VSL Nieuws 33

Nieuwsbrief nr. 33 van 25 juli 2019.

1. Ligplaatsen regeling / Stilte.
Het is al maanden erg rustig op het front van de “nieuwe ligplaatsen regeling”. “Je moet een
broedende kip niet storen” / “ambtelijke molens malen langzaam”. Na alle inspraakrondes wacht de
VSL nu op het finale concept. Daarop kunnen we nog wat commentaar leveren (een extra ALV?),
voordat het stuk in september / oktober naar de gemeenteraad gaat.
We weten na alle inspraakrondes en overig contact met de betreffende ambtenaren dat de
gemeente nu in ieder geval grondig probeert te zijn en aangedragen punten poogt te verwerken in
de nieuwe regeling
In de Leeuwarder grachten ligt een aantal schepen, die onder deze nieuwe regeling geen nieuwe
vergunning zouden krijgen als die zou worden aangevraagd bijv. bij verkoop, erfopvolging of
geplande verhuizing. De VSL zet o.a. in op het behoud van rechten van deze schepen die al 20 tot 30
jaar in Leeuwarden liggen en niet voor de volle 100% aan de (later ingevoerde) nieuwe
welstandseisen voldoen (bijv. 1 meter te lang, of te weinig historische uitstraling). Op dit punt is door
de gemeente al wel een kleine ontsnappingsclausule gecreëerd (aan ‘t meest oostelijke stukje van de
Emmakade en de Snekertrekweg, maar o.i. is dit een moeizaam inkleedbare oplossing. Wordt
vervolgd.
2. Verschuivingen.
De lege ligplaatsen aan de Emmakade NZ (ontstaan door het vertrek van de “Lumara” en de
“Ambulant”) zijn snel weer ingevuld door 2 fraaie tjalken; de “Vrouwe Sietske Hendrika” en de “Deo
Gratia”. Beide zijn relatieve nieuwkomers in Leeuwarden, die eerder een ligplaats hadden aan de
Oostergrachtswal en de Oosterkade. Ze hadden beide na toekenning ligplaats direct al een plekje op
de “interne wachtlijst” gevraagd en gekregen zijn dus nu (na ongeveer een jaar) doorgeschoven naar
de Emmakade.
3. Hûs & Hiem; bijeenkomst 16 Juli.
a) De “Bonte Piet”.
Een charter-zeilschip van 22 meter. Blijft tot einde van dit seizoen in de vaart vanuit Harlingen.
Bouwjaar 1925. Het schip ziet er naar het oordeel van Hûs & Hiem (lees: Joh. Hobma) keurig uit,
voldoet aan alle normen qua maatvoering. Wordt toegelaten tot de externe wachtlijst.
b) de “Avenir”.

Dit schip heeft al een ligplaats aan de Emmakade, maar wilde een verhuizing naar de zeer gewilde
plek waar voorheen de “Ambulant” lag. Zie hierboven. Dit was dus een verzoek (wat laat) tot opname
op de interne wachtlijst. Volgens H&H voldeed het schip wel (nou ja, net niet) aan de vereiste
maatvoering, maar dat werd door de vingers gezien. Echter men oordeelde dat er van enig
achterstallig onderhoud sprake was en dat pas van plaatsing op de interne wachtlijst sprake kon zijn
na indiening, goedkeuring en uitvoering van een onderhoudsplan en daarna controle daarop. Dat
gaat dus ff tijd kosten. In de tussentijd kunnen andere schepen die wel direct op de lijst worden
toegelaten, hogere plekken op die lijst verwerven. De VSL heeft bij H&H daarover een opmerking
gemaakt. Dit schip mag dus wel gewoon aan de Emmakade blijven liggen, maar mag niet op een
wachtlijst staan voor een ander plekje aan de Emmakade. Wij vinden dat bureaucratisch geneuzel.
De gemeente zou de staat van onderhoud kunnen meenemen bij de daadwerkelijke toekenning van
de ligplaats.
4. Bestuurssamenstelling.
Gaven we in de vorige Nieuwsbrief al aan (naar aanleiding van het vertrek van Evert Jan Hoen) dat er
ruimte is (geen noodzaak) voor 1 extra bestuurslid, maar nu na de verkoop van de “Ambulant” en het
op termijn terugtreden van Sietske Meeter-Boonstra hebben we eigenlijk 2 open plekken.
Bestuursvergaderingen zijn openbaar (wel ff aanmelden, dan hoor je de locatie) en worden
standaard gehouden op de eerste maandag van de maand (te beginnen in september). Als je
interesse hebt; kom eens kijken.
Het bestuur bestaat nu uit Herre (vz.), Anton (secr.) Wouter (penningm.), Emile en Klaas.
5. Klein Vaarbewijs 1.
In de vorige Nieuwsbrief werd gemeld dat door de VSL (Anton Wachter) een (bijna gratis) cursus klein
vaarbewijs 1 zou worden aangeboden. Uiteindelijk deden 3 familieleden in de 1 ste graad van VSL-
leden mee. De examens hebben in tussen plaats gevonden. Score: 2 geslaagd; 1 gezakt, maar die
doet nog een herkansing.
6. Klein Vaarbewijs 2 (navigatie e.d.).
3 personen (waaronder deelnemers aan de cursus vaarbewijs 1) hebben belangstelling voor een
cursus vaarbewijs 2. Ok. Dat gaan we dus doen. Start in september. Data / tijden worden in overleg
vastgesteld. Voorlopig gaan we uit van 4 weken x 2 uur (lessen, uitleg, proeftentamens, etc.).
Leermiddelen (boek: studiewijzer VBO en kaartplotter en passer) zelf aanschaffen.
Opgeven bij a.j.m.wachter@hetnet.nl
7. Rondje binnenstad.
Als u met de bijboot een rondje binnenstad gaat doen, is het even opletten. De gemeente heeft bij
wijze van proef voor een jaar 1-richtings verkeer ingesteld voor een aantal stukken. Dit mede door de
toenemende drukte van het praamvaren, waardoor regelmatig opstoppingen voorkwamen. Het
betreft: Nieuwestad, Lange pijp, Naauw en Kelders.
Alhoewel de VSL geen partij is in deze, heeft de gemeente toch de moeite genomen ons hiervan op
de hoogte te stellen.
8. Lekker varen.
Velen van u zullen, zeker in augustus, met het varende woonschip weer onderweg gaan ( skûtsje
silen bezoeken e.d.). We wensen u daarbij veel plezier. En houdt u aan de wet. De bekeuringen
(varen zonder vaarbewijs, drank, snelheidsovertredingen, lozingen op open water, e.d.) zijn niet
mals.

Maar ……. Dat overkomt u natuurlijk niet.

MVG
Het VSL-bestuur.
Anton Wachter (secretaris)

Comments are closed.