ALV 2024

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Uitnodiging ALV 2024

Beste leden,

Op dinsdag 19 maart houdt de VSL haar Algemene Leden Vergadering.

Locatie:

Wijkgebouw Oranjewijk
Gysbert Japicxstraat 51
8933 AB Leeuwarden (direct achter de Emmakade zz)
Lees verder

VSL Nieuws 49

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr  48 van najaar 2023.

Allereerst wenst het bestuur van de VSL al onze leden en lezers het allerbeste voor 2024. Dat het een voortvarend jaar mag zijn!
Nu de meeste nieuwjaarwensen gedaan zijn en het merendeel van de kerst bomen kaal op de kades staan wordt het wel weer tijd voor een gezellig samenkomen: 

NIEUWJAARS BORREL  WOENSDAG 17 januari
Aan boord van de Stanfries X 
(Zwaaikom bij Mercurius fontein)
Aanvang: 18:30 
Lees verder

VSL Nieuws 48

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr  48 van najaar 2023.

Voor(zitter)woord

Dubbel rood. Vanaf mijn achterdek kan ik net de lichten van de brug zien; ze springen niet meer regelmatig op groen. Het wordt langzaamaan tijd voor de andere lichtjes. We hopen weer op sfeervol verlichte schepen.
Een voorproefje hebben we al gehad. Lees dit verderop in de nieuwsbrief.
Het bestuur is intussen weer naar actief gemanoeuvreerd na het zomerreces. Niet dat we hebben stil gezeten maar wel effe beetje rustiger aan gedaan, er wordt nog hard gewerkt aan het jubileumboekje maar helaas is daar een kleine terugval in gekomen; bij een inbraak is de harde schijf met het uitgewerkte concept van het boekje gestolen. Gelukkig staan alle bestanden nog wel los op de computer maar het moet op nieuw samengesteld worden. Gelukkig ook positief nieuws, de subsidie voor het boekje is door de gemeente toegekend! Daar zijn we blij mee. Een hele lange nieuwsbrief deze keer ook omdat de zomereditie is komen te vervallen en we willen toch nog heel wat vertellen. Maar ach, het is toch geen weer om naar buiten te gaan of om te klussen, misschien is wat extra leesvoer dan wel een leuke afleiding.
Lees verder

Jaarverslag VSL en Notulen ALV

Hieronder bijgevoegd het jaarverslag VSL 2022-2023 en de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 mei 2023.

Jaarverslag VSL 2022-23

Notulen ALV VSL 11 mei 2023

Uitnodiging ALV 2023

Beste leden,

Op donderdag 11 mei houden wij onze Algemene Leden Vergadering.

Locatie: Stanfries X.

I.V.M de baggerwerkzaamheden van het Nieuwe Kanaal zal de Stanfries X niet op de gebruikelijke plek in de zwaaikom liggen maar aan de Willemskade ZZ onder de Achmea toren direct naast de Prins Hendrik brug.

Inloop:           vanaf 19:30
Aanvang:        20:00
Lees verder

Vooraankondiging ALV 2023

Beste leden,

Op donderdag 11 mei houden wij onze Algemene Leden Vergadering.

Locatie: Stanfries X.

I.V.M de baggerwerkzaamheden van het Nieuwe Kanaal zal de Stanfries X niet op de gebruikelijke plek in de zwaaikom liggen maar aan de Willemskade ZZ onder de Achmea toren direct naast de Prins Hendrik brug.

Inloop:     vanaf 19:30
Aanvang: 20:00

De vergaderstukken worden komende week per mail verspreid.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VSL

Extra VSL Nieuwsbrief

Baggernieuws van de gemeente


Beste bewoner(s),

Wij werken aan een betere doorvaart. Van 13 maart tot 30 juni baggeren wij het Nieuwe kanaal en een deel van de Ooster- en Zuidergracht. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk gaat deze baggerwerkzaamheden uitvoeren. In deze brief leest u meer over de uitvoering en planning.

Afbeelding 1: Te baggeren vaarwater (groen). Het gaat om het Nieuwe kanaal (tussen 2e en 1e kanaalsbrug) en een stukje Zuider- en Oosterstadsgracht.


Lees verder

VSL Nieuws 47

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 47 van februari 2023.

Voor(zitter)woord

Sinterklaas kwam en ging, dit keer in de mist. Het nieuwe jaar kwam en het oude werd met harde wind weggeblazen.

In stuurhutten, roefjes en ruimen worden vast alweer voorzichtige plannetjes gesmeed om ook dit jaar weer prettig door te komen of misschien dat veel te lang uitgestelde onderhoudsklusje nu echt eens aan te pakken.

De eerste schepen zijn intussen aan de beurt voor herkeuring van het CVO en er zal zo hier en daar wel weer eens een schip op de helling moeten. Ook wachten we met spanning af hoe het geplande baggerwerk van het nieuwe kanaal gaat verlopen. Kortom; het wordt vast weer een boeiend jaar voor ons allemaal. Wij wensen daarom iedereen het beste toe voor 2023
Lees verder

Lustrum VSL

VSL Nieuws 46

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr  46 van 0ktober 2022.

Voor(zitter)woord

Op het moment dat ik dit schrijf jaagt er net een flinke bui over de luikenkap, de katten hebben hun favoriete plekjes benedendeks al weer in gebruik genomen en het houtkacheltje is ook al weer eens gestookt.

Kortom: Herfst, het jaargetijde dat het bestuur weer begint wat meer activiteit te vertonen. Er valt natuurlijk altijd wat te doen maar een aantal zaken beginnen echt aandacht te eisen.

Zeker ons 40 jarig lustrum als vereniging, gedurende deze zomer heeft de jubileumcommissie niet stil gezeten en het wordt nu tijd om de puntjes op de i te zetten. Het is alleen te hopen dat het C woord niet weer roet in het eten gooit…
Lees verder