VSL Nieuws 38

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 38;  juli 2020.

1. Corona.

Volgens de schrijver dezes heeft Corona geen al te grote impact gehad op de schippers community in Leeuwarden. Voor de meesten ging het leven (met wat beperkingen) gewoon door. Laten we daar blij om zijn. Hoe het verder moet? Geen Sneekweek en geen SKS-skûtsjesilen deze zomer.  Ach ….. dat halen we volgend jaar wel in. Het lijkt dat Friesland relatief goed is weggekomen. Maar Corona is nog niet verslagen.

Uiteraard moest de ALV in maart wordt afgeblazen. Als bestuur zouden we graag een ALV houden in september, maar zolang de “anderhalve meter maatregel” van  kracht blijft, is zo’n vergadering wel erg lastig. Uiteraard laten we u het weten als er verandering in deze situatie komt.

Overigens zijn de “normale” bestuursactiviteiten gewoon door gegaan.

2. Inbraak / diefstal.

Zondagmiddag 21 juni kreeg de “Ebenhaezer”  aan de Emmakade  een ongenode gast aan boord. De inbreker staat op camera (van een aldaar geparkeerde ambulance). Het is een “Zuid-Europees type” met een witte tas. Hij is volgens de camera-beelden 3 kwartier aan boord geweest en heeft alles doorzocht. De buit was een briefje van 10 euro en hij heeft een hele koek opgegeten.

Twee schepen verderop is onlangs een luchtcompressor van boord gestolen.

Oppassen dus. Wordt het geen tijd voor een beveiligingsapp?

3. Verkoop klipper “Agnes”.

De eigenaar wil de klipper “Agnes” uit 1898 verkopen. Rond 2004 is dit schip verbouwd bij Welgelegen en volgens de eigenaar heeft de havenmeester destijds persoonlijk de bouwtekening goedgekeurd. In verband met de voorgenomen verkoop belde de eigenaar de gemeente (de havenmeester) onlangs op en die zei dat er “absoluut geen kans was” dat de “Agnes” in Leeuwarden zou kunnen blijven liggen.

Hoe nu verder? Er gelden in 2020 nu eenmaal strengere welstandsregels dan 15 jaar geleden. Hoe is dit eigenlijk gekomen?

4. Strakkere welstandseisen en de effecten daarvan.

Waar komt die wens om de Leeuwarder grachten tot een “museumhaven light” te maken eigenlijk vandaan? In eerdere gemeentelijke verordeningen kwam die hang naar “historische uitstraling” niet voor.  Ook tijdens de inspraakrondes voor de nieuwe welstandsnota werd dit slechts als een terzijde genoemd. Wat is de drijvende kracht?

De “Welstandsnota ligplaatsen” is een ambtelijk stuk, dat (zonder inhoudelijke discussie) door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Helaas is de nota niet in finale vorm met de VSL besproken, alhoewel dat wel door de ambtenaren was toegezegd. Foutje?

We zitten nu een Welstandsnota met verhullende zinnen als: “het karakteristieke beeld van het historische schip gaat voor op de herkenbaarheid van de nieuwe functie van het schip”.

In andere woorden, de historische opbouw / vlakverdeling uit de tijd dat het schip nog als “werkschip” werd gebruikt, is de norm en heeft voorrang op de nieuwere opbouw gericht op wonen.

Voor nieuwkomers maakt het niet uit; ze voldoen aan de eisen of niet. Het moet wel gezegd worden, dat die nieuwkomers gemiddeld fraaie schepen binnen brengen.

Het probleem zit bij een aantal schepen die al jaren zonder enig probleem in Leeuwarden liggen en nu plotseling geconfronteerd worden met nieuwe eisen die verkoop van hun schip in Leeuwarden onmogelijk maken.  Dit is een “uitsterfbeleid”. Waar hebben die schippers dat aan verdiend?

Aangezien er feitelijk geen wachtlijst meer bestaat (er zijn meer lege plekken, dan aanvragers van buiten Leeuwarden), krijgt de koper van een woonschip dat een positieve beoordeling van Hus & Hiem heeft verkregen, zeer kort daarna een ligplaats aangeboden (meestal Oosterkade, Nieuwe kade, of Oostergrachtswal).

Met een positieve beoordeling (je kan een pre-beoordeling aanvragen), kun je je schip ter verkoop aanbieden met de toevoeging: “komt in aanmerking voor een ligplaats in Leeuwarden”. Dat vergroot uiteraard de verkoopmogelijkheden (en wellicht de waarde) van je schip.

De VSL volgt het functioneren van Hus & Hiem op de voet. Het moet gezegd worden dat zij de regels keurig interpreteren. We hebben dan ook geen problemen met Hus & Hiem (en hun adviseur);  we hebben problemen met de gevolgen die de Welstandsnota ligplaatsen heeft voor schepen, die al lang in Leeuwarden liggen.

In Leeuwarden (Emmakade, Oostergrachtswal, Westersingel, e.d.) liggen zeker 20 schepen die  o.i. niet aan de huidige welstandseisen voldoen (bijv. te weinig historische uitstraling). Deze schepen komen dus niet in aanmerking voor een nieuwe ligplaatsvergunning in Leeuwarden. Tel uit je winst.

