VSL Nieuws 43

 1. Feestelijke verlichting

Zowel in de Museumhaven als de Emmakade waren dit jaar meer schepen dan ooit feestelijk verlicht gedurende de feestdagen. Het leek de “Wielenpolle” wel. Het zal wel door de Corona beperkingen komen, dat zoveel waterwoners de behoefte voelden  hun schepen in deze donkere dagen zo mooi te versieren. Ik heb veel positieve opmerkingen van walbewoners gehoord (mondeling en op sociale media). Dit is voor de publieke opinie mbt waterwoners een goede zaak.

 1. Hoog water in het dorp.

In de nacht en ochtend van 26 en 27 december raasde de storm Bella over Noordwest Nederland met windstoten tot 150 km per uur. In de stad viel het met de stormschade wel mee, maar het water in de grachten steeg tot ongekende hoogte. Op sociale media was sprake van 50 tot 60 cm verhoging. Anderen (nuchtere waterwoners) hielden het op 35 cm boven normaal. Het was niet zozeer de zware regenval die het water deed stijgen (zoals vele landrotten dachten), maar de harde zuidenwind die het water uit de Friese meren (Tjeukemeer, Sneekermeer, etc.) door de kanalen naar het noorden stuwde en zo die uitzonderlijke waterstand in de stad veroorzaakte. Ook hierdoor  ontstond weinig schade; de meeste schepen waren dusdanig afgemeerd (bijv. lange lijnen scheef naar de wal) dat dit hoogteverschil overbrugd kon worden. Slechts 1 gebroken landvast.

 1. Lidmaatschap VSL

Omdat er dit jaar geen fysieke ALV kon worden gehouden heeft de VSL naar die schippers, die wij als “leden” beschouwen, maar die de contributie (€ 10,–) over 2020 nog niet betaald hadden, een brief gestuurd met het verzoek een incasso opdracht in te vullen, dan wel per bank te betalen. Dit gaf een heel aardige response. Bedankt. De VSL kan nu weer claimen het overgrote deel (bijna 70%) van de waterwoners in Leeuwarden te vertegenwoordigen (betalende leden).

 1. Ligplaatsen / doorstroming

Het gaat nog steeds soepel met de doorstroming van de Oostergrachtswal en de Oosterkade naar de meer geliefde ligplaatsen zoals de Emmakade en de Westersingel. Kort voor Kerstmis is de “Karakter”  verkast van de Oosterkade naar de Westersingel.  Het systeem van “binnenkomen in Leeuwarden op de grachten aan de Oostkant”  (dat zijn “C-locaties”) en daarna doorstromen naar de meer geliefde plekken (“B-locaties”) loopt aardig.

“Lodewicus” (een historische sleepboot) heeft een ligplaats ingenomen aan de Oosterkade.  Prima schip, maar de eigenaar heeft te kennen gegeven het schip zsm te willen verkopen.

Na 1 januari worden de leges voor het aanvragen van bijv. een ligplaatsvergunning 10X zo hoog.

 1. Hus & Hiem.

Eind oktober is er een welstandsadvies door H&H uitgebracht mbt de “Doutzen”; ligplaats  Oostergrachtswal. Dat schip had  natuurlijk al  een ligplaatsvergunning, maar wilde opgenomen worden op de (interne) wachtlijst voor gebied “B”  (Emmakade).  Het advies van H&H was negatief.

Maar …………. De acties van de gemeente (en H&H) richting de eigenaar en de verslaggeving richting de VSL zijn o.i. onzorgvuldig.  We zullen hierover nog navraag doen.

Op 22 december beoordeelde H&H de “Actief”.  Het schip zou in principe wel kunnen voldoen, maar heeft nog groot onderhoud nodig. Wordt eind april opnieuw bekeken.

Op dezelfde dag boog H&H zich over de “Wuta”; de Waalschokker, die al jaren in de museumhaven ligt. Echt mooi museumstuk. Maar dit schip voldoet op meerdere punten niet aan de welstandseisen.  H&H heeft (o.i. terecht) toch positief geadviseerd. Laat de Museumhaven toch zelf beslissen welke schepen zij in de museumhaven wil toelaten.  Hun schouwcommissie heeft er verstand van. Als je als H&H zelf keer op keer de welstandseisen van de gemeente terzijde schuift; geef je aan dat die eisen niet goed geformuleerd zijn. laat die eisen voor gebied “A”  in de herziene welstandsnota vallen. Dan hoef je ook je eigen regels niet meer te overtreden.

