Category Archives: Nieuwsbrieven

We hebben in oktober 2014 onze eerste digitale nieuwsbrief verspreid. We plaatsen deze ook steeds op onze website. Hieronder vind je de links naar de afzonderlijke nieuwsbrieven.

Wijziging datum ALV

Attentie!

De Algemene Leden Vergadering van de VSL welke gepland is op woensdag 17 November zal vanwege de nieuwste Coronamaatregelen verplaatst worden.

Zaterdagmiddag 27 november.

Aanvangstijd:     15:00.

Eindtijd:               uiterlijk 18:00

Locatie:               Odd Fellow huis Emmakade ZZ 48 Leeuwarden

De VSL verwacht hiermee te voldoen aan de huidige regels. Aan de deur zal gecontroleerd worden op geldige QR codes en/of registratie van genezen zijn dan wel een recent testbewijs.

Met vriendelijke groet

Het bestuur VSL

Uitnodiging ALV

VERENIGING VAN SCHIPPERS TE LEEUWARDEN
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering 2021

DATUM: woensdag 17 november  2021
TIJD: 20.00 uur
PLAATS: Odd Fellow gebouw
Emmakade ZZ nr.  48
Lees verder

Extra VSL Nieuwsbrief

EXTRA VSL NIEUWSBRIEF

Morgen (6 november 2021) vindt bij Tresoar (ingang Provinciale Bibliotheek) de Friese Genealogische Contactdag 2021 plaats. Dit is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis en staat geheel in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.
Lees verder

VSL Nieuws 46

Nieuwsbrief  46 (half juni 2021)

  1. Intro.

Bijna 4 maanden zat er tussen Nieuwsbrief 45 en deze nu voorliggende versie.

Er is niet zo veel gebeurd. Of juist wel. We zaten met zijn allen te wachten op de voortgang van het vaccinatieprogramma. Wanneer zouden we terug kunnen naar een “vorm van normaal”. Binnen de schipperscommunity zijn volgens mij slechts relatief weinig Coronagevallen geweest. Laten we daar blij over zijn.

Maar Corona heeft natuurlijk wel ingegrepen op ons “verenigingsleven”.  De formele terugkoppeling van het bestuur (de bestuursactiviteiten) naar de leden ligt al anderhalf jaar stil. Het wordt nu toch eens tijd dat het (financiële) beleid wordt goedgekeurd, nieuw benoemde bestuursleden door de ALV worden bekrachtigd en onze reactie (wijzigingsvoorstellen) op de ligplaatsennota wordt besproken.
Lees verder

Aanbevelingen VSL betreffende wijziging ligplaatsenbeleid

Leeuwarden 19 februari 2021

Geachte dame, heer,

Met dit schrijven wil de VSL aanbevelingen doen voor de ophanden zijnde wijzigingen in het Beleid Ligplaatsen in de gemeente Leeuwarden.

Wij benadrukken dat de VSL haar medewerking bij de totstandkoming van aangepast beleid wil verlenen om een breed gedragen beleid te creëren maar dat we het beleid als zodanig niet zullen ondertekenen om de rechtspositie van onze leden niet te schaden.
Lees verder

VSL Nieuws 45

Nieuwsbrief  45 (eind maart 2021)

  1. Intro.

Deze VSL-Nieuwsbrief volgt wat sneller op de vorige (nr.44; begin maart 2020) dan gewoonlijk.

Dat komt omdat er nogal wat tekst is aangeleverd door anderen (derden). We zijn daar als VSL erg blij mee. De aangeleverde “stukjes” zijn elk wel wat langer  dan de korte commentaren die u gewend bent in deze Nieuwsbrief. Maar om woest gaan zitten schrappen in bijdragen van anderen, leek me ook niet aardig.
Lees verder

VSL Nieuws 44

Vereniging Schippers Leeuwarden

NIEUWSBRIEF 44; maart 2021

  1. Het jaar 2021.

Corona is nog steeds heel duidelijk aanwezig. Het houden van een gezellige Alg. LedenVergadering zit er nog steeds niet in.

