VSL Nieuws 26

Nieuwsbrief 26; juli 2018.

 1. Gemeente Leeuwarden; bewonersbijeenkomst en klankbordgroepen.

Eind april werden alle “waterwoners” door de gemeente uitgenodigd een online enquête in te vullen en werden ze uitgenodigd voor een bewonersavond (11 juni in de Bres) om met de gemeente van gedachten te wisselen. De achtergrond is dat zowel op nationaal niveau (Bouwbesluit), als op lokaal niveau (samenvoeging van Leeuwarden en Grou) het een en ander verandert en de gemeente dus met een nieuwe (aangepaste) regeling voor “wonen op het water” moet komen.

Beste opkomst. Zo’n 30 personen. De gemeente gaf aan dat radicale veranderingen niet aan de orde zouden zijn. Wel aanpassingen / verfijningen. De discussie verliep zeer gestructureerd (werkgroepjes, die daarna verslag moesten uitbrengen aan de hele zaal). Weinig verrassende punten.  Aan de orde kwamen o.a. de verhouding van Museumhaven en de gemeente, het welstandsbeleid, het functioneren van Hus & Hiem, verontdieping, fietsenstallingen op de wal toestaan, handhaving, het slecht functioneren van centraal nummer voor aanvragen brugopening etc.

Begin juli zijn die punten nog een keer besproken met 2 klankbordgroepen (in beide was de VSL vertegenwoordigd). We wachten de verslagen van die bijeenkomsten af.

De gesprekken verliepen over het algemeen in een goede sfeer. Geen verhitte discussies. Meningen ondersteund door feiten en argumenten. De VSL werkt daar graag aan mee.

 1. Centraal nummer voor het aanvragen van brugopeningen.

Tijdens ons jaarlijkse overleg aangedrongen op een centraal nummer. Het heeft even geduurd, maar het is er nu:  058-750561 voor alle brugopeningen.

 1. Kunst aan de Oostergrachtswal.

Leeuwarden bruist deze dagen. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 brengt veel teweeg. Leeuwarden swingt. Ook op het water. Paul Andringa (Oostergrachtswal) is ermee begonnen. “Een kale kade vraagt gewoon om beeld”. Eerst heel veel planten op de kade en op drijvende plateau’s. Daarna objecten in of aan het water. Hij kreeg bijval / volgers. Wie nu over de Oostergracht vaart, ziet aan weerszijden allerlei uitingen van diverse expressionisten.

Opvallend is wel dat de gidsen in de rondvaartboten afgeladen met toeristen, die over bijna elk huisje wel wat te melden hebben, hier geen woord aan wijden. Moet hun geschreven tekst worden aangepast? Zijn ze te behoudend of vinden ze het niet mooi?

 

 1. De Solar Challenge

Op vrijdag t/m zondag (6-8 juli) deed de World Solar Challenge Leeuwarden aan. Mooi. Duurzaam. Feest. Veel bootjes door het Nieuwe kanaal. De 40 km/uur varende zonneboten (op draagvleugels) gaven relatief weinig problemen, maar de dikke RIB’s van de organisatie, die zware golven trokken, gaven wel zeker overlast.

 

 1. Doorgraving bij Schilkampen (Nieuwe Kanaal naar Kurkemeer).

Ondanks het felle verzet van de Schilkampers is die doorgraving er toch gekomen. De vaarweg van Camminghaburen naar het centrum van de stad is daardoor zo’n 3 kilometer korter geworden. Vele sloepjes e.d. maken van deze route gebruik (ook de solar boten).

De meeuwenkolonie, waar zo veel over te doen was, heeft er kennelijk geen last van. Er zitten ten oosten van de doorgraving honderden meeuwen met jongen.

 

 1. Welstand 1; Hûs & Hiem; bijeenkomst 3 april.

Nadat de “Dei Gratia” een positief advies van Welstand had gekregen, meende de afdeling “vergunningen” veel tijd uit te moeten trekken voor het verlenen van de ligplaatsvergunning, terwijl de desbetreffende ligplaatsen leeg (beschikbaar) waren. Als VSL hebben we ons daar maar ff mee bemoeid. Probleem opgelost. De “Dei Gratia” ligt nu aan de Oosterkade.

 

 1. Welstand 2; Hûs & Hiem; bijeenkomst 5 juni.

Tijdens deze vergadering werden de volgende schepen besproken:

*De “Mea Vota”. Historische sleper. Aanvraag museumhaven. Geen discussie. Positief advies.

* De “Alexandra”. Charterschip. Is zusterschip van de “Amicitia”, waarop vorig jaar een tragisch ongeval plaats vond (breuk mast in Harlingen). Eigenaar zou naar Museumhaven willen, maar dat zal wel niet lukken. Formeel voldoet het schip niet aan de welstandseisen; dekhuis te hoog. H&H geeft toch positief advies. De toekomst van het schip is toch onzeker; het is een hotelschip met vergunning. Maar wil de gemeente dit?

* De “Hoop van Zegen”. Skûtsje. Wil graag naar de museumhaven. Maar dan moet de dikke railing er af. Ligt nu al maanden naast de Blokhuispoort. H&H akkoord mits.

