Category Archives: Nieuws

Bericht van overlijden

Op dinsdag 27 februari is overleden Henk van Duuren, schipper van de stoomsleepboot “Maarten”. Ligplaats Museumhaven.

De begrafenis zal a.s. zaterdag (Goutum; 18.15 uur) plaats vinden. Schippers van de museumhaven zullen de vlag halfstok hangen. Schippers in andere delen van Leeuwarden worden verzocht zich hierbij aan te sluiten.

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2018

VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN

Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2018

DATUM: dinsdag 20 maart 2018

TIJD: 20.00 uur

PLAATS: de Stânfries

Afgemeerd nabij beursbrug in  Leeuwarden
Lees verder

Schipper overleden

Waar is dat feestje

WAAR IS DAT FEESTJE  ???
NIEUWJAARSBORREL.
Op dinsdag 17 januari organiseert de VSL haar Nieuwjaarsborrel aan boord van alweer de “Stânfries”
Ligplaats aan de Westerkade nabij de Harmonie.  Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Zoals gebruikelijk:  gratis  “hapjes & sapjes”.
Gezellig bijpraten over allerlei zaken die ons als Leeuwarder waterwoners bezighouden.
We hopen van harte u die avond te mogen verwelkomen.

Het bestuur van de VSL

Klaas Zeemans overleden

FullSizeRender

Jaarstukken ALV 2016

De jaarstukken waar naar gerefereerd wordt in de uitnodiging vindt u onder het menu Bestuur->Stukken ALV 2016.

Jan Brouwer overleden

LC-20160225-ZU01046002

Lezing: HISTORISCHE IJZEREN SCHEPEN

Voor geïnteresseerden:

Zondag 14 februari 2016
HISTORISCHE IJZEREN SCHEPEN
George Snijder vertelt over ijzeren schepen, o.m. uit Leeuwarden, van omstreeks 1900.
Snijder doet scheepshistorisch onderzoek, heeft diverse publicaties op zijn naam staan over dit onderwerp en woont zelf op een historisch ijzeren schip.
(http://www.bezigeboot.nl)

Plaats: Historisch Centrum Leeuwarden
(https://historischcentrumleeuwarden.nl/agenda)
Adres: HCL Groeneweg 1
Aanvang: 14.00 uur
Organisatie: HCL
Toegang: gratis

Ongeluk bij de Noorderbrug

Geachte gemeente,

We hebben als bestuur van de Vereniging Schippers te Leeuwarden (VSL) geschrokken kennis genomen van het zoveelste ongeluk dat zich heeft voorgedaan bij de Noorderbrug.
Gelukkig geen persoonlijke ongelukken dit keer, hoewel twee gebroken ribben door een vallende mast niet als gering gezien kan worden.
Dit had ook een stuk slechter kunnen aflopen.

We weten, niet alleen van de brugwachters, maar ook van collega-schippers dat er zich vaker (bijna) ongelukken voordoen bij deze brug.
De Noorderbrug gaat, zoals u vast weet, niet helemaal verticaal open en de doorvaart is vrij smal.
Zeker als de wind wat ongelukkig staat, kan het snel gebeuren dat zeilschepen met hun verstaging blijven hangen aan uitsteeksels aan de onderkant van de brug met alle nare gevolgen van dien.
In de afgelopen jaren zijn al een klein tiental ongelukken gebeurd, vergelijkbaar met dit specifieke geval.
Ook gevallen met onnodige schade aan het betreffende schip.

Er is al jaren geleden aan de gemeente aangegeven dat er relatief eenvoudige aanpassingen aan de brug gedaan kunnen worden in de vorm van geleiders waardoor de uitsteeksels “omzeild” kunnen worden.
De verstaging “glijdt” dan langs de geleiders en blijft niet hangen achter de uitsteeksels.
De geleiders kunnen zo geplaatst worden dat ze bij het “neer” zijn van de brug “wegvallen” in de brugopening.

Wij willen de gemeente hierbij dringend verzoeken dit nader te onderzoeken en bij voorkeur zo snel mogelijk actie te ondernemen op dit punt.

Dit soort ongelukken zijn niet echt reclame voor onze mooie binnensteedse jachthaven de Prinsentuin tenslotte.

Met vriendelijke groet,
Klaus Spithost (voorzitter VSL)

Concept beleid en regelgeving wonen werken en recreeren op het water – juni 2015

We hebben vandaag (4 juni 2015), als VSL,  het concept beleidstuk onvangen van de gemeente m.b.t. o.a. ligplaatsen etc.
We nodigen hierbij alle scheepsbewoners van Leeuwarden uit het stuk te downloaden, lezen en ons van terugkoppeling te voorzien. We hebben op zeer korte termijn over dit plan (dat vanaf volgende week formeel ter inzage ligt) overleg met de gemeente.
Hoe meer input we van de scheepsbewoners van Leeuwarden mee kunnen nemen in dit overleg, hoe beter.
Dusch…. zegt het voort aan uw buren en overburen, download het door op onderstaande link te klikken, lees het en geef uw reacties.
Mail uw reacties naar ons centrale emailadres.

Concept beleidsstuk ligplaatsenbeleid