VSL Nieuws 40

        Vereniging Schippers te Leeuwarden

Nieuwsbrief nr. 40,  september 2020

  1. De uitvaart van Ate Dijkstra.

Het was die vrijdag 14 augustus om 19.00 uur een indrukwekkende gebeurtenis. Gevaren door zijn 2 zonen en zijn kleinzoon, maakte Ate op zijn schip een laatste ronde over het Nieuwe Kanaal. Veel belangstellenden langs de kant. Getoeter, scheepsbellen, applaus en veel bloemen in het water.

De familie bedankt allen die op deze wijze de laatste eer aan Ate hebben bewezen.

In de Leeuwarder  Courant van vrijdag 4 september stond een interessant, lovend “in memoriam‘. We zijn een markante schipper kwijt.
Lees verder

VSL Nieuws 39

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden
Extra Nieuwsbrief  nr 39;  augustus 2020.

  1. Ate Dijkstra.

Afgelopen maandag is Ate Dijkstra op 88 jarige leeftijd overleden. Ate was een markant lid van onze vereniging. Trouw bezoeker van vergaderingen en andere bijeenkomsten. Schepen waren zijn passie. Jarenlang, ging hij in het voorjaar de woonschepen langs om SKS-wimpels te verkopen.

De laatste vaart van Ate, op zijn eigen schip, zal plaatsvinden op het Nieuwe Kanaal  op vrijdag 14 augustus.
U bent van harte uitgenodigd om Ate een laatste groet te brengen tussen 19.00 en 19.30 uur vanaf beide kanten van de Emmakade. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter.

Het bestuur van de VSL condoleert de  nabestaanden.

VSL Nieuws 38

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 38;  juli 2020.

1. Corona.

Volgens de schrijver dezes heeft Corona geen al te grote impact gehad op de schippers community in Leeuwarden. Voor de meesten ging het leven (met wat beperkingen) gewoon door. Laten we daar blij om zijn. Hoe het verder moet? Geen Sneekweek en geen SKS-skûtsjesilen deze zomer.  Ach ….. dat halen we volgend jaar wel in. Het lijkt dat Friesland relatief goed is weggekomen. Maar Corona is nog niet verslagen.

Uiteraard moest de ALV in maart wordt afgeblazen. Als bestuur zouden we graag een ALV houden in september, maar zolang de “anderhalve meter maatregel” van  kracht blijft, is zo’n vergadering wel erg lastig. Uiteraard laten we u het weten als er verandering in deze situatie komt.

Overigens zijn de “normale” bestuursactiviteiten gewoon door gegaan.
Lees verder

VSL Nieuws 37

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 37; april 2020.

  1. Algemene Ledenvergadering VSL

Was gepland op 26 maart. Ging uiteraard niet door. Ondanks het ontbreken van die formele steun van de Alg. Ledenvergadering, gaat het VSL-bestuur er van uit dat ze haar beleid op de diverse punten kan voortzetten.
Lees verder

VSL Nieuws 36

Nieuwsbrief nr. 36 van 25 februari 2020

1. De Nieuwjaarsborrel

Donderdagavond 16 januari 2020 werd aan boord van de Stanfries; ligplaats Museumhaven, tegenover de “Weaze”,  de Nieuwjaarsborrel gehouden. De opkomst viel wat tegen, maar het was wel gezellig. De gratis hapjes en drankjes gingen er weer prima in.
Lees verder

VSL Nieuws 35

Nieuwsbrief nr. 35 van 31 december 2019.

1. De jaarwisseling.
Ik schrijf dit op 31 december en hoop dat het nog vandaag op uw computer verschijnt. Maar ach …. Morgen is ook goed. Laat het bestuur van de VSL in alle  geval één van de eersten zijn die u een voorspoedig 2020 toe wenst. In de vorige  Nieuwsbrief vroeg ik me af hoeveel schepen feestelijk verlicht zouden worden gedurende de feestdagen. Nou, dat waren er heel wat. Landlubbers in mijn  woonomgeving gaven complimenten. Het ziet er ook leuk uit zo’n feestelijk verlicht schip.
Lees verder

VSL Nieuws 34

Nieuwsbrief nr. 34 van 1 december 2019.
1. Gemeente; ligplaatsen regeling.
Per 1 december wordt de nieuwe ligplaatsenregeling van de gemeente Leeuwarden van kracht. Op donderdag 3 oktober heeft de VSL een goed bezochte schippersmeeting over dit onderwerp georganiseerd in het Odd Fellowhuis aan de Emmakade. De meningen van de schippers over de nieuwe regeling waren deels gematigd positief, maar ook wat gelaten. De VSL heeft in de beraadslagingen met de gemeente wel een paar punten binnengehaald, maar zeker niet alle paragrafen van de regeling kunnen op instemming van de VSL rekenen. Bijv. het onverkort vasthouden aan de maximum lengte, het jaartal 1940, geen replica’s, onduidelijkheid over de “historische uitstraling” van de opbouw (denk aan grote schuine ramen in de stuurhut), varend (verplicht CvO?), etc. etc.

Lees verder

Documenten ligplaatsenbeleid

De documenten behorende tot het concept voor het nieuwe ligplaatsenbeleid.


Lees verder

VSL Nieuws 33

Nieuwsbrief nr. 33 van 25 juli 2019.

1. Ligplaatsen regeling / Stilte.
Het is al maanden erg rustig op het front van de “nieuwe ligplaatsen regeling”. “Je moet een
broedende kip niet storen” / “ambtelijke molens malen langzaam”. Na alle inspraakrondes wacht de
VSL nu op het finale concept. Daarop kunnen we nog wat commentaar leveren (een extra ALV?),
Lees verder

VSL Nieuws 32

Nieuwsbrief nr. 32 van 14 april 2019.

 

  1.  ALV 15 maart 2019.

De Algemene Ledenvergadering van de VSL werd gehouden op de Stanfries. Ongeveer 30 leden waren aanwezig.  De notulen kunt u zeer binnenkort lezen op de website.
Lees verder