VSL Nieuws 36

Nieuwsbrief nr. 36 van 25 februari 2020

1. De Nieuwjaarsborrel

Donderdagavond 16 januari 2020 werd aan boord van de Stanfries; ligplaats Museumhaven, tegenover de “Weaze”,  de Nieuwjaarsborrel gehouden. De opkomst viel wat tegen, maar het was wel gezellig. De gratis hapjes en drankjes gingen er weer prima in.

2. Winterstormen.

In februari hebben we inmiddels 3 winterstormen over ons heen gekregen. De hoogst gemeten windsnelheid was boven de 165 km/uur. Orkaankracht!  De schrijver van deze Nieuwsbrief heeft gelukkig geen berichten gehoord over losgeslagen woonschepen of grotere schade dan wat gerafelde vlaggen. Wel staat het water op dit moment  zeker 35 cm hoger dan normaal. Maar daar kunnen we wel mee leven. Het winterseizoen loopt ten einde; het voorjaar komt er aan. Voor waterwoners in Leeuwarden wordt dat voorjaar altijd aangekondigd door de Alg. Leden Vergadering van de VSL.

3. Aankondiging van de komende ALV.

De ALV zal gehouden worden op donderdag 26 maart 2020 (19.30 tot 22.00 uur) in het gebouw van de Odd Fellows aan de Emmakade ZZ 48. Tegenover de “Petro” (nr. 186).

U ontvangt nog (per e-mail) een uitgebreide uitnodiging, inclusief agenda en onderliggende stukken. Voorafgaand aan de ALV is er een korte lezing  door Jorrit Jousma over zonnepanelen aan boord van woonschepen. Zie ook punt 7 van deze Nieuwsbrief.

Na afloop een, hopelijk gezellige, borrel met gratis hapjes en sapjes.

4. De Welstandsnota Ligplaatsen Leeuwarden.

Zo rond 10 februari 2020 is bij schippers (die deelgenomen hebben aan de overlegrondes) de definitieve versie van deze Welstandsnota (prachtige kleurenfoto’s en niet minder dan 30 pagina’s) in de bus gevallen. Indien u niet tot de “gelukkigen” behoort, kunt u een exemplaar (zolang de voorraad strekt) bij de secretaris van de VSL afhalen. Overgebleven exemplaren gaan mee naar de ALV.

De meningen over deze nota binnen de schippersgemeenschap (en het bestuur van de VSL) zijn verdeeld. De een vindt het een goede aanzet naar geleidelijke kwaliteitsverbetering van de schepen in Leeuwarden; de ander kan moeilijk verkroppen dat het historisch uiterlijk van de schepen wel erg veel aandacht krijgt (“museumhaven light”) waardoor een redelijk groot aantal schepen dat al jaren in de grachten ligt, niet in aanmerking zullen komen voor een nieuwe ligplaatsvergunning.

De beoordelingen van Hus & Hiem in de nabije toekomst zullen  moeten uitwijzen (jurisprudentie) hoe “knellend” die nieuwe normen zijn / zullen worden toegepast.

5. De brugtijden Oostelijke route

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u al bericht over de “verkrapping” van de brugtijden, als men via de Emmakade de stand uit wil gaan.

Dit betreft route: 1e KANAALSBRUG – 2e KANAALSBRUG – OOSTERBRUG – VLIETSTERBRUG – BLOKHUISPOORTBRUG –  WIRDUMERPOORTSBRUG.

Deze bruggen worden in het vervolg alleen bediend op afroep; 24 uur van te voren. Clusteren schepen is gewenst.

Als VSL zijn we hier niet blij mee. Vooral het wegvallen van de vaste openingstijden op vrijdagmiddag en zondagmiddag tijdens het vaarseizoen  is belangrijk voor een aantal waterwoners aan de Emmakade, die bijna elk weekend de stad uit willen.

We hebben als VSL onze mening hierover telefonisch kenbaar gemaakt aan de gemeente. Een brief met ons voorstel volgt. Nog geen officiële reactie.

6. Hus & Hiem.

A). Op 19-2 werd de tjalk “Karakter” door H&H beoordeeld. Geen enkel probleem. Prachtig schip. Wordt op externe wachtlijst gezet. Omdat er op dit moment geen andere schepen op de wachtlijst staan, zal de gemeente op korte termijn een ligplaats aan de eigenaren van dit schip aanbieden.

B). Op 14-1-2020 werden de schepen “Quo Vadis” en “Casa Nova” beoordeeld.

