Agenda Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Hiermee nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van de VSL.
Vraag gerust de buurman of buurvrouw mee als je het vermoeden hebt dat deze de normale VSL nieuwsbrief niet krijgt.

Met vriendelijke groet
Bestuur VSL

Agenda Algemene ledenvergadering VSL

Datum         : 19 mei 2022
Locatie        : “Stanfries” Wirdumerpoortsdwinger 8
Aanvang      : 19:30
Aanwezig    :
Afwezig       :

  • Opening
  • Mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Notulen
  • Financieel verslag
  • Begroting
  • Bespreken bestuurstaken
  • W.v.t.t.k.
  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering

Comments are closed.