 1. Gemeente; Regeling wachtlijst voor schepen.

Per 1-1-2021 wordt deze nieuwe regeling van kracht. In de “Huis aan Huis” van 30 december stond daarover een artikeltje. Overigens was de VSL eerder door de gemeente op de hoogte gesteld. Correct. De VSL heeft deze  wijziging ondersteund. De belangrijkste aanpassing is dat schepen die vallen onder de overgangsregeling zoals omschreven in de Welstandsnota voorrang hebben bij de toewijzing van ligplaatsen in het overgangsgebied (het meest Oostelijke deel van de Emmakade). Dit geeft enige ruimte voor schepen, die niet voldoen aan de normen als verwoord in de huidige Welstandsnota en die daardoor bij verkoop (ook van vader op zoon) Leeuwarden zouden moeten verlaten, ook als er lege plekken zijn.

 1. Gemeente; evaluatie welstandsnota.

Met de gemeente is afgesproken dat de vorig jaar (wel erg vlot) ingevoerde Welstandsnota begin 2021 geëvalueerd zal worden. Trouwe lezers van deze Nieuwsbrief zal bekend zijn dat de VSL niet blij is met de strenge welstandseisen (“de opbouw moet de functie van vroeger weergeven”). Dit betekent namelijk dat een behoorlijk aantal schepen, die al  jaren in Leeuwarden liggen nu niet meer in aanmerking komen voor een nieuwe ligplaatsvergunning. Ook niet, als er vrije plekken zijn. Dit is een “uitsterfbeleid”. Strakke regels voor nieuwkomers zijn tot daar aan toe, maar deze regels van toepassing verklaren op schepen die al jaren in Leeuwarden liggen (onze VSL-leden) gaat ons te ver.

 1. Handhaving

Tijdens één van de overleggen met de gemeente (in tegenwoordigheid van de wethouder) werd ons meegedeeld dat in 2021 een nieuwe handhavingsronde gehouden zal worden. Het gaat dan over onderhoud, vlotjes, spullen gestald op de wal, bewoning, etc.  Heeft niets met de welstandsnota te maken. Voor de goede orde; de VSL heeft hier niet om gevraagd. Volgens ons valt het met de overtredingen best mee.

 1. Emmakade Zuidzijde.

In  de laatste uitgave van de “Oranjewijk” stond op de voorpagina een fraaie foto van verlichte schepen aan de Emmakade. Maar op pagina 4 stond: “Emmakade: doorfietsroute”; voor de Emmakade is het pleit beslecht; de bewonerswerkgroep heeft na veel overleg een deal met de gemeente”. 

Schrijver dezes heeft toch een paar vragen. Zaten er “waterwoners” in die bewonerswerkgroep?

Ik ken ze niet. Terwijl als je aan een straat (de Emmakade) aanpassingen gaat doen; 50% van die aanpassingen toch de noordzijde van die  kade (= waterwoners) betreft. Kennelijk heeft de werkgroep bij de gemeente bedongen dat er geen asfalt, maar gebakken klinkers zullen komen,  dat er geen bomen zullen worden gekapt (die gemeentelijke bomen staan bijna allemaal aan de waterkant) en dat er parkeerplaatsen worden ingeleverd. Juist dat laatste doet ff zeer. Landlubbers aan de Emmakade hebben tuinen, opritten en garages. Het opheffen van parkeerplaatsen komt grotendeels voor rekening van de waterwoners.

Heb ik (en andere waterwoners aan de Emmakade ZZ) zitten slapen?? 

Schrijvers dezes zal er in de komende weken toch maar eens achteraan gaan. Minder autoverkeer langs de Emmakade is prima, maar tegen welke prijs?

 1. Hout stook

De VSL ontvangt met enige regelmaat brieven van een bewoonster van een pand aan de Emmakade die zich stoort aan de rook veroorzaakt door hout stook aan boord van de aldaar afgemeerde schepen.  Die brieven worden ook naar de gemeente gestuurd.

Een gemeenteraadslid  (Groen Links) heeft contact opgenomen met de VSL- voorzitter. Die heeft er fijntjes op gewezen dat het afschaffen van rode diesel, de ingevoerde  subsidie op pellet kachels en het promoten van biomassa redenen zijn waarom veel inwoners van Leeuwarden (en niet alleen waterwoners) overgestapt zijn op hout stook.  Gek heh? Overigens heeft de VSL ook gewezen op de VSL participatie in het duurzaamheidsoverleg met de gemeente.

Tja ……. Wat moeten we er mee?  Wellicht kunnen betrokkenen proberen de “overlast” wat te beperken. Hoe? Misschien is dit een idee: https://www.staatsbosbeheer.nl/haardhout/verantwoord-stoken

 1. GELUKKIG NIEUWJAAR.

Graag hadden wij u uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel begin januari 2021. Maar dat kan nu even niet. De borrel, de hapjes & sapjes houdt u van ons tegoed. Desalniettemin wenst het VSL bestuur  u allen een gezond en voorspoedig 2021.

Comments are closed.