VSL Nieuws

Baggeren Nieuwe Kanaal

Mijn naam is Meile Postma en als projectleider ben ik betrokken bij baggerwerkzaamheden binnen de gemeente Leeuwarden. Wij zijn van plan om het Nieuwe kanaal te baggeren. Onderstaand is het gedeelte weergegeven waarvan we de waterdiepte naar 2.30 m¹ willen brengen. Met deze diepte blijft het Nieuwe Kanaal goed bruikbaar voor de woonschepen en blijft ook de museumhaven bereikbaar.

Voordat de baggerwerkzaamheden van start gaan, is nog onderzoek en overleg nodig. Het is bijvoorbeeld niet bekend wanneer dit deel van het kanaal voor het laatst is onderhouden. In ieder geval is er na 1964 niet meer gebaggerd. Het is nu de bedoeling het kanaal in 2022/’23 te baggeren.

Meting van de waterdiepte

Begin april voer een vaartuig met sonar door het kanaal. Het bedrijf ProlinQ uit Drachten realiseerde met de sonar een zogenaamde ‘Multibeammeting’. Op onderstaande scan is een deel van de meting weergegeven. De groene gedeelten zitten ongeveer op 2.30 m¹ waterdiepte, het oranje op circa 2.00 m¹ en het rode deel rond de 1.50 m¹. Door schroefbeweging van schepen zijn de cirkelvormige groene delen in het oostelijke deel ontstaan.

Vooronderzoek

Komende periode peilen we de dikte van de bagger en de diepte van de vaste bodem. Daarbij doen we boringen om de kwaliteit van het slib en de bodem te onderzoeken. De kans op ernstige vervuiling is redelijk hoog. We hopen dat deze vervuiling vooral plaatselijk is, waardoor we hoge saneringskosten kunnen voorkomen.

Er is ook een reële kans op niet-ontplofte explosieven uit de tweede wereldoorlog in het kanaal. Het bedrijf T&A Survey doet een vooronderzoek. Aan de hand van de resultaten beoordelen we of er maatregelen nodig zijn om de baggerwerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Bij het maken van een bestek voor de uitvoering, beoordelen we alle risico’s. Naast de afvoer en verwerking van het slib is het beperken van overlast voor de omgeving een belangrijke eis.

Woonschepen

In het nieuwe kanaal liggen tientallen woonschepen. We komen binnenkort graag met u in contact om kennis te maken én om kennis van u op te halen. De input van de bewoners is van groot belang om het baggeren tot een succes te maken. Het tijdelijk verleggen van woonschepen kan nodig zijn, maar ook het beschermen tegen golfslag kan belangrijk zijn om schade te voorkomen.

Wilt u alvast uw input geven? Dan kan dat natuurlijk. Ik ben te bereiken op onderstaande gegevens.

Steiger aan de Nieuweweg

Gemeente Leeuwarden wil graag aan de Nieuweweg een vaste steiger realiseren waarvan alle ‘waterpartijen’ gebruik kunnen maken. Deze locatie is hier uitermate geschikt voor. Niet alleen vanwege de ruimte, maar vooral om de verbinding tussen de stad en de Blokhuispoort te versterken.

De steiger kan prima komen tussen de bestaande meerpalen nabij de Huizumsebrug. (zie afbeelding). Naast de aanleg van een vaste steiger zijn er ideeën om het gebied rondom de steiger aantrekkelijker te maken. We denken bijvoorbeeld aan historische sepia-afbeeldingen op de kade of het aanbrengen van verlichting. Daarbij verduidelijken we de looproute onder de Huizumsebrug voor een veilige oversteek van de Nieuweweg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer   M. (Meile) Postma. Hij is te bereiken op meile.postma@leeuwarden.nl of telefonisch op 058 751 2473.

 

Comments are closed.