Nieuwsbrief 9, oktober 2015

Tussen Wal en Schip

 

Nieuwsbrief 9, oktober 2015

 

  1. Laatste oproep borrel op vrijdag 30 oktober 2015.

Lekker ff bijpraten, o.a. over de afgelopen zomer en zaken aangeroerd in deze Nieuwsbrief.

Partners en kinderen welkom. Drankjes en hapjes gratis. Vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.

Locatie: de Stânfries. Let op; die ligt nu zo’n 300 meter westelijker dan voorheen.

  1. Over “omgevingsvergunningen”, bouwbesluit, Raad van State en de realiteit.

Ambtelijke molens draaien langzaam en soms ook tegen elkaar in.

Het bouwbesluit, waarin geregeld wordt aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen (bijv. hoogte plafonds, breedte deuren, etc.) dateert uit 2012.

In april 2014 bepaalde de Raad van State dat ook alle drijvende objecten (dus ook uw woonschip) een omgevingsvergunning behoeven en dus moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Dat was weinig doordacht. Pure paniek bij de diverse belangenbehartigers van diverse typen “drijvende objecten”, zoals arken, varende woonschepen, klassiekers, etc. Protest! Dit kan niet. Het is onmogelijk 2,40 meter stahoogte te creëren in een tot woonschip omgebouwd skûtsje, zonder een wanstaltige opbouw.

Maar …… de regering is in oktober 2015 tot inkeer / reparatie wetgeving gekomen.

Bestaande woonschepen mogen blijven liggen (eerder verleende ligplaatsvergunningen gelden als omgevingsvergunningen) en er hoeft niet verbouwd te worden om aan het woonbesluit te voldoen.

Echter voor nieuw te bouwen woonschepen, arken, etc. moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd en geldt (in principe) het woonbesluit.

Voorlopig lijkt de kou voor bestaande woonschepen en arken in Leeuwarden dus uit de lucht.

Dit laat echter onverlet dat varende woonschepen langer dan 20 meter in de nabije toekomst wel moeten voldoen aan diverse maritieme eisen zoals Certificaat van Onderzoek, AIS, etc.

 

  1. Centralisatie aansturing provinciale bruggen

In de LC van 7 oktober staat “Vanaf 2019 wordt geen klompgeld meer gevraagd voor de bruggen in de stad”. Tsjonge, jonge. Regeren is vooruit zien. Maar een periode van 4 jaar inlassen voor zo’n eenvoudige wijziging (geen klompje meer), maakt niet bepaald een flitsende indruk.

Ambtelijke molens malen langzaam, maar dat had ik hierboven al gemeld.

 

Toch is het totale plaatje wel ingewikkeld; het overgrote deel van de provinciale bruggen (en een aantal bruggen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Leeuwarden) zullen t.z.t. centraal worden aangestuurd vanuit een nog te bouwen, 3 miljoen Euro kostende “centraalpost” (zeg maar een heel groot provinciaal bruggewachtershuis) op een bedrijventerrein in west Leeuwarden.

Centrale brugbediening kan een enorme verruiming van de bedieningstijden voor sommige bruggen betekenen. En bediening het jaar door. Dat lijkt positief.

 

Maar op het gevaar af om als onverbeterlijke reactionair te worden weggezet; ik heb het niet op het bedienen van bruggen op 50 kilometer afstand”. Ik zie de winst / de toegevoegde waarde niet. Wel gaan er weer een stel arbeidsplaatsen verloren. Ik zie graag een brugwachter met een klompje.

Die paar Euro heb ik daar graag voor over. In een dronken bui heb ik in Wartena ooit het klompje volgeschonken met Berenburg. De brugwachter kon er wel om lachen.

Gelukkig blijft “waterwoners” van de Emmakade dit grotendeels bespaard. De 1ste en 2e Kanaalsbrug zullen in deze plannen nog steeds door onze eigen “bruggenwippers” worden bediend.

  1. De Prins Hendrikbrug beweegbaar?

In de LC van 15 oktober stond een artikel over een te starten onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatieve route door de stad in oostelijke richting. Dit om de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal te ontlasten. Is dat echt nodig? Wordt die brug in 2021 ineens een zwaar wegend probleem? Er gaan dan kennelijk 4 treinen per uur rijden.

