stukken ALV 2015

Op deze pagina vindt u de bijlagen waarnaar gerefereerd wordt in de uitnodiging voor de ALV van 2015.

Bijlage 1 Notulen ALV 7-3-2014

Bijlage 2 Jaarverslag 2014-2015

Bijlage 3 Financieel verslag 2014

Bijlage 4 Begroting 2015