VSL Nieuws 45

Nieuwsbrief  45 (eind maart 2021)

  1. Intro.

Deze VSL-Nieuwsbrief volgt wat sneller op de vorige (nr.44; begin maart 2020) dan gewoonlijk.

Dat komt omdat er nogal wat tekst is aangeleverd door anderen (derden). We zijn daar als VSL erg blij mee. De aangeleverde “stukjes” zijn elk wel wat langer  dan de korte commentaren die u gewend bent in deze Nieuwsbrief. Maar om woest gaan zitten schrappen in bijdragen van anderen, leek me ook niet aardig.

  1. Herinrichting Emmakade Zuidzijde.

Evert Jan Hoen heeft gelukkig de handschoen opgepakt (na mijn invitatie in Nieuwsbrief 44) en een toelichting geschreven over de plannen mbt de herinrichting van de Emmakade. Hier zijn bijdrage.

Sinds een aantal jaren is de zuidzijde van de Emmakade door de gemeente aangemerkt als een belangrijke fietsroute. Het enige wat wij daarvan merkten, was dat er sindsdien bij dreigende gladheid wél werd gestrooid, wat op deze schaduwrijke kant van de Emmakade heel wat valpartijen heeft gescheeld.

Maar de gemeenteraad wil meer en wil de kade herkenbaar als fietsstraat en comfortabel voor fietsers inrichten. Daartoe was een eerste voorstel bedacht met o.a. het bekende rode asfalt.

Tijdens een zeer druk bezochte informatiebijeenkomst in het buurthuis werd dit plan weggehoond als totaal niet passend in beschermd stadsgezicht. 

Voor het overleg tussen wijk en gemeente werd er een bewonerscommissie opgericht waarin de wijk breed werd vertegenwoordigd. In deze overleggen stelden de vertegenwoordigers van de gemeente zich zeer open op. De fietsstraat moet er komen, dat is een raadsbesluit, maar de invulling gebeurt volledig in overleg.

Na een zeer traag verlopen traject lag er een principeplan op tafel en dit is in het buurthuis gepresenteerd, waar ook nog weer aandachtspunten konden worden ingebracht.

Kortweg komen de plannen met de fietsstraat hier op neer:

– Fietsers krijgen voorrang. Auto’s zijn te gast.

– Het huidige rij deel wordt in de bestrating in verschillende banen ingedeeld.

  Dit blijkt alleen uit de bestrating. Aan de huizenkant wordt geparkeerd met als bestrating de huidige klinkers, daarnaast tussen twee smalle afwijkend bestrate stroken, een fietsstraat in bruinige vlakkere bestrating.

– De bomen blijven staan maar moeten om te overleven meer ruimte krijgen.

  Daarom worden de boomspiegels flink groter. Dit kost parkeerplekken aan de kade kant. Waar nu twee plekken tussen de bomen zijn, is er straks nog één.

Tussen de bomen blijft de bestrating als bestaand, een vlakkere bestrating als opgang naar het schip lijkt bespreekbaar.

– De strook langs de kade blijft hetzelfde.

Uitvoering van dit alles laat inmiddels weer op zich wachten. In de oorspronkelijke planning zouden we er nu middenin zitten. Waarom er niks gebeurt, weet ik niet.

De mannen van de gemeente hebben beloofd vooraf goed te inventariseren waar ze bij de schepen specifiek rekening mee moeten houden, zoals de plek van op- en afgangen en ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld eigen gasleidingen in de kade.

De ambtelijke molens draaien traag maar tot nog toe behoorlijk democratisch. Hopelijk blijft dat zo.

  1. Pilot duurzaamheid

Wij hebben officieel aan de gemeente gemeld dat aan de Pilot “duurzaamheid op Schepen” de volgende schepen deelnemen:

  • Johanna Lethitia, eigenaar Cris Borsten. Ligplaats Willemskade.
  • VIOD,  eigenaar Rolf en Lia vd Mark,  ligplaats Willemskade
  • Elma, Eldert en Tjallie Ferwerda, ligplaats Emmakade.

De betrokkenen zijn op de hoogte dat de gemeente contact met hen gaat opnemen.

De eerste schouw vond plaats op 17 maart aan boord van de Johanna Lethitia, Vertegenwoordiging van de VSL was aanwezig.

Mocht zich in de komende tijd nog een 4e schip aanmelden dan ontvangt de schipper(se)  de gegevens zo snel mogelijk.

  1. De Stanfries

Met de mededeling in de vorige Nieuwsbrief dat  op de Stanfries infrarood verwarmingspanelen waren geïnstalleerd, liep de Nieuwsbrief iets voor de troepen uit.

Niek Donker meldde dat er een proef draait om te kijken of dit passend is voor de SFX. Indien dit bevalt, schaffen ze panelen inderdaad aan.

Verder meldt Niek dat er nog een vraag uitstaat bij de gemeente of de eerder besproken ambitie tot vergroening, ook leidt tot financiële steun aan bootbewoners / eigenaren.

Het veelbesproken Energieloket Leeuwarden blinkt uit in subsidies, maar alleen voor eigenaren en gebruikers van onroerende goederen. Wethouder Wassink heeft eerder op een vraag aangegeven wel degelijk ambitie te verwachten ook naar bootbewoners, maar op de effectieve invulling wachten we nog. Wordt vervolgd, want we blijven het van onze kant op de agenda zetten.

  1. De Stichting erfgoed Waterwoners / Enquête

De Stichting Behoud Cultuur Waterwonen in Nederland (SBCW) is opgericht om de cultuur van het waterwonen, als oer-Nederlands erfgoed, te beschermen en door te geven aan volgende generaties. We willen daartoe het waterwonen als immaterieel erfgoed op de lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland laten plