stukken ALV 2018

Hier vindt u de bijlagen waar naar gerefereerd wordt in de uitnodiging van de ALV 2018

Notulen ALV 20 maart 2018
Jaarverslag 2018 – 2019