Uitnodiging ALV 2023

Beste leden,

Op donderdag 11 mei houden wij onze Algemene Leden Vergadering.

Locatie: Stanfries X.

I.V.M de baggerwerkzaamheden van het Nieuwe Kanaal zal de Stanfries X niet op de gebruikelijke plek in de zwaaikom liggen maar aan de Willemskade ZZ onder de Achmea toren direct naast de Prins Hendrik brug.

Inloop:           vanaf 19:30
Aanvang:        20:00

De uitnodiging wordt via de mail aan leden verstuurd.

Om zeker te zijn dat iedereen wordt bereikt zullen we deze ook schip aan schip verspreiden.

De vergaderstukken zijn hieraan toegevoegd, voorafgaand aan de ALV zijn er een beperkt aantal exemplaren beschikbaar op de Stanfries.

Wilt u agendapunten inbrengen of eventuele mededelingen, stuur dan een mail naar:   voorzitter@vsleeuwarden.nl

Niet leden zijn van harte uitgenodigd om de ALV bij te wonen, bij een eventuele stemming heeft u dan geen stemrecht. Eventueel nog lid worden kan voorafgaand aan de vergadering door middel van contante betaling van €10 aan de penningmeester.”

Met vriendelijke groet,
Bestuur VSL

Bijlagen:
Notulen ALV 20 mei 22.docx
Financieel verslag 2022.odt
Agenda ALV VSL 2023.odt

Comments are closed.