ALV 2024

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Uitnodiging ALV 2024

Beste leden,

Op dinsdag 19 maart houdt de VSL haar Algemene Leden Vergadering.

Locatie:

Wijkgebouw Oranjewijk
Gysbert Japicxstraat 51
8933 AB Leeuwarden (direct achter de Emmakade zz)

Voorafgaande aan de ALV zal er een korte uitleg worden gegeven over de gemeente plannen betreffen afmeerpalen aan de zuidzijde van de Emmakade.

Inloop: vanaf 19:30
Aanvang: 20:00

Deze uitnodiging wordt via de mail aan leden verstuurd.
Om iedereen te bereiken en uit te nodigen wordt deze uitnodiging ook schip aan schip verspreid.
Voorafgaand aan de ALV zijn er een beperkt aantal vergaderstukken beschikbaar.
De stukken zijn ook in te zien op de website van de VSL.

Wilt u agendapunten inbrengen of eventuele mededelingen, stuur dan een mail naar: voorzitter@vsleeuwarden.nl

Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd om de ALV bij te wonen, bij een eventuele stemming heeft u dan geen stemrecht. Eventueel nog lid worden kan voorafgaand aan de vergadering bij de penningmeester door middel van contante betaling van € 10 aan de penningmeester.

De automatische incasso van de contributie (€ 10 per jaar) vindt plaats op 17 maart 2024. Deze kan ook gestort worden op rekeningnummer NL41RABO0162265476 tnv V.S.L. ovv adres en naam schip of contant direct voorafgaand aan de ALV.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VSL

Link naar financieel verslag: Link

Comments are closed.