Maar het (bestuurlijke) verenigingsleven moet wel voortgang vinden. Het bestuur onderhoudt alle contacten via de mail

Dmv. de Nieuwsbrief proberen we u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

De penningmeester zal op relatief korte termijn een financieel jaaroverzicht 2020 opstellen (en dat laten controleren) en aan u doen toekomen.

De secretaris zal een sociaal jaarverslag schrijven met daarin de belangrijkste ontwikkelingen in 2020. Ook dit zal aan u worden toegestuurd of op de website worden gezet.

Maar hoe geven we deze “digitale?” ALV vorm?

Ideeën zijn meer dan welkom.
Lees verder

VSL Nieuws 43

  1. Feestelijke verlichting

Zowel in de Museumhaven als de Emmakade waren dit jaar meer schepen dan ooit feestelijk verlicht gedurende de feestdagen. Het leek de “Wielenpolle” wel. Het zal wel door de Corona beperkingen komen, dat zoveel waterwoners de behoefte voelden  hun schepen in deze donkere dagen zo mooi te versieren. Ik heb veel positieve opmerkingen van walbewoners gehoord (mondeling en op sociale media). Dit is voor de publieke opinie mbt waterwoners een goede zaak.
Lees verder

VSL Nieuws 42

  1. Regeling wachtlijsten ligplaatsen.

Begin november kreeg de VSL een concept toegestuurd van een aangepaste regeling wachtlijsten ligplaatsen. Belangrijkste aanpassing betrof een voorrangsregeling voor zgn. langliggers die op basis van de nieuwste welstandsregels niet in aanmerking zouden komen voor een nieuwe ligplaatsvergunning.

We hebben in dit concept een aantal kanttekeningen gezet en een aantal vragen over verduidelijking van sommige regels. Inmiddels is het antwoord van de gemeente bij ons binnen, er zullen een paar zaken verduidelijkt worden en enkele aanpassingen gedaan. Dit betreft o.a. het voor ons zo belangrijke punt voor de langliggers die buiten de boot dreigen te vallen.

Als VSL hebben hier positief op gereageerd, met de opmerking dat de wachtlijstregeling ondergeschikt is aan de Welstandsnota en dat bij aanpassingen in die nota weer een nieuwe wachtlijstregeling nodig zal zijn.


Lees verder

VSL Nieuws 41

NIEUWSBRIEF nr. 41 (begin oktober 2020)

  1. Tjalk “Trijntje”

De Raad van State heeft de gemeente Leeuwarden in het gelijk gesteld in het dispuut over de ligplaats van “Trijntje” (LC 18 sept.). De Raad van State stelt dat de gemeente het recht heeft vast te houden aan de voorwaarden van de plaatselijke verordening.

Het recht heeft om ….; OK.  Maar dat hoeft de gemeente niet te doen. 

Waarom stelt de gemeente zich zo star op? Zij weigert de nieuwe ligplaatsvergunning voor de Emmakade NZ af te geven, omdat de “Trijntje” als kantoor wordt gebruikt. Uiteindelijk resultaat: de situatie blijft onveranderd; de “Trijntje” blijft lekker liggen aan de Emmakade ZZ op de eerder afgegeven ligplaatsvergunning en wordt gebruikt als kantoor.  Alleen moet Lourens Touwen elke dag ongeveer 1 km extra fietsen en komt er een ligplaats aan de Emmakade NZ beschikbaar.

Commentaar. In de dergelijk geval zou je als gemeente toch iets soepeler met de zelf verzonnen regeltjes kunnen omgaan? Dit dient geen doel; dat procederen kost alleen een hoop gemeenschapsgeld. Moesten daarom de leges omhoog (niet met een inflatiepercentage, maar worden verdrievoudigd)? 
Lees verder