Jaarverslag VSL en Notulen ALV

Hieronder bijgevoegd het jaarverslag VSL 2022-2023 en de notulen van de algemene ledenvergadering van 11 mei 2023.

Jaarverslag VSL 2022-23

Notulen ALV VSL 11 mei 2023

Comments are closed.