De “Quo vadis” ligt sinds ongeveer 1 jaar aan de Oostergrachtswal. Het schip is onder voorbehoud (?) verkocht en de nieuwe eigenaar vroeg dus een nieuwe ligplaats vergunning aan. Er was wat gedoe over de paarse kleur (is paars geen gedekte kleur dan?) van de den maar het schip werd goed gekeurd, mits er wat wordt bijgeverfd. Het komt dus op de externe wachtlijst, maar omdat geen wachtenden zijn, is de kans groot dat ook dit schip op korte termijn een ligplaats in gebied “B” (zijn “huidige” ligplaats ???) aangeboden gaat krijgen.

De “Casa Nova” was te lang en te breed en maakte dus geen enkele kans.

Andere H&H-zaken en/of juridische procedures. 

Het lijkt allemaal pais & vree waar het ligplaatsen in Leeuwarden betreft, maar dat is het toch niet.  Er lopen (of er gaan lopen) juridische procedures omtrent schepen aan de Harlinger Trekweg en over ligplaatsvergunningen in de museumhaven (3x).  Er zit namelijk wat verschil in de “toelatingseisen van de Museumhaven” en de gemeente Leeuwarden. Als VSL houden we ons daar maar ff buiten. Namen noemen in deze Nieuwsbrief lijkt ons niet gepast. We zijn benieuwd naar de uitkomst.

7. Zonnepanelen en andere milieuvriendelijke aanpassingen aan woonschepen.

De VSL is benaderd door een aantal waterwoners uit de museumhaven met het verzoek of we met hen initiatieven zouden willen ontwikkelen om de toelatingseisen voor zonnepanelen op schepen in Leeuwarden te verruimen. Ook binnen de landelijke LVBVHB spelen dit soort vragen;  hoe maken we die varende woonschepen duurzamer?

De VSL wil zich hiervoor inzetten, wij worden hierin ondersteund door de Stichting Museumhaven, de LVBHB en de FVEN. Er is nu een kleine werkgroep (met o.a. Herre en Sietske) gevormd die de diverse ontwikkelingen / mogelijkheden in kaart gaat brengen. Zij denken vooralsnog aan een brief richting de gemeente en een meeting tussen externe deskundigen en  VSL-leden, waterwoners. Zie ook punt 3: aankondiging ALV.

8. Tjalkendag 

De Tjalkendag op zaterdag 21 maart 2020 is de traditionele seizoensopening van de Noorderschippers. U bent van harte uit genodigd erbij te zijn! De Tjalkendag is dit jaar in het Zuiderzeestadje Vollenhove. Een sfeervolle, historische stad. Er is genoeg plaats voor onze schepen en we liggen er gratis. Nadere details: zie de website.

9. Schepenfeest Leeuwarden 17, 18 en 19 juli 2020

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat het Nieuwe Kanaal (Emmakade) in Leeuwarden in gebruik werd genomen. Om dit te herdenken is Leeuwarden uitgekozen als startpunt van de aanbrengtochten naar het grote LVBHB-evenement in Winschoten.

De Friese hoofdstad verwelkomt in het weekeinde van 17, 18 en 19 juli graag veel varend erfgoed. Uiteraard zal ook de VSL hieraan een bijdrage leveren. Nadere informatie volgt zsm.

10. “Oesters”.

Op zondag 1 maart zal aan boord van de “Speculant” (ligplaats Willemskade 46) de 3e voorstelling dit seizoen van “Oesters” plaats vinden. Drie muzikale optredens en een culinair hoogtestandje (Mexicaans). Aanvang 16.00 uur. Zeer aan te bevelen. Ik kan me geen betere invulling van een regenachtige, stormachtige zondagmiddag indenken. Details op de website. Wel van te voren aanmelden!

11. Drijvende steiger bij Mercurius fontein

Sloepen e.d. die bij voorbeeld vanuit Cammingaburen de binnenstad willen bezoeken kunnen binnenkort (?) afmeren aan een nieuw te bouwen drijvende steiger naast de hoge afmeerplekken van de Museumhaven (ligplaats vd Stanfries) nabij de Mercurius fontein. Dit maakt de binnenstad toegankelijker voor mensen die ff willen winkelen of een terrasje willen pakken.

12. Tweedehands botenbeurs in Warten

Op 6, 7 en 8 maart wordt in Warten op de Mids Buorren 24 een 2e-hands botenbeurs gehouden. In – en verkoop van 2e hands boot accessoires.  Ben je op zoek naar een leuk verjaardagscadeautje (eens iets anders dan een fles drank) voor een “botenman of – vrouw”, dan is dit een prima gelegenheid. Openingstijden: vrijdag: 15.00 – 21.00. Zaterdag: 10.30 -17.00. Zondag: 10.30 – 15.00.  FF lekker sneupen.

 

Namens het VSL-bestuur; Anton Wachter (secretaris)

Comments are closed.