VSL Nieuws 25

Nieuwsbrief 25; april 2018.

  1. Centraal telefoonnummer brugbediening.

Er zijn een aantal veranderingen opgetreden bij de gemeente (bruggen vervangen door aquaduct e.d.). Daarom nu een nieuw (?) centraal nummer voor heel Leeuwarden voor het aanvragen van brugbediening.

Het nummer is: 058 – 2120968.

Als dit vaste nummer niet “bemand” is, staat het doorgeschakeld naar een 06-nummer.

De openingstijden van de bruggen blijven onveranderd. Zijn terug te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden en (gemakkelijker) op de website van de VSL

Zijn er problemen met de brugbediening, dan svp melden bij een VSL-bestuurslid. Dan kunnen we dat met de gemeente opnemen en wij hebben een extra alarmnummer voor noodgevallen.

Overigens is het eerste probleem: donderdag middag j.l. al bij ons gemeld. We nemen actie. We blijven opletten. Problemen svp melden.

  1. Hus & Hiem.

Twee schepen (de “Mulcah” en de “Dei Gratia”) kregen sinds de vorige Nieuwsbrief een positief advies van H&H (voor respectievelijk de Emmakade en de Oosterkade). Helaas meende de afdeling “vergunningen” van de gemeente niet minder dan 6 weken of langer uit te moeten trekken voor het formeel verlenen van de ligplaatsvergunning, terwijl de desbetreffende ligplaatsen leeg (beschikbaar) waren. Zeker voor de “Dei Gratia” kwam dit slecht uit. Wij vinden “druk, druk” geen acceptabel excuus van de gemeente. Er wordt aan een oplossing gewerkt.

Ook de Grimmen kreeg (na interventie) een positief mits ……. , maar moest toch lang wachten voor hij van de wachtsteiger (geen stroom), naar de Harlingertrekweg kon verhuizen. Ook dat is deze week opgelost. Klaus kan nu hard aan het werk.

  1. Wachtlijsten

Als VSL hebben we inzage gevraagd in de externe en interne wachtlijst voor ligplaatsen in Leeuwarden. Vandaag antwoord gekregen. Helaas zijn de wachtlijsten geanonimiseerd. Nu komen we daar met enig puzzelwerk wel uit (bijv. spits, lengte 28 mtr, positief advies in dec. 2017; we volgen immers alle H&H-vergaderingen), maar we vinden dit toch niet echt leuk. De vorige keer kregen we wel scheepsnamen.  Over wat deze wachtlijsten (en dan specifiek de externe) betekenen voor betrokkenen en de eventuele door de VSL gewenste aanpassingen in het ligplaatsenbeleid, zullen we u later informeren

  1. De lente.

Deze week is de lente losgebarsten. Op heel veel schepen wordt hard gewerkt. Ook is er al weer een aantal schepen uit Leeuwarden vertrokken. De zomer en de ruimte tegemoet. Veel plezier / goede vaart gewenst.

  1. CvO

Langzamerhand zien we (als we weer eens langs de kaden rijden) steeds meer CVO-nummers op schepen verschijnen. Goede zaak. Toch zijn er nog een heel stel schippers bezig met het verkrijgen van dat CvO. Ook zijn er een aantal schippers die nog twijfelen. Is er behoefte aan een uitwisseling van ervaringen? Die keurmeester wel en die liever niet? We horen het graag.

Comments are closed.