VSL Nieuws 19

NIEUWSBRIEF 19; MAART 2017

1. ALV 2017

Op dinsdag 21 maart jl werd de Algemene LedenVergadering van de VSL gehouden aan boord van de Stânfries. De dinsdag was een experiment; vroeger vergaderden we meestal op vrijdag of zaterdag. Het bleek een succes; niet minder dan 35 leden gaven acte de presence.

Helaas zorgde de ligplaats wel voor wat problemen. In de nacht van zondag naar maandag hadden onverlaten het schip losgegooid (de trossen van de bolders getild. Het schip dreef weg, gelukkig vanwege de Westenwind niet naar de overkant (waar woonschepen liggen), maar naar de toiletvoorziening voor de recreatievaart.

Als gevolg daarvan moest het schip met niet al te stabiele laddertjes beklommen worden. Het ging bijna helemaal goed. Slechts 1 lid maakte bij het verlaten van de Stânfries een schuiver. Het bleef overigens tot diep in de nacht onrustig aan boord (de nazitting was te gezellig).

Over enige dagen zal het bestuur de voorlopige notulen van deze vergadering op de VSL-website zetten. Hier een hele korte samenvatting. Alle bestuurstechnische punten (notulen vorige vergadering, jaarverslag, financiën) werden door de vergadering goedgekeurd. Andere punten waren het overleg met de gemeente, de ligplaatsenverordening, het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug, de doorgraving bij Schilkampen, e.d. Als nieuwe bestuursleden traden aan: Klaas Hiemstra, Emiel Stoelinga en Paul Reijersberg.

2. Verslag expert meeting Prins Hendrikbrug.

Op 9 maart jl. organiseerde het burgerinitiatief “beweegbare Prins Hendrikbrug” een redelijk druk bezochte expert meeting over dit onderwerp in de Kanselarij. Was gezellig, al waren enkele inleiders wel wat lang van stof. De voordelen van het beweegbaar maken van de brug werden breed uitgemeten. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door diverse raadsleden. Als VSL (zie ook de notulen van de ALV) volgen we de ontwikkelingen in deze met veel belangstelling.

3. Doorvaart langs Schilkampen

De gemeente is voorstander van het maken van een “doorgraving”, net ten oosten van Schilkampen tussen het Nieuwe Kanaal (ter hoogte van Koopmans Meel) en het Kurkemeer. Dit verkort de afstand tussen bijv. Cammingaburen (daar liggen veel sloepjes) en het centrum van Leeuwarden aanzienlijk; lekker ff varen door de grachten met de sloep; flesje witte wijn erbij; leuk toch?

Voor diegenen die de ontwikkelingen niet gevolgd hebben, hier de koppen uit de Leeuwarder Courant in chronologische volgorde:

*Strijd om vaart en meeuwenkuikens.

“Bewoners Schilkampen zien liever kleine kanoroute”

* Vaart Schilkampen mag er snel komen

Uitkomst kort geding in Groningen (?). Er mag in maart begonnen worden met graven.

* Kat- en muisspel Schilkampen: bewoners blokkeren vogeleiland.

De actievoerders, bewoners van Schilkampen blokkeren / duwen met palen pontons met graafmachines weg. Isabelle Diks legt ’t voor aan de provincie.

*Werk Schilkampen tot de zomer uitgesteld

Omdat het broedseizoen (kokmeeuwen) nu is begonnen, wordt het werk uitgesteld.

Maken die bewoners van Schilkampen zich nu werkelijk zoveel zorgen om die kokmeeuwen (die kunnen volgens kenners best een stukje opschuiven) of willen ze niet dat al die bootjes langs hun inderdaad zeer pittoreske buurtschap gaan varen?

4. Schip tegen brug in Grou

Op 26 februari is opnieuw een binnenvaartschip in aanvaring gekomen met de brug bij Oude Schouw. Hij kwam met de bovenste container vast te zitten. Rukte zich met enig geweld los en voer verder. Hij werd bij Gaarkeuken aangehouden. Ja, die dagen stond het water (ook in Leeuwarden) erg hoog. Minstens 30 cm boven normaal. Maar als beroepsschipper moet je dat toch weten? Beetje dom.

5. Vaste ligplaatsen te koop in Warten.

De recreatiehaven in Warten krijgt vaste bewoners. Er komen 5 permanente ligplaatsen voor varende historische woonschepen met een lengte tussen de 20 en 30 meter. De nieuwkomers kopen hun ligplaats en het direct omringende water. De vergunningsprocedure loopt nog tot de herfst 2017.

6. Gasaansluiting Emmakade Noord.

Als er wel een gasaansluiting is, maar er wordt geen gas afgenomen, is Liander (de netwerkbeheerder) van mening dat er een zgn. stilstandscontract moet worden afgesloten. Anders dreigt Liander alles (ook de elektra) af te sluiten. Liander probeert de gebruiker van de ligplaats voor de verwijderingskosten op te laten draaien. De betrokken waterwoner heeft hiertegen bezwaar gemaakt met behulp van rechtsbijstand. Hiermee is de afsluitprocedure tot nog toe gestopt. Wij hopen dat het hiermee ook opgelost is.

7. Terugvraag van 1 maand precario bij interne verhuizing.

Aangezien precario belasting slechts geheven kan worden over hele maanden, bestaat bij interne verhuizing (van de ene ligplaats naar de andere binnen Leeuwarden) de mogelijkheid om 1 maand precario terug te eisen. Voorbeeldbrief beschikbaar.

8. Verleende ligplaatsvergunningen.

* Emmakade 231, (11014286) “Omega”, datum 17-03-2017.

* Emmakade 206, (11008441) “Liefde”, datum 17-03-2017.

9. Inbraak.

Op 30/03 om half twee ’s nachts is een 22jr man zonder vaste woon- of verblijfplaats op heterdaad betrapt bij een inbraak op een woonboot aan de Willemskade.

10. Vaarseizoen 2017.

Per 1 april begint officieel het vaarseizoen. Wij wensen die “waterwoners” op uit trekken een goede en behouden vaart.

Het bestuur van de VSL

Comments are closed.