VSL Nieuws 23

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 23. van Febr. 2018.

1. Rokend pannetje op het vuur.

Op maandag 5 febr. liet Lidewij (van de “Petro”) haar hond uit langs de Emmakade. Lopend langs de “November” hoorde ze een rookalarm aan boord. Ook was er een brandlucht. Snel naar de secretaris van de VSL voor een telefoonnummer van de bewoners. Helaas kon dat niet zo snel gevonden worden. Dus hij met Lidewij en Auke naar het schip. Ook Evert Jan werd er bij gehaald. Brandweer gebeld. Auke draaide (heel slim) de gasfles op het voordek dicht. Toch maar ff wachten op de brandweer. De aankomst van de brandweer was indrukwekkend; zwaailichten, 8 man, waarvan een aantal met zuurstofmaskers. Een brandweerman naar binnen. Het viel mee. De oorzaak bleek een pannetje op het vuur (dat nu niet meer brandde). Ook Evert Jan nog naar binnen; zoveel rook stond er ook niet. En toen kwam Veronique thuis. Eind goed, al goed. Complimenten aan vooral Lidewij, maar toch ook aan de andere waterwoners. Waar nodig, helpen we elkaar.

2. Verontdieping van het Nieuwe Kanaal.

Schippers met ligplaatsen aan het Nieuwe Kanaal (Emmakade) klagen erover dat ze met hun schip niet, of nauwelijks rond kunnen gaan, omdat het water in het midden van het kanaal nog wel op diepte is, maar aan de kant zeker niet. Ze lopen met kop en kont vast. De VSL heeft nu vastgesteld dat het Wetterskip Fryslân voor het onderhoud van dit water verantwoordelijk is. We hebben dan ook bij hen geklaagd. En ….. er gaat kennelijk wat gebeuren; peilen. Ach, het is een begin.

3. Scheepsbewegingen.

a) “Leave Fokje”. Voorheen Westersingel. In Nieuwsbrief 21 werd aan dit schip al aandacht besteed (bekladding, etc.). Wegens onvoldoende onderhoud volgde toen handhaving en verwijdering. Schip is nu verkocht. Ligt aan de Snekertrekweg. Nieuwe eigenaar gaat opknappen en zal dan wederom een aanvraag voor een ligplaatsvergunning indienen.

b) “De Friesland”. Voorheen Emmakade ZZ, nu wachtsteiger) is een ligplaatsvergunning verleend aan de Oostergrachtswal 131b.

c) “Quo Vadis”, ligplaats Emmakade ZZ (eigenaar: de overleden heer Remery) is naar Engeland verkocht. Er komt dus een ligplaats voor een klein schip aan de Emmakade vrij.

d) “Nova Cura”, ligplaats Willemskade (eigenaar: onze havenmeester) is verkocht en gaat weer de chartervaart in.

e) De grote spits met ligplaats aan de Willemskade ZZ nr. 57 werd op 7 febr. door de sleper “Leba” door het Nieuwe kanaal gesleept. Verkocht?

4. Zittingen van Hûs & Hiem (welstand commissie).

a) “Quo Vadis”. LVBHB nr. 11977.

Een luxe motor, gebouwd op de Friese maat (31,5 mtr.). Ligt momenteel nog in Leiden. Beoordeeld door H&H op 30 januari. Enig achterstallig onderhoud. Welstandsadvies: positief, mits onderhoud wordt gepleegd.

b) “Deo Gratia”. Ongeveer een jaar geleden kreeg dit schip een “positief advies, mits…” Intussen is onderhoud gepleegd (o.a. een accentuerende bruine band aangebracht) en nu wordt het schip op de externe wachtlijst gezet.

c) “Grimmen”. Ligt al enige tijd aan de wachtsteiger aan de Snekertrekweg. Het is een bejaarde Oostzee kotter (zeeschip). De eigenaar is al enige tijd bezig met onderhoud. Vraagt nu opname op de externe wachtlijst. Hus & Hiem heeft, na beoordeling (schip voldoet op zich wel, maar heeft achterstallig onderhoud), besloten tot een negatief advies, maar met oplegging van een onderhoudsverplichting.

