VSL Nieuws 44

Vereniging Schippers Leeuwarden

NIEUWSBRIEF 44; maart 2021

 1. Het jaar 2021.

Corona is nog steeds heel duidelijk aanwezig. Het houden van een gezellige Alg. LedenVergadering zit er nog steeds niet in.

Maar het (bestuurlijke) verenigingsleven moet wel voortgang vinden. Het bestuur onderhoudt alle contacten via de mail

Dmv. de Nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

De penningmeester zal op relatief korte termijn een financieel jaaroverzicht 2020 opstellen (en dat laten controleren) en aan u doen toekomen.

De secretaris zal een sociaal jaarverslag schrijven met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in 2020. Ook dit zal aan u worden toegestuurd of op de website worden gezet.

Maar hoe geven we deze “digitale?” ALV vorm?

Ideeën zijn meer dan welkom.

 1. Koud heh?

In het midden van de maand februari was het behoorlijk koud. IJspret in de Museumhaven. Prachtige foto’s op Facebook.

Maar de Emmakade lag nog grotendeels open. Daar niemand op het ijs gezien.

Mijn verzekeringsmaatschappij stuurde me een urgent bericht. GEVAAR!! Controleer, zodra het dooien gaat, of er niet ergens lekkage is ontstaan (kapot gevroren afsluiters).

In Leeuwarden zijn mij geen ongelukken bekend. Maar elders wel. In Sneek ging de 100 jaar oude sleepboot “Harmen” kopje onder.

Na de kou was het ijs snel weg en werd het lekker warm. Bewoners van de museumhaven hebben gezamenlijk al een lekker gebakje bij de koffie genomen op de steiger

 1. Evaluatie welstandsnota (uit eind 2019) en de regeling wachtlijsten ligplaatsen

Als VSL hebben we kritiek op een aantal punten in de bestaande nota.

Dit spitst zich voornamelijk toe op de onmogelijkheid om schepen binnen de gemeente te verkopen omdat die schepen door de nieuwe regels geen kans meer maken op een ligplaats.

In de praktijk is gebleken dat niet alle regels zonder meer toepasbaar waren.

We zouden deze nota eind 2020 met de gemeente (en de Stichting Museumhaven) evalueren.

De geplante datum is in samenspraak met de gemeente een aantal malen opgeschoven. In digitale bijeenkomsten op afstand (bijv. via  ZOOM) hadden we (de VSL en de gemeente) eigenlijk geen zin; de problematiek is te gecompliceerd en omdat de eindstreep van de Covid 19 crisis nog altijd niet in zicht is, heeft de gemeente ons gevraagd onze opinie schriftelijk in te dienen.

Het VSL-bestuur heeft eind febr. een uitgebreide notitie met aanbevelingen geschreven waarin we onze bezwaren tegen de huidige Welstandsnota uiteengezet hebben en die bij de gemeente ingeleverd. We hebben uit informele contacten de indruk dat de gemeente niet zonder meer negatief staat tegenover onze voorstellen. Ook van gemeente kant waren er reeds enkele wijzigingsvoorstellen gedaan.

We zullen onze aanbevelingen richting gemeente binnenkort op onze website zetten

De kern van onze kritiek richt zich op de gemeentelijke eis dat schepen die een ligplaats zoeken in gebied “C” een klassieke uitstraling moeten hebben (de opbouw moet samenhangen met het gebruik en de constructie van het oorspronkelijke schip). In Leeuwarden liggen minstens 15 schepen die niet aan de nieuwe eisen kunnen voldoen (bijvoorbeeld opbouw te modern). Dat betekent dat deze schepen bij verkoop in alle geval uit Leeuwarden moeten vertrekken, ook als er vrije ligplaatsen zijn, of in het beste geval  (overgangsregelregel) 1 maal in aanmerking komen voor een plek in aan de Oostkant van de Emmakade. Een plek die er niet is omdat er al schepen liggen

Dat is o.i. onredelijk. De “overgangsregeling”  lijkt in de praktijk dus niet te werken. Onze aanbevelingen richten zich dan ook voornamelijk op de gebieden “C” en de mogelijkheden om daar, met een schip dat aan redelijke eisen van welstand voldoet, altijd in aanmerking te kunnen komen voor een ligplaats. Ook de maximum lengte wordt als onredelijk gezien. Dit zal vooral winst betekenen voor de schepen die al decennia en al ver voor enige welstandsnorm in Leeuwarden liggen.

