VSL Nieuws 46

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr  46 van 0ktober 2022.

Voor(zitter)woord

Op het moment dat ik dit schrijf jaagt er net een flinke bui over de luikenkap, de katten hebben hun favoriete plekjes benedendeks al weer in gebruik genomen en het houtkacheltje is ook al weer eens gestookt.

Kortom: Herfst, het jaargetijde dat het bestuur weer begint wat meer activiteit te vertonen. Er valt natuurlijk altijd wat te doen maar een aantal zaken beginnen echt aandacht te eisen.

Zeker ons 40 jarig lustrum als vereniging, gedurende deze zomer heeft de jubileumcommissie niet stil gezeten en het wordt nu tijd om de puntjes op de i te zetten. Het is alleen te hopen dat het C woord niet weer roet in het eten gooit…

Contacten gemeente

De dames die wij de afgelopen jaren als contactpersonen hadden bij de gemeente hebben beide een nieuwe werkkring gevonden. Wij wensen hen daar natuurlijk veel succes. We hebben de naam doorgekregen van ons nieuwe contactpersoon, helaas is er nog geen gelegenheid geweest om met hem kennis te maken, dit zal een dezer dagen nog wel gaan gebeuren.

30 augustus is de nieuwe Welstandsnota door de raad gegaan.

Per 7 oktober is deze effectief geworden. Met enig zoekwerk kan de volledige nota gelezen worden op:  www.overheid.nl

Kijk onder berichten over mijn buurt, postcode en huisnummer invoeren.

Ledennieuws

Wij heten Harro  Gerber met het scheepje ” Ziet op U zelf ” aan de Oostergrachtswal van harte welkom als nieuw VSL lid.

Houtstook

Elk jaar terugkerend item maar dit jaar extra aandacht. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt verwachten wij extra houtstook.

Houd de stook discipline in acht! Teveel overlast kan op den duur verbod in de hand werken en daar hebben we onszelf zwaar mee te pakken.

Website

De VSL website is al weer een flink aantal jaren in gebruik, dat is ook te merken: Een aantal links lijken niet meer goed te werken en een deel van de aangeboden informatie is ook verouderd. In de afgelopen tijd hebben we met regelmaat kleine aanpassingen moeten doen.

Het wordt tijd voor een compleet nieuwe website, zoals dat dan vaak op je beeldscherm komt: “Under Construction”

Nog ander digitaal nieuws; er komt een VSL Facebook en een Instagram pagina. Bestuurslid Simone zal dit voor ons gaan opzetten. Nadere informatie volgt natuurlijk.

Snelvaarders

Het bestuur heeft afgelopen voorjaar spandoeken van 1 x 1 meter met de tekst “vaar langs onze woonschepen in wandeltempo aub”  aangeschaft.

De spandoeken vonden gretig aftrek onder de leden, er is zelfs een tweede bestelling geplaats.

Onze indruk? Hufters blijven maar er zijn zeker mensen die notie nemen van de tekst en daar ook naar handelen. Kortom, het lijkt een succes. Voor de winter deze maar netjes opbergen en in het voorjaar weer strategisch ophangen.

Baggeren Nieuwe kanaal

Op 11 oktober was er een goedbezochte bewonersbijeenkomst in de Beurs. Er werd duidelijk uitleg gegeven over de plannen en er was een goede wisselwerking tussen de sprekers en de zaal. Opmerkingen en suggesties van diverse bewoners zullen waar mogelijk in de uitvoering worden meegenomen.

Met 12 van de Emmakade bewoners is nog geen contact geweest. Dit betreft de huisnummers 180, 181, 181a, 187, 194, 198b 207b 210, 211, 217, 226, 231

Bent, of kent u één van deze bewoners dan graag nog contact opnemen met de gemeente of de uitvoerder. Lukt dit niet dan mag u natuurlijk ook altijd met de VSL bellen.

Uitvoering van het werk zal plaatsvinden tussen april en juli komend jaar. Emile en Herre waren aanwezig als bewoner en bestuursleden.

Roeiwedstijd

Zondagmiddag 25 september vond de traditionele roeiwedstrijd om de Boatrace-bokaal tussen de verenigingen van Groningen, Assen, Zwolle en Leeuwarden plaats op het Nieuwe Kanaal. Een wedstrijd met historie. De eerste vond plaats in 1926.

Veiligheid

Recent was er helaas weer een dodelijk ongeluk door het breken van de giek van een charterschip.

Voor de getuigde schepen: controleer (laat controleren) of jouw rondhouten nog te vertrouwen zijn. CVO keur is om de 7 jaar, wacht hier niet op, de top van een mast kan in 1 winter doorrotten (sprak hij uit ervaring) Rondhout moet een helder geluid geven als er met een hamertje op geklopt wordt, bij verdachte plekken het mes erbij.

Scheuren mogen niet dieper zijn dan 1/3 doorsnee deel van mast/giek.

Gebruik onderstaande link om de gratis Branchenorm van de BBZ in te zien, het is wel een beetje een technisch verhaal maar geeft een prima houvast voor een eigen inspectie.

Branchenorm BBZ – Service Maritiem

Stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen

Veel van onze schepen vallen onder het CBB (in de volksmond het CVO) We konden ons certificaat krijgen onder de overgangsregeling waarbij beoordeeld werd op “klaarblijkelijk gevaar”

Hier is een boek over te schrijven, wat bij de één afkeur is wordt bij de buurman niet eens over gesproken.

Het CBB valt onder de Europese regelgeving van de ES-TRIN. In Nederland is het ILT verantwoordelijk voor de uitvoering.

In deze regelgeving was al rekening gehouden met “Traditioneel vaartuig” (hoofdstuk 24 ES-TRIN) Dit begint nu vorm te krijgen.

De ILT heeft begin oktober de Stichting Adviesorgaan Traditionele Vaartuigen(ATV) erkent als ‘erkent deskundige voor de advisering ten aanzien van traditionele vaartuigen’

Kort gezegd “Traditioneel vaartuig” is een nieuw scheepstype voor de binnenvaart certificering, ATV brengt advies uit aan ILT of het schip in aanmerking komt als traditioneel vaartuig. Bij positief bericht kan het betreffende schip een certificaat krijgen met noodzakelijke uitzondering op de regels voor nieuwe schepen.

De VSL houdt deze ontwikkeling scherp in de gaten, hiermee lijken schepen die nu geen CVO (meer) hebben in de toekomst toch nog een mogelijkheid hiertoe krijgen.

VSL 40 jaar!

We gaan over de geschiedenis van de VSL een gedenkboekje uitgeven, artikelen, foto’s, anekdotes, We proberen zoveel mogelijk zaken op de pagina’s te krijgen.

Er is al best veel maar bijdragen zijn nog altijd welkom. Stuur deze naar vsl40@vsleeuwarden.nl of geef ze af bij een bestuurslid.

Het streven is nog steeds om het boekje klaar te hebben op ons Lustrumfeest maar helaas kunnen we dit niet garanderen.

Er lijken wat problemen bij drukkerijen te zijn.

We gaan ons Lustrum natuurlijk vieren!

Zaterdagavond 5 november hebben we ons herfstborrel/reünie/lustrum feestje.

Dit alles gaat plaatsvinden in het Knooppunt, een welbekende zaal in mooi Leeuwarden op de hoek van de Notenstraat en de Knoopstraat.

In de komende weken ontvangen jullie verder informatie.

We hopen jullie allen daar weer te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet

Bestuur VSL

Comments are closed.