 

 1. Welstand 3; Hûs & Hiem; bijeenkomst 3 juli.

* De “Vertrouwen”. Redelijk grote (26 mtr.) klipperaak. Wordt nog aan gewerkt. Mag aan de Lorenzkade (?) gaan liggen om werkzaamheden af te maken. Positief voor plaatsing op de externe wachtlijst mits de werkzaamheden (als aangegeven??) worden afgemaakt.

* “Stad Haarlem 1”. Heel oud schip (zo rond 1895). Had als een van de  eerste schepen een zgn. petroleummotor. Vele malen verbouwd (o.a. tot garnalen visser). Wordt nu door de eigenaren (jachtwerf Prins, ) weer in originele staat van beurtschip (Dokkum – Leeuwarden), terug gebracht. Misschien museumhaven, anders bijv. Oosterkade. H&H oordeelt positief als pre-advies. Als de verbouwing klaar is, moet een definitief oordeel aangevraagd worden.

* De “Johannes”. Originele Groninger bolkop tjalk. Heeft A-status bij varend erfgoed. Vraagt ligplaats in Museumhaven. H&H positief.

 1. Welstand 4: Hûs & Hiem; bijeenkomst 10 juli.

* De “Malibu”. Rondvaartschip. Willen vanuit Leeuwarden gaan opereren. Schip moet nog wel wat opgekalefaterd worden, maar Hus & Hiem is toch positief (als pre-advies) voor een ligplaats aan de Harlingertrekweg (tegenover het WTC).

 

 1. Wachtlijsten

Als VSL hebben we inzage gevraagd in de externe en interne wachtlijst voor ligplaatsen in Leeuwarden. Wel antwoord gekregen. Helaas zijn de wachtlijsten geanonimiseerd, vanwege het nieuwe privacy beleid. Nu komen we daar met enig puzzelwerk wel uit (bijv. spits, lengte 28 mtr, positief advies in dec. 2017; we volgen immers alle H&H-vergaderingen), maar we vinden dit toch niet echt leuk. De vorige keer kregen we wel scheepsnamen.  Over wat deze wachtlijsten (en dan specifiek de externe) betekenen voor betrokkenen en de eventuele door de VSL gewenste aanpassingen in het ligplaatsenbeleid, zullen we u later informeren.

 1. De VSL adreslijsten / Mailchimp (e-mail).

Druk, druk, druk. Het VSL-bestuur had het er maar druk mee; overleg met ‘t Wetterskip (over verontdieping), klankbordgroepen, Hûs & Hiem, assistentie aan waterwoners, etc. Het gevolg was dat we nieuwkomers niet allemaal persoonlijk als lid hebben uitgenodigd / hebben opgenomen in onze mailinglist. We zullen dat zsm corrigeren. Die nieuwe waterwoners krijgen een persoonlijke brief, met daarin ook de verwijzing naar onze website met recente nieuwsbrieven + een machtiging voor automatische incasso.

Ook de VSL zal zich moeten houden aan de nieuwe privacy regels. Er komt een statement op onze website. Overigens heeft de  VSL nooit namen en adressen van leden doorgegeven aan derden.

 1. HOUT-VAERT.

Van 19 tot 22 juli vindt deze grote maritieme manifestatie plaats in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofstad 2018. Een groot houtvlot wordt (net als vele honderden jaren geleden) gesleept van Dokkum, via Burdaard, Leeuwarden, Grou, en Sneek naar de zaagmolen de Rat in IJlst. Zo’n 50 historische schepen (waarvan een heel stel leden van de VSL) begeleiden het vlot op deze reis. Op de stopplaatsen worden allerlei activiteiten ontwikkeld. Het prachtige HOUT-VAERT magazine (gratis verspreid langs de Emmakade) geeft alle info.

Lees anders de krant of bezoek de website: www.hout-vaert.nl

 1. Reuzen in Leeuwarden.

Op 17 t/m 19 augustus 2018 vindt het evenement de Reuzen (Royal de Luxe) plaats in Leeuwarden. Vanwege de verwachte toestroom van publiek en verkeersoverlast op deze dagen is het nodig een aantal maatregelen te treffen om alles in goede banen te leiden.  Eén van die maatregelen is dat de 2e Kanaalsbrug op vrijdag 17 augustus en zaterdag 18 augustus 2018 niet bediend wordt. Om de woonschippers (die achter deze brug een ligplaats hebben) toch de gelegenheid te geven om voor aanvang van het weekeinde de stad uit te komen, zal de 2e Kanaalsbrug  op donderdag 16 augustus tussen 18.00 uur en 21.00 uur extra bediend worden. Daarnaast zal het ligplaatsverbod aan de Kanaalweg tijdelijk buiten werking worden gesteld. Verder zal de gebruikelijke bedieningstijd op zondag met een half uur uitgebreid worden zodat woonschepen van 19.15 uur t/m 20.15 uur de stad weer in kunnen varen.

 

 1. CvO

Langzamerhand zien we (als we weer eens langs de kaden rijden) steeds meer CVO-nummers op schepen verschijnen.  Ook zijn er nog een heel stel schippers heel hard bezig met het verkrijgen van dat CvO. Toch zijn er een aantal schippers die nog twijfelen. Is er behoefte aan een uitwisseling van ervaringen? We horen het graag en kunnen vast wel helpen bij het vinden van de juiste weg. Overigens horen we geruchten, dat er wellicht toch een overgangstermijn komt. Let wel, het zijn nog maar geruchten!!

Comments are closed.