Ongeluk bij de Noorderbrug

Geachte gemeente,

We hebben als bestuur van de Vereniging Schippers te Leeuwarden (VSL) geschrokken kennis genomen van het zoveelste ongeluk dat zich heeft voorgedaan bij de Noorderbrug.
Gelukkig geen persoonlijke ongelukken dit keer, hoewel twee gebroken ribben door een vallende mast niet als gering gezien kan worden.
Dit had ook een stuk slechter kunnen aflopen.

We weten, niet alleen van de brugwachters, maar ook van collega-schippers dat er zich vaker (bijna) ongelukken voordoen bij deze brug.
De Noorderbrug gaat, zoals u vast weet, niet helemaal verticaal open en de doorvaart is vrij smal.
Zeker als de wind wat ongelukkig staat, kan het snel gebeuren dat zeilschepen met hun verstaging blijven hangen aan uitsteeksels aan de onderkant van de brug met alle nare gevolgen van dien.
In de afgelopen jaren zijn al een klein tiental ongelukken gebeurd, vergelijkbaar met dit specifieke geval.
Ook gevallen met onnodige schade aan het betreffende schip.

Er is al jaren geleden aan de gemeente aangegeven dat er relatief eenvoudige aanpassingen aan de brug gedaan kunnen worden in de vorm van geleiders waardoor de uitsteeksels “omzeild” kunnen worden.
De verstaging “glijdt” dan langs de geleiders en blijft niet hangen achter de uitsteeksels.
De geleiders kunnen zo geplaatst worden dat ze bij het “neer” zijn van de brug “wegvallen” in de brugopening.

Wij willen de gemeente hierbij dringend verzoeken dit nader te onderzoeken en bij voorkeur zo snel mogelijk actie te ondernemen op dit punt.

Dit soort ongelukken zijn niet echt reclame voor onze mooie binnensteedse jachthaven de Prinsentuin tenslotte.

Met vriendelijke groet,
Klaus Spithost (voorzitter VSL)

Comments are closed.