 1. 4. Herinrichting Emmakade Zuidzijde.

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over de komende herinrichting van de Emmakade Zuid.

Ik wilde weten hoe het er uit zou komen te zien. Ik schreef ook Heb ik zitten slapen??” 

Volgens Evert Jan Hoen is dat laatste absoluut waar. Ik had naar voorbereidende info-avonden kunnen gaan en in een latere brief van het wijkcomité stond een link naar een website van de gemeente.

Maar ….. op die voorbereidende info-avonden was nog niet duidelijk wat er ging gebeuren en die link werkt niet meer.  Hoe verder?

Evert Jan zat in dat overleg. Misschien kan hij een kort stukje schrijven voor de Nieuwsbrief van de VSL?

 1. Baggeren Nieuwe Kanaal.

De gemeente heeft meegedeeld dat een begin gemaakt zal worden met het uitbaggeren van het Nieuwe Kanaal. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de waterwoners aan de Emmakade in vervulling. Er ging de laatste jaren geen ALV voorbij of Ate Dijkstra (R.I.P.) stelde er vragen over. Als VSL hebben we dit onderwerp meermalen (op diverse manieren) onder de aandacht gebracht (incl. historisch materiaal waaruit bleek dat de gemeente onderhoudsplichtig was) bij de gemeente, de provincie en het Waterschap. Doorgaans weinig reactie. Ambtelijke molens malen nu eenmaal langzaam. Maar nu ………. Resultaat. Als het (na Corona weer kan)  geven we een feestje (samen met het vieren van de uitgestelde 100-jarige verjaardag van het kanaal).

 1. Houtstook 2

In  de vorige Nieuwsbrief (=houstook 1) meldden we klachten van walbewoners mbt overlast van rook. Ook uit andere delen van de stad komen klachten. Petra Vlutters van Groen Links heeft vragen gesteld aan B&W over dit onderwerp. Ook heeft ze telefonisch overleg met onze voorzitter gehad en met andere scheepsbewoners gesproken Ze verwijst in die vragen o.a. naar het lopende duurzaamheidsoverleg ( geïnitieerd door een aantal bewoners van de museumhaven en gedragen door de VSL  mbt aanpassing / verruiming van de huidige regels voor zonnepanelen op historische woonschepen. (Zie houtstook 3)

 1. Houtstook 3.

Op 22 -2-2021 gaf de gemeente antwoord. In de LC en later ook in het FD stond een artikel waarin  gemeld werd dat de gemeente in overleg / gesprek was, via de VSL, met 4 waterwoners  over het vervangen van houtstook door zonnepanelen Alleen de VSL weet van niets.

Volgens ons  was de LC in de war met het lopende duurzaamheidsoverleg met daarin een proef met 4 schepen over toepassing van zonnepanelen en de vragen aan de gemeenteraad over de houtstook

Wij hebben voor de zekerheid navraag gedaan bij de gemeente, misschien hebben we iets gemist, maar ook daar was niets bekend over het vervangen van houtstook.

Naar aanleiding van deze reactie hebben we contact gezocht met de journalist van de LC en in een mail en later via telefonisch overleg de situatie verduidelijkt.

Overigens is “houtstook” controversieel. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om “waterwoners”.  Het merendeel van mijn overburen (landlubbers) doet aan “houtstook”.  En er is natuurlijk een verschil tussen “echte houtstook” en “pellets”.

De gemeente heeft aangegeven de landelijke richtlijnen voor houtstook te blijven volgen, dit houdt in dat er op korte termijn geen verbod zal komen.

