00 uur tot en met 13 maart 2022 21:00 uur;

Onderdoorvaart oostelijke opening mogelijk van 3 maart 2022 tot 9 maart 2022 06:00 uur en van 13 maart 2022 21:00 uur tot en met 16 maart.

Wijziging van het scheepvaartbericht dinsdag 1 februari 2022.

Extra VSL Nieuwsbrief

Attentie Schippers,

In de afgelopen week is er bij aan aantal schepen aan de Willemskade en Harlingertrekweg de stroomkabel gestolen.
De dieven gaan brutaal te werk; ze knippen de kabels gewoon door aan de uiteinden en nemen het mee. Dit is binnen luttele tellen gebeurd.
Bijkomende gevolgschade is vaak gesprongen (hoofd) zekeringen, hiervoor moet Liander ingeschakeld worden.
Ook is een aluminium schroef van het dek gestolen

Wees alert en geef verdachte zaken door aan de wijkagent of direct aan de politie.
De gemeente is op de hoogte van de situatie.

Groet
Bestuur VSL

Notulen Algemene Ledenvergadering

Vereniging Schippers Leeuwarden

Algemene ledenvergadering (ALV)

Notulen van 27 november 2021, tevens extra-Nieuwsbrief

Locatie: Odd Fellow gebouw (Emmakade ZZ  48)
Lees verder

Financieel- en jaarverslag ter voorbereiding op de ALV

Zie hier de link naar het financieel verslag VSL 2020en hier de link naar het  Jaarverslag VSL 2020 – 2021

Waarom een wijk?

Waarom een wijk?

Door Klaus Spithost.

In de vorige nieuwsbrief  van de VSL is heel even aangetipt, dat ik met het idee gekomen ben om richting de gemeente voor te stellen dat we graag beschouwd willen gaan worden als wijk.

Een wijk met het bijbehorende wijkpanel heeft een duidelijke administratieve plek binnen de gemeente. De gemeente wil op die manier de burgers zoveel mogelijk zeggenschap geven over het “besturen” van hun deel van de gemeente.
Lees verder

Bericht van overlijden

Op dinsdag 27 februari is overleden Henk van Duuren, schipper van de stoomsleepboot “Maarten”. Ligplaats Museumhaven.

De begrafenis zal a.s. zaterdag (Goutum; 18.15 uur) plaats vinden. Schippers van de museumhaven zullen de vlag halfstok hangen. Schippers in andere delen van Leeuwarden worden verzocht zich hierbij aan te sluiten.

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2018

VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2018

DATUM: dinsdag 20 maart 2018

TIJD: 20.00 uur

PLAATS: de Stânfries

Afgemeerd nabij beursbrug in  Leeuwarden
Lees verder

Schipper overleden