Author Archives: Pim Spithost

Documenten ligplaatsenbeleid

De documenten behorende tot het concept voor het nieuwe ligplaatsenbeleid.


Lees verder

VSL Nieuws 33

Nieuwsbrief nr. 33 van 25 juli 2019.

1. Ligplaatsen regeling / Stilte.
Het is al maanden erg rustig op het front van de “nieuwe ligplaatsen regeling”. “Je moet een
broedende kip niet storen” / “ambtelijke molens malen langzaam”. Na alle inspraakrondes wacht de
VSL nu op het finale concept. Daarop kunnen we nog wat commentaar leveren (een extra ALV?),
Lees verder

VSL Nieuws 32

Nieuwsbrief nr. 32 van 14 april 2019.

 

  1.  ALV 15 maart 2019.

De Algemene Ledenvergadering van de VSL werd gehouden op de Stanfries. Ongeveer 30 leden waren aanwezig.  De notulen kunt u zeer binnenkort lezen op de website.
Lees verder

VSL Nieuws 31

Nieuwsbrief nr. 31 van 28 januari 2019.

 

  1. Nieuwjaarsborrel.

Op zaterdag 12 januari 2019 organiseerde de VSL een Nieuwjaarsborrel aan boord van de “Stanfries”. Verdeeld over de middag kwamen een kleine 30 leden en belangstellenden langs om elkaar en het bestuur een gelukkig 2019 te wensen. Dat moet vast gaan lukken.


Lees verder

VSL Nieuws 30

Nieuwsbrief nr. 30 van 15 december 2018.

Herfstbijeenkomst.
Op donderdag 15 november 2018 organiseerde de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan
boord van de “Stanfries”. Opkomst viel wat tegen, al waren er relatief veel “nieuwkomers”. Wel erg gezellig.


Lees verder

VSL Nieuws 29

Nieuwsbrief nr. 29 van 7 november 2018.

 

  1. Herfstbijeenkomst.

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan boord van de STANFRIES.

Ligplaats: Willemskade 46, NZ, nabij de Beursbrug.

Aanvang 20.00 uur.   Hapjes en drankjes gratis

Kom gezellig met uw mede schippers (of schippersen) kletsen over de voorbije zomer, over de voornemens (?) van de gemeente mbt het ligplaatsenbeleid, het CvO, etc.

Kunt u tegelijkertijd de fraaie foto-expositie van Marleen Griep bewonderen.
Lees verder

VSL Nieuws 28

Nieuwsbrief 28 (oktober 2018).

  1. De Boppeslach”.

De VSL is een pure belangenbehartiger van onze leden. En daar gaan we soms best ver in.

De fam. Sappé hebben we –  met name in de bezwaarfase – ondersteund bij hun juridische strijd om een vaste ligplaats in Leeuwarden te krijgen. De laatste stap was de behandeling van hun zaak door de Raad van State. Hoger kan niet.”

Onderstaand artikel stond op 14 augustus in de Leeuwarder Courant en mogelijk alleen in de Zuid-West editie. De meeste VSL (bestuurs)-leden hebben het over het hoofd gezien / niet gelezen. Daarom hier nogmaals (in de bijlagen) dat artikel en een  foto van de Boppeslach.

Overigens staan er in het artikel een paar foutjes (bijv. buurtschip in plaats van beurtschip), maar de kern van het verhaal klopt wel.
Lees verder

VSL Nieuws 27

Nieuwsbrief 27 (september 2018).

1. Zomer.

Hij is weer voorbij die mooie zomer (gossie, wat was het heet in juli); een groot aantal schepen die in de zomermaanden het ruime sop gekozen hebben, keren weer terug op vertrouwde ligplaatsen.

Wat een mooie evenementen hebben we meegemaakt in Leeuwarden; de solar challenge, de Reuzen en de Houtvaert. Heftig. En dat alles zonder ernstige incidenten. Het soms gehoorde: “Liwadden, ut is niks en ut wurdt ook niks” is hiermee definitief gelogenstraft.
Lees verder

VSL Nieuws 26

Nieuwsbrief 26; juli 2018.

  1. Gemeente Leeuwarden; bewonersbijeenkomst en klankbordgroepen.

Eind april werden alle “waterwoners” door de gemeente uitgenodigd een online enquête in te vullen en werden ze uitgenodigd voor een bewonersavond (11 juni in de Bres) om met de gemeente van gedachten te wisselen. De achtergrond is dat zowel op nationaal niveau (Bouwbesluit), als op lokaal niveau (samenvoeging van Leeuwarden en Grou) het een en ander verandert en de gemeente dus met een nieuwe (aangepaste) regeling voor “wonen op het water” moet komen.
Lees verder

VSL Nieuws 25

Nieuwsbrief 25; april 2018.

  1. Centraal telefoonnummer brugbediening.

Er zijn een aantal veranderingen opgetreden bij de gemeente (bruggen vervangen door aquaduct e.d.). Daarom nu een nieuw (?) centraal nummer voor heel Leeuwarden voor het aanvragen van brugbediening.

Het nummer is: 058 – 2120968.
Lees verder