Als bestuur van de VSL laten we deze discussie  maar ff lopen zonder daar nu een eigen positie in te nemen.

 1. Houtstook 4 en zonnepanelen 

Op vrijdag 26 -2 stond er een afgewogen artikel in de LC  over de lopende proef met zonnepanelen op woonschepen (gemeente + VSL). Er kan nog 1 schip bij. De VSL-voorzitter legde keurig de link met houtstook. Daarmee dient verantwoord omgegaan te worden om overlast te beperken.

 1. Houtstook 5; opiniestukken

Rond het weekend van 28 febr. stonden er 2 lange opiniestukken over houtstook in de LC.

Het eerste was erg negatief; hopelijk staan we over 10 jaar tegenover houtstook (vervuilend etc.) net zo negatief als nu tegen over roken.

Het tweede artikel was wat positiever; “moet kunnen”.

10 Houtstook 6; de Stanfries.

De nostalgische houtkachel in de Stanfries (vaak de vergaderlocatie van de VSL) is vervangen door infrarood panelen. Zo ziet u maar, waterwoners geven het goede voorbeeld.

 1. Energie voorziening  / “van het gas af” / “Liander” door de bocht.

In het verleden hebben we u geïnformeerd over problemen, die een overigens slechts een beperkt aantal VSL-leden betrof, met het (laten) afsluiten van hun aardgasleiding. Het dichtdraaien van de gas kraan is snel gepiept, maar ……. Ongebruikte gasleidingen mogen niet in de grond of woning (schip) blijven liggen.

In het verleden bracht de leverancier (“Liander”) relatief grote bedragen in rekening voor het verwijderen van die leidingen. Maar  in een recente brief aan betrokkenen biedt “Liander”  nu aan deze leidingen gratis te verwijderen.  De keuze is: of opnieuw aansluiten (kost € 162,–) of gratis verwijderen.  Een prima actie van “Liander”.

 1. Gewonde bij tochtje met sloep door grachten.

Op 23-2-2021 is een vrouw gewond geraakt aan haar achterhoofd bij het onderdoor varen met een sloepje van een lage brug over de Potmarge. Ze moest met de ambulance naar het MCL. AU!!

Tja ……. Regel 1; als je in een sloep onder een brug doorvaart: naar voren kijken!

 1. Tijdelijke Vaarverboden.

In de winterperiode zijn “vaarverboden” ingesteld op vele plekken in het Friese Merengebied  en de Alde Feanen.   Watersporters (en vissers, etc.) wordt gevraagd de geplaatste gele tonnen / borden te respecteren om overwinterende vogels niet te verstoren.

 1. Nieuwkomers / verschuivingen / Hus & Hiem.

Op 24-2-2021 kwam de “Eendracht” naar de Oosterkade 134. Welkom.  Mooi schip.

Een paar weken eerder nam de “De vier Gebroeders” de ligplaats aan de Nieuwe kade nr.75  in.

De “Deja Vu”, lag eerder aan de Willemskade ZZ (=museumhaven), maar is verhuisd  naar de Wirdumpoortsdwinger (ook museumhaven)

Op 16 -2-2021 beoordeelde H&H de “Sterna”. Het schip heeft achterstallig onderhoud. Dat moet binnen 6 maanden voltooid  zijn.

 1. Rectificatie.

In Nieuwsbrief 43 stond, in een bijzin, bij een stukje over de Lodewicus,  dat na 1 januari 2021 de leges voor het aanvragen van bijv. een ligplaatsvergunning 10X zo hoog zouden worden. Dat is een foutje. 

Maar in Nieuwsbrief 42 stond al een heel stuk (met alle tarieven; voor en na de verhoging) waarin wel degelijk stond dat deze tarieven met 300% verhoogd waren.

Op dit moment zijn verhogingen van de WOZ met 25% van een aantal gemeenten “hot news”. Leeuwarden verhoogt een gemeentelijk tarief met 300%. Keurig van te voren gemeld, maar ……….

Comments are closed.