VSL Nieuws 32

Nieuwsbrief nr. 32 van 14 april 2019.

 

  1.  ALV 15 maart 2019.

De Algemene Ledenvergadering van de VSL werd gehouden op de Stanfries. Ongeveer 30 leden waren aanwezig.  De notulen kunt u zeer binnenkort lezen op de website.

 

  1. Bespreking van het nieuwe concept regeling ligplaatsen Leeuwarden tijdens de ALV.

De nieuwe regeling is nog onder “embargo”, maar is al wel besproken door de gemeente met een bestuursdelegatie van de VSL en een klankbordgroep. Er ontstond hierover tijdens de ALV een levendige discussie. In het algemeen kan worden gesteld dat de nieuwe concept regeling niet negatiever voor de waterwoners is dan de vorige. Al wordt het historische element voor nieuwe vergunningen wel zwaarder aangezet. Dus toch:  museumhaven light. In de Leeuwarder grachten liggen zeker 20 schepen, die onder deze nieuwe regeling geen nieuwe vergunning zouden krijgen als die zou worden aangevraagd bijv. bij verkoop of geplande verhuizing. De VSL zet o.a. in op het behouden van rechten van schepen die al 20 tot 30 jaar in Leeuwarden gelegen hebben en die niet voor de volle 100% aan de nieuwe welstandseisen voldoen (bijv. 1 mtr te lang, of te weinig historische uitstraling). Wel is er op dit punt al een kleine ontsnappingsclausule gecreëerd (aan ‘t meest oostelijke stukje vd Emmakade).

Maar ……..  de discussie is zeker nog niet afgelopen. De VSL neemt de door de leden gemaakte opmerkingen mee naar het volgende overleg.

 

Besloten is dat zodra de concept ligplaatsen verordening definitief wordt (en de VSL die mag verspreiden) een nieuwe ALV zal worden belegd om hierover een oordeel te vellen.

 

  1. bestuurssamenstelling.

Evert Jan Hoen had te kennen gegeven zich na al die jaren niet herkiesbaar te stellen. Hij werd uitvoerig bedankt voor bewezen diensten en kreeg een 3-D schilderij van zijn eigen schip (gemaakt door  Sytze Zeemans (schipper van de “Ebenheazer”) aangeboden. Mooi geschenk.

De overige bestuurders werden herkozen (voor zo ver dat aan de orde was). Het bestuur bestaat nu uit Herre (vz.), Anton (secr.) Wouter (penningm.), Sietske, Emile en Klaas. Er is ruimte (geen noodzaak) voor 1 extra bestuurslid.

 

  1. De Stanfries.

Ons “vergaderschip” heeft, na een reisje naar Bolsward (tjalkendag), nu haar definitieve (?) ligplaats ingenomen in het deel van de museumhaven ten oosten van de beursbrug. Tegenover de Waeze.

Uw aandacht wordt gevraagd voor de tentoonstelling “Beurtvaart” die gedurende de zomermaanden op de “Stanfries” wordt georganiseerd. Er is dan een grote collectie scheepsmodellen e.d. van Sytze en zijn vader Klaas Zeemans (1920-2016) te bewonderen .

 

  1. Klein Vaarbewijs 1.

Zoals u wellicht weet, gaat er in de examinering voor dit vaarbewijs wat veranderen. Per 1 januari 2020 gaat dit over van de VAMEX naar het CBR en zal er een praktijktoets worden ingevoerd. Vooral dit laatste zal de kosten (nu € 30,–) zeer sterk verhogen. Wellicht is nu de tijd om dat vaarbewijs alsnog ff te halen.

Onze secretaris Anton Wachter geeft al jaren professioneel cursussen Vaarbewijs 1 en 2 voor diverse watersportverenigingen. Hij heeft aangeboden de cursus  eenmalig (bijna voor niets) aan te bieden aan leden (en familieleden in de eerste graad) van de VSL. Normaal duurt de cursus 4 sessies van 2,5 uur verspreid over 4 weken. Nu doen we het ff sneller: 2 sessies van 2 uur per week (doordeweekse avonden) gedurende 2 weken.

Periode: laatste week van mei en eerste week van juni 2019.

Deelnemers moeten zelf het cursusboek aanschaffen (€ 29,95); ISBN 978-94-91173-17-2 en zelf het examen aanvragen (info: zie website: VAMEX).

Er wordt een kleine bijdrage (zeg € 25,–) gevraagd voor huur van de locatie (Emmakade) en koffie / thee.  Er zijn al 2 aanmeldingen. Maximaal 10. Opgeven bij a.j.m.wachter@hetnet.nl

 

  1. WOZ-waarde.

Velen van u hebben recent een WOZ-aanslag (hoogte: € 0,00) van de gemeente ontvangen. Een klein aantal van U heeft zich hierover richting de VSL bezorgd getoond. Het zou een aanzet (juridische truc) zijn om in de toekomst etc. etc.

Dit is volgens onze juridisch adviseur niet het geval. Het is een typisch geval van ambtelijk bureaucratisch gedoe. De gemeente is van rijkswege verplicht om al haar bezittingen economisch te waarderen. Dus een WOZ-waarde. Maar als schippers zijn we geen eigenaars, maar gebruikers van die ligplaatsen (we betalen precario). De WOZ-beschikking wordt automatisch doorgestuurd (waarde: € 0,00). In dat “doorsturen” zit de bureaucratische onzin. Papiermolen. De gemeente kan die WOZ-beschikkingen ook zelf  in de papiervernietiger gooien. We zullen dit nog wel eens met de gemeente opnemen.

  1. Leuk om te weten.
  2. a) Het schip, voorheen van Menno van Kammen, was kansloos voor een nieuwe ligplaats in Leeuwarden (te weinig historische uitstraling) ligt nu in de gemeentelijke museumhaven in Kamperland.
  3. b) De “Lumara” (Emmakade NZ) is verkocht en vertrekt op korte termijn naar Amsterdam.
  4. Goede wensen.

Het bestuur van de VSL wenst u allen een mooie zomer met veel vaarplezier. Het bestuur vergadert in de zomer normaal gesproken niet (wellicht brengt de aangekondigde extra ALV; zie punt 2, daarin verandering), maar we zullen lopende en nieuwe zaken scherp in de gaten blijven houden.

Comments are closed.