Dat kan natuurlijk niet. De gemeentelijke regeling geeft daarvoor geen ruimte. Advies had o.i. moeten zijn: positief, mits ………..

De gemeente heeft nu aan de eigenaar bericht dat ze voornemens zijn de aanvraag af te wijzen. De eigenaar gaat, gesteund door de VSL in beroep.

d) “Replica”. Gevraagd werd een pre-advies voor een nog te bouwen replica van een luxe motor van Euroship Services (de nieuwbouw prijs van dit 18 mtr. lange schip is ongeveer € 250.000,–). Uiteraard wilde de potentiele opdrachtgever graag weten of er mogelijkheden zijn om met dit schip in Leeuwarden te liggen. Hûs & Hiem komt (op aanraden van de maritiem expert) tot een negatief advies. Er wordt zwaar ingezet dat een replica tot in het kleinste detail een kopie dient te zijn van een originele luxe motor (een replica zou volgens hen boven de waterlijn eigenlijk geklonken moeten zijn; de stuurhut moet voor de roef zitten, de historische uitstraling moet worden versterkt door met hoeklijnen en/of halfrond te werken.

De opdrachtgever zal zich hierover nog beraden, maar … als Leeuwarden van nu af aan alleen pure replica’s gaat toelaten (dus geheel origineel nagebouwd met luikenkap, roef en stuurhut), dan komen veel huidige woonschepen (wel een historische romp; maar moderne opbouw) niet in aanmerking voor een positief advies van Hûs & Hiem en zullen ze dus bij verkoop Leeuwarden moeten verlaten. Hierover zijn we met de gemeente nog niet uitgepraat.

5. Prins Hendrik brug beweegbaar?

Dat lijkt zo langzamerhand onwaarschijnlijk. Leeuwarden heeft grote financiële problemen en het om de stad heen varen (over de Zuid) gaat nu veel sneller dan een paar jaar geleden door het in gebruik nemen van 2 aquaducten. De belangrijkste doelstelling van het beweegbaar maken van deze brug was Leeuwarden aantrekkelijker te maken voor passanten. Meer volk in de stad. Omzet voor de middenstand. Goed plan, maar …….

6. Tarieven voor passanten in de museumhaven

In de museumhaven gold een gereduceerd tarief (€ 5,– per nacht) voor passanten met een “varend erfgoed schip”. Prachtige schepen in de binnenstad. Mooi. Maar tegenwoordig wordt in de museumhaven het reguliere tarief gehanteerd van € 1,16 per meter. Met een schip van 25 meter wordt dit dus € 29,– per nacht. Een verhoging van zo’n 600%. Hoe bedoelt u de binnenstad aantrekkelijker maken voor passanten in prachtige schepen?

7. Lezing over de Emmakade

Prachtige voorname gebouwen en schilderachtige schepen. Dat alles komt aan bod bij de lezing van Henk de Vries op zondag 18 febr. in het Historisch Centrum Leeuwarden. Toegang gratis.

8.Voorjaarsbijeenkomst / ALV

Omdat de “Stanfries” een aantal maanden niet beschikbaar was (onderhoud), hebben we moeten besluiten dit jaar geen voorjaarsbijeenkomst te houden.

Dan maken we het maar extra gezellig op de Algemene Ledenvergadering.

ALV: 20 maart aan boord van de Stanfries op haar vaste ligplaats nabij het beursgebouw.

Agenda, jaarverslag en financiële verantwoording worden u toegestuurd via e-mail.

De uitnodiging zelf zal bij alle woonboten en arken worden bezorgd. Ook niet-leden zijn welkom op de vergadering; al moeten ze dan wel ter plekke lid worden.

Wij hopen u allen op de ALV, plus de gezellige nazit, te mogen begroeten.

De tekst van deze Nieuwsbrief is van de secretaris, maar wel van tevoren overlegd met de andere bestuursleden.

 

 

Comments are closed.