Category Archives: Nieuws

ALV 2024

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Uitnodiging ALV 2024

Beste leden,

Op dinsdag 19 maart houdt de VSL haar Algemene Leden Vergadering.

Locatie:

Wijkgebouw Oranjewijk
Gysbert Japicxstraat 51
8933 AB Leeuwarden (direct achter de Emmakade zz)
Lees verder

Jaarverslag VSL en Notulen ALV

Hieronder bijgevoegd het jaarverslag VSL 2022-2023 en de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 mei 2023.

Jaarverslag VSL 2022-23

Notulen ALV VSL 11 mei 2023

Uitnodiging ALV 2023

Beste leden,

Op donderdag 11 mei houden wij onze Algemene Leden Vergadering.

Locatie: Stanfries X.

I.V.M de baggerwerkzaamheden van het Nieuwe Kanaal zal de Stanfries X niet op de gebruikelijke plek in de zwaaikom liggen maar aan de Willemskade ZZ onder de Achmea toren direct naast de Prins Hendrik brug.

Inloop:           vanaf 19:30
Aanvang:        20:00
Lees verder

Vooraankondiging ALV 2023

Beste leden,

Op donderdag 11 mei houden wij onze Algemene Leden Vergadering.

Locatie: Stanfries X.

I.V.M de baggerwerkzaamheden van het Nieuwe Kanaal zal de Stanfries X niet op de gebruikelijke plek in de zwaaikom liggen maar aan de Willemskade ZZ onder de Achmea toren direct naast de Prins Hendrik brug.

Inloop:     vanaf 19:30
Aanvang: 20:00

De vergaderstukken worden komende week per mail verspreid.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VSL

Lustrum VSL

VSL Nieuws

Zondag 25 september vinden tussen 13.00 – 16.00 uur roeiwedstrijden plaats op het Nieuwe Kanaal.
Lees verder

VSL Nieuws

Beste leden,

Hieronder bevindt zich een kopie van de bewonersbrief “Voorbereiding baggeren Nieuwe Kanaal” met informatie over de voorbereidingen voor het baggerwerk en een uitnodiging voor een bewonersavond.

Bewonersbrief – september 2022 v.1

Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hiermee nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VSL.
Vraag gerust de buurman of buurvrouw mee als je het vermoeden hebt dat deze de normale VSL nieuwsbrief niet krijgt.

Met vriendelijke groet
Bestuur VSL


Lees verder

VSL Nieuws

Baggeren Nieuwe Kanaal

Mijn naam is Meile Postma en als projectleider ben ik betrokken bij baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Leeuwarden. Wij zijn van plan om het Nieuwe kanaal te baggeren. Onderstaand is het gedeelte weergegeven waarvan we de waterdiepte naar 2.30 m¹ willen brengen. Met deze diepte blijft het Nieuwe Kanaal goed bruikbaar voor de woonschepen en blijft ook de museumhaven bereikbaar.
Lees verder

Scheepvaartbericht

Afzender:

Provincie Fryslân Afdeling Provinciale Waterstaat

Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Wide Greons, De Tynje en Nieuwe Kanaal; wijziging geen bediening en stremming westelijke doorvaart Greuns spoorbrug te Leeuwarden.

In verband met onderhoudswerkzaamheden stremming en geen bediening van de Greuns spoorbrug te Leeuwarden, tevens is de westelijke doorvaart gestremd.

Geen doorvaart westelijke opening van 3 maart 2022 tot en met 16 maart 2022;

Geen doorvaart voor oostelijke én westelijke opening van 9 maart 2022 06:00 uur tot en met 13 maart 2022 21:00 uur;

Onderdoorvaart oostelijke opening mogelijk van 3 maart 2022 tot 9 maart 2022 06:00 uur en van 13 maart 2022 21:00 uur tot en met 16 maart.

Wijziging van het scheepvaartbericht dinsdag 1 februari 2022.