De alternatieve route door de stad maakt een beweegbare Prins Hendrikbrug noodzakelijk. Maar ook heel wat andere aanpassingen. Het onderzoek zal o.a. de effecten op het wegverkeer in kaart brengen, als zo’n 15.000 jachten per jaar die route gaan volgen. In de 4 zomermaanden zijn dat er dus ruim 100 per dag. Zelfs als ze in groepen van zeg 10 bootjes varen, zou dat betekenen dat de Prins Hendrikbrug en de Wirdummerpoortsbrug en de Blokhuisbrug en de 1ste kanaalsbrug en de 2e kanaalsbrug en de spoorbrug (L’warden – Groningen) en de Greunsbrug in die maanden allemaal zo’n 10 keer per dag zeg 5 minuten open gaan. Gemeenteraad is het met dit onderzoek eens. Voorjaar 2016 worden de resultaten van dit onderzoek studie bekend gemaakt. We houden u op de hoogte. Ik ben benieuwd of de mening van de betrokken “waterwoners” nog wordt gevraagd.

 

  1. Ark Fryslân in zwaar water.

We hebben de gemeente al eens gewezen op het feit dat er een wonderlijk drijvend object in de Leeuwarder wateren ligt (tegenover de Weaze), niet voldoend aan de geldende Hus & Hiem normen. Daar komt nu een eind aan.De provincie heeft namelijk besloten de subsidiestroom

(€ 82.000 per jaar) per 1 jan. 2016 stop te zetten aan dit “Centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit”.

 

  1. Maritiem gezegde.

De meeste schippers verdrinken tussen wal en schip.

Oppassen dus, als je na een avond stappen weer aan boord komt.

 

  1. Hus & Hiem

Dinsdag 13 oktober beoordeelde Hus & Hiem de “Tempo” voor een ligplaats aan de Nieuwe Kade. Zonder me te mengen in de meningsvorming (ik heb hierover geen mening) bleek weer eens overduidelijk dat slechts 1 man (de voorzitter van deze commissie) zich het recht voorbehoudt te bepalen of iets (in dit geval de rode kleur van het stuurhuis) passend is of niet. Hij ging, na de vergadering, ter plekke wel ff kijken en zou dan wel bepalen of …… etc. etc.

In de ligplaatsen-verordening staat: geen neon – / fluoriserende kleuren. OK, dat is duidelijk.

Maar deze persoon heeft het over “een ietsje minder rood”. In het verleden ging het al eens over “een ietsje minder wit”. Om aan 1 persoon, zonder enige maritieme achtergrond, zo’n belangrijke stem te geven in het toelatingsbeleid van woonschepen, gaat het bestuur van de VSL wat ver.

 

  1. Ambtelijke molens malen langzaam (deel 3)

In mei 2015 werd de VSL geconfronteerd met de concept regeling ligplaatsenbeleid. We waren “verheugd” dat we inspraak mochten geven. Minder “blij”, omdat we daar slechts 1 week voor kregen. Maar OK. We hebben onze reactie schriftelijk op tijd ingediend en met vertegenwoordigers van de gemeente besproken. In nieuwsbrief nr. 7 hebben we onze leden hierover uitgebreid geïnformeerd. Helaas wachten we nu al bijna een half jaar op een reactie van de gemeente.

 

Begin september 2015 schreven we een brief naar de gemeente naar aanleiding van de aanvaring van de ”Voorwaarts Voorwaarts” (het Groningse statenjacht) met de EE-brug. In die brief stonden aanbevelingen om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden. We hebben daar nooit wat op terug gehoord.

Het bestuur van de VSL beraadt zich op stappen (bijv. brief naar gemeenteraad) om de ambtenaren tot enige spoed te manen. Overigens realiseert het bestuur zich dat “ambtelijke molens” (gedegen besluitvorming) en “spoed” begrippen zijn, die niet goed samengaan.

  1. Intocht Sinterklaas.

De goedheiligman (met zijn zwarte pieten) zal zijn opwachting maken aan boord van stoomsleper “Maarten”. De “Stânfries” vaart mee in het gevolg.Vanwege de sluiting van de Drachtster brug zal de Frisian Queen niet aanwezig zijn. Snel varende boten hebben geen vergunning gekregen; dus minder overlast / golven, maar ook minder spektakel.

Comments are closed.