Waarom een wijk?

Waarom een wijk?

Door Klaus Spithost.

In de vorige nieuwsbrief  van de VSL is heel even aangetipt, dat ik met het idee gekomen ben om richting de gemeente voor te stellen dat we graag beschouwd willen gaan worden als wijk.

Een wijk met het bijbehorende wijkpanel heeft een duidelijke administratieve plek binnen de gemeente. De gemeente wil op die manier de burgers zoveel mogelijk zeggenschap geven over het “besturen” van hun deel van de gemeente.

Voor wijken/dorpen geldt bijvoorbeeld dat er een speciale wijk/dorp-wethouder is en een vaste wijk/dorp-manager en dat er zaken geregeld zijn rond budgetten, fondsen en subsidies.

De vaste wethouder is eerste aanspreekpunt in het college van burgemeester en wethouders en deze is in principe aanwezig bij de wijk-/dorpsconferentie, vaak samen met vertegenwoordigers van de politieke partijen.
Overigens betekent niet we dan maar met die ene wethouder te maken zouden hebben. Als er specifieke zaken zijn die binnen een duidelijke portefeuille vallen, komt DIE wethouder in beeld, maar we hebben er dan dus in elk geval eentje die specifiek verantwoordelijk is.

Bewoners van een wijk kunnen op verschillende momenten van gedachten wisselen met die wethouder over wat hen bezig houdt en er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen de wijk-manager en de wethouder. Dit is dus niet vrijblijvend van de kant van de gemeente!! Hij/zij is dan ook verantwoordelijk om de wensen en verzoeken van de bewoners op een nette manier af te handelen. Dit betekent dus dat hij/zij in voorkomende gevallen e.e.a. ook ter sprake zal (moeten) brengen bij gemeenteraadsvergaderingen.

De gemeente benoemt verder voor elke wijk een vaste wijk-manager als eerste aanspreekpunt binnen de wijk. De wijk-managers, van de gemeente, vormen samen het team wijk-management. Dus naast het overleg met de betrokken wethouder, kan je ook ideeën uitwisselen met de wijk-managers uit de andere wijken/dorpen.
De wijk-manager heeft een spilfunctie tussen wijk en gemeente en structureert, brengt bijeen, coördineert, signaleert, controleert, adviseert en faciliteert.

Doel van de gemeente is dat de bewoners via deze structuur zoveel mogelijk invloed krijgen op het beleid dat de wijk raakt. Je kan dan ook gemakkelijker “regelen” dat je als wijk gehoord wordt en formeel inspraak krijgt op bepaalde zaken die door ambtenaren voor de wijk “bedacht” zijn.

Aan de kant van de wijk, overlegt de wijk-manager met een zogenaamd wijkpanel. Dit panel bestaat uit een aantal betrokken bewoners. In principe kan/mag iedereen zich daarvoor aanmelden. Een panel bestaat doorgaans uit vier tot twaalf leden die geregeld de koppen bij elkaar steken om signalen vanuit de wijk te behandelen. Het is vrijwilligerswerk maar geeft je wel de mogelijkheid je te laten horen richting de gemeente.

Ook is er een jaarlijks “bedrag” waar je als wijk een leuk doel voor kunt bedenken ten gunste van de wijk. Dat bedrag is niet zo verschrikkelijk hoog, zodat je er b.v. het Nieuwe Kanaal mee zou kunnen laten baggeren, maar toch niet onaardig…

We zijn dan weliswaar een beetje een “uitgesmeerde wijk” maar naar mijn idee hebben we meer met elkaar qua overeenkomstige leefomgeving, dan direct met de aangrenzende wijken. Bovendien zijn we binnen de wijken waar we nu “in” vallen, in verhouding tot de aantallen “gewone bewoners” vaak verwaarloosbaar “klein” en worden dan dus ook niet of slechts mondjesmaat “gehoord”.
En dat is best jammer, aangezien er best vrij specifiek waterbewoner-achtige zaken zijn, die we eigenlijk wel aan onze bestuurders duidelijk zouden willen kunnen maken en die we nu feitelijk alleen via de VSL aan de orde kunnen proberen te brengen.
Niets ten nadele van de VSL, maar de VSL wordt vaak door de gemeente meer als lastig ervaren dan een orgaan dat “past” binnen de structuren van de gemeente.
En let wel….. ook wijken grenzen aan andere wijken. Dus er zal overleg blijven met de omliggende wijken over de specifieke “gedeelde” zaken. Het ene sluit het andere dus niet uit!!

Wil je meer weten over het functioneren van wijken en wijkpanels, dan hoef je maar even te Google’n op wijkpanel in combinatie met Leeuwarden en je vindt diverse documenten die meer uitleg geven. Ikzelf heb tot nu toe alleen potentiële voordelen kunnen vinden en (nog) geen nadelen maar ben ook wel benieuwd naar dat soort reacties.

Ik wil het dan hier ook in eerste instantie bij laten.
Anton vroeg zich af wie de handschoen op wilde pakken en ik wil me in die zin wel aanbieden.
In mijn eentje gaat het uiteraard niet lukken, dus mochten er belangstellenden zijn die met mij willen proberen het voor elkaar te krijgen dat we gezien gaan worden als een (water)wijk binnen de gemeente Leeuwarden, neem dan vooral contact met me op.
Dat kan direct (ik ben prima vindbaar op internet) maar liefst eigenlijk via de secretaris van de VSL. Het is namelijk absoluut niet mijn bedoeling “om” de VSL (en/of het bestuur van de Museumhaven) heen te gaan opereren. Dit is iets dat we bij voorkeur gezamenlijk moeten gaan oppakken!

Comments are closed.