5. Mutaties / Nieuwkomers.

Van de Oosterkade is de “Op de Valreep” (de grote Belgische spits) vertrokken.

De doorstroming (zeker aan de Oosterkade en de Oostergrachtswal) loopt soepel. Redelijk recent zijn daar gekomen;  de “Eenvoud”; de “MS Sophie”, de “Karakter”, “de Juliana 1” en de “Doutzen”. Ook de  “Harmonie” (een oude bekende)  kunnen we op redelijk korte termijn verwachten aan de Oostergrachtswal.

6. Brugopeningstijden Oostelijke route.

Er kwam een mededeling van de gemeente over de gewijzigde brugopeningstijden. Door een lid werd de VSL er op geattendeerd dat de vaste openingstijden van de 2e kanaalsbrug niet aansloten op die van de Greunsbrug. Er zou (bijv. op  zondag) meer dan een uur een brugwachter op de 2e-kanaals zitten, nadat de Greunsbrug al gesloten was. We hebben dit naar de gemeente gecommuniceerd. Daarna zijn brugtijden weer aangepast.

Toch is er nog wat verwarring; er lijken verschillende telefoonnummers voor het aanvragen in de omloop te zijn. Wil je door de bruggen? Minimaal 1 dag van tevoren de gemeente bellen op ‘t nummer dat vermeld is op hun website. De VSL zal nog wel een controle van de telefoonnummers uitvoeren.

7. Stremming

In het weekend van 5 en 6 september 2020 is de Greuns spoorbrug wegens reparatie gestremd. De stremming gaat in op vrijdag 22.00 uur en duurt tot maandag 06.00 uur.

8. Plantengroei in ‘t Nieuwe Kanaal.

Het was warm dit voorjaar. Pompeblêdden geven het Nieuwe Kanaal nu een heel rustiek uiterlijk. Een echte Friese sloot. Als VSL hebben we de “verontdieping” van dit vaarwater al eerder aan de orde gesteld. Gemeente en Waterschap verschuilen zich achter elkaar. Waterschap stelt dat het Nieuwe Kanaal een afwateringskanaal is en voldoet aan hun  norm. Maar als je op het Nieuwe Kanaal wilt varen, wordt het lastig.  “Rond maken” met een wat groter varend woonschip is bijna onmogelijk, omdat juist de zijkanten erg ondiep zijn, omdat de bagger daar naartoe gestuwd wordt door zo nu en dan passerende relatief diepstekende schepen (bijv. de Stanfries). De VSL heeft dit in haar recente gesprek met de wethouder wederom onder de aandacht gebracht.

Wij zijn groot voorstander van baggeren. Het probleem blijft alleen; wie trekt de beurs?

9. Files in de grachten?  Eenrichtingsverkeer 

Volgens de LC heeft de gemeente eenrichtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd vaarverkeer dat vanaf de Potmarge de Wurdumer vaart op wil. Vanuit zuidelijke richting komend, blijft het wel mogelijk deze vaarweg te gebruiken.

Eerder was al eenrichtingsverkeer ingesteld voor bootjes vanaf de kelders naar het Nauw in de binnenstad. Vraagje. Welke kant mag je nu wel op varen? De LC is niet echt duidelijk.

Het schijnt met bordjes aangegeven te zijn.

10. Kennismakingsgesprek wethouder Wassink met de VSL

Een bestuursdelegatie bestaande uit Herre Haarsma en Sietske Meeter-Boonstra heeft op 29 juni een kennismakingsgesprek gevoerd met wethouder Bert Wassink.  Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: snel varen in de grachten / bevaarbaarheid Nieuwe Kanaal / vergrijzing waterwoners / langliggers & beleidswijzigingen / energieopwekking dmv zonnepanelen

11. Beurtvaarten met de Stanfries.

Na het succes van vorig jaar, gaat de Stanfries ook deze zomer weer beurtvaarten (met passagiers) op Dokkum doen. Op donderdag 23 juli, 30 juli, 6 augustus en 13 augustus richting Dokkum en op  zaterdag 25 juli, 1 augustus, 8 augustus en 15 augustus weer terug. Nadere info (boeken) via de Stichting Museumhaven.

12. Incident bij de Verlaatsbrug.

Op zondag 11 juli gaat de Verlaatsbrug open. Het is redelijk druk. De brugwachter staat woeste gebaren te maken dat de schepen op moeten schieten.  Gevolg: forse jachten jakkeren met zeker 14 km / uur door de Westersingel. Gigantische golven.

Een waterwoner gaat bij de brugwachter zijn gram spuwen. Deze brugwachter verklaart dat ze (?) overeenkomsten hebben met busmaatschappijen om de brug niet te lang te openen en op bepaalde tijden al helemaal niet. Dat kan zijn, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat een brugwachter, in dienst van de gemeente, mensen aanmaant tot het overtreden van de maximum snelheid en dat hij daardoor behoorlijke overlast veroorzaakt.

13. Overleg met gemeente over duurzaamheid.

De commissie duurzaamheid van de VSL (Herre en Sietske) is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente eind augustus 2020.

 

Bestuur van de VSL

Comments are closed.