VSL Nieuws 34

Nieuwsbrief nr. 34 van 1 december 2019.
1. Gemeente; ligplaatsen regeling.
Per 1 december wordt de nieuwe ligplaatsenregeling van de gemeente Leeuwarden van kracht. Op donderdag 3 oktober heeft de VSL een goed bezochte schippersmeeting over dit onderwerp georganiseerd in het Odd Fellowhuis aan de Emmakade. De meningen van de schippers over de nieuwe regeling waren deels gematigd positief, maar ook wat gelaten. De VSL heeft in de beraadslagingen met de gemeente wel een paar punten binnengehaald, maar zeker niet alle paragrafen van de regeling kunnen op instemming van de VSL rekenen. Bijv. het onverkort vasthouden aan de maximum lengte, het jaartal 1940, geen replica’s, onduidelijkheid over de “historische uitstraling” van de opbouw (denk aan grote schuine ramen in de stuurhut), varend (verplicht CvO?), etc. etc.

De regeling voor schepen, die niet in aanmerking komen voor een nieuwe ligplaatsvergunning, maar wel al heel lang in Leeuwarden liggen (die mogen naar het afval putje aan de Emmakade) is een doekje voor het bloeden en zal in de praktijk niet werken.

Maar het is gelopen, zoals het gelopen is. De gemeente zet haar beleid om geleidelijk aan te komen tot een “museumhaven light” in de grachten van Leeuwarden voort. We zullen moeten afwachten hoe dit in de toekomst in de praktijk zal uitpakken. Veel lege plekken of juist een belangrijke kwaliteitsverbetering van de afgemeerde schepen?

2. Hus & Hiem
In de vorige Nieuwsbrief vermeldden we al dat H&H de “Bonte Piet” (positief) en de “Avenir” (wat vraagtekens) beoordeeld had. De “Bonte Piet” maakt het charterseizoen 2019 nog af. Of er al een ligplaats is aangeboden, weet de VSL niet.
Op 15 oktober werd de “Eenvoud” door H&H beoordeeld. De “Eenvoud” is een in 1893 (!) in puddle ijzer gebouwde paviljoentjalk. Deels originele betimmering. Ziet er prima uit. Dus positief advies. Op 5 november was de “Gaasterland” aan de beurt. Dit schip, een salonrondvaartboot, kennen we waarschijnlijk allemaal. Ligt nabij de Verlaatsbrug op een commerciële ligplaats. De eigenaren willen tzt stoppen met de commerciële exploitatie en het schip tot varend woonschip verbouwen. Vragen nu een soort van pre-advies. Vastgesteld werd dat het schip niet aan alle eisen voldeed. Maar het heeft natuurlijk wel al heel lang deel uitgemaakt van het maritieme tableau in Leeuwarden. Zowel H&H als de gemeente gaan er met de nieuwe regeling in de hand nog eens over nadenken.

3. Nieuw schip voor Siete en Sietske.
Na de verkoop van de “Ambulant” en hun vertrek naar Sint Jacob Parochie, hebben Siete en Sietske Meeter toch weer een varend woonschip gekocht. Ziet er uit als luxe motor; komt uit België. Ze gaan nu het traject in van: aanvragen plaatsing wachtlijst, beoordeling Hus & Hiem, en, indien positief, een ligplaats aangeboden krijgen. Dat zal zeker niet het “gouden” plekje zijn waar ze eerst met de “Ambulant” lagen. Maar toch ……………… welkom terug.

4. Intocht Sinterklaas.
De schipper van de “Stanfries” (onze voorzitter) had het zwaar tijdens de intocht over het bochtige parcours, dat erg langzaam moest worden afgelegd (en dat laatste bevordert de mavouvreerbaarheid niet). Hij was niet blij met andere deelnemers in de parade die geen rekening hielden met de “Stanfries” (die stil gingen liggen direct na een brug), met snelle sleepbootjes die nog net ff tussen de
“Stanfries” en de wal door slipten, etc. etc.

Schrijver dezes had die lui onmiddellijk gerapporteerd bij de aanwezige waterpolitie. Innemen dat vaarbewijs. Het hinderen van de intocht van Sinterklaas! Opstoppingen veroorzaken!! Mag niet op de snelweg, mag ook niet op de Westersingel. In het cachot er mee.

5. Roeiwedstrijden op het Nieuwe Kanaal.
Op zondag 10 november werden er roeiwedstrijden gehouden op het Nieuwe Kanaal. De races, in diverse boottypen, gingen tussen de roeiverenigingen Wetterwille (Friesland) en de 100-jarige Hunze (Groningen). Was bar gezellig. Geen overlast door zware golven trekkende RIB’s. Keurig. Feestje. Voor herhaling vatbaar.

6. Huiskamer concerten op het water; OESTERS
Op 3 november was de eerste “Oesters” van dit seizoen. Op facebook erg positieve reacties. Dit culturele initiatief gaat nu het 2e jaar in. Volgende bijeenkomsten (steeds aan boord van een varend woonschip in Leeuwarden) zijn op 5 januari en 1 maart 2020. Tijd: 16.30 tot 20.00 uur. Ga eens kijken! Nadere info op www.oesters.frl.

7. Nieuwjaarsborrel.
Donderdag 16 januari 2020 van 19.30 uur tot 22.00 uur. Plaats: “de Stanfries”. Iedereen is welkom, maar uitnodigingen alleen via de Nieuwsbrief / MailChimp.

8. Bestuurssamenstelling.
We waren als VSL-bestuur natuurlijk bang de doorgaans zeer goed geïnformeerde Sietske Meeter-Boonstra als bestuurslid te verliezen na hun verhuizing naar de wal. Ter aanvulling / vervanging is toegetreden Lidewij Pietersma. Nu het te verwachten is, dat Sietske weer “waterwoner” wordt en lid van het VSL-bestuur blijft, is de huidige samenstelling van het bestuur:
Herre Haarsma (vz.), Wouter Onrust (penn.), Anton Wachter (secr.), Klaas Hiemstra (lid), Sietske Meeter-Boonstra (lid), Lidewij Pietersma (lid) en Emile Stoelinga (lid).
Er zijn geen vacatures.

9. Klein Vaarbewijs 2 (navigatie e.d.).
Het lag in de bedoeling dat, speciaal voor leden (+ partners en kinderen) van de VSL, een gratis cursus vaarbewijs 2 gegeven zou worden in de herfst van 2019. De hartoperatie van de docent wierp roet in het eten.

Officieel bericht: na half december 2019 worden de examens vaarbewijs (nu VAMEX) overgenomen door het CBR. De vaarbewijs examens blijven bij het CBR onveranderd en er komt geen praktijkexamen. Er is dus geen man overboord als u uw vaarbewijs examen pas begin volgend jaar bij het CBR gaat halen.

Er hadden zich 4 personen gemeld met belangstelling voor deze gratis privé cursus. Extra cursisten zijn welkom We beginnen begin januari 2020. Data / tijden / locatie worden in overleg vastgesteld. Voorlopig gaan we uit van 4 weken x 2 uur (lessen, uitleg, proeftentamens, etc.). Leermiddelen (boek: studiewijzer VBO en kaartplotter en passer) zelf aanschaffen. Opgeven bij a.j.m.wachter@hetnet.nl

10. Seasons greetings.
Het bestuur van de VSL wens u allen een prettige, feestelijke decembermaand en een goed begin van het Nieuwe jaar. We zijn benieuwd hoeveel schepen er feestelijk verlicht gaan worden.

namens het VSL-bestuur

Anton Wachter (secretaris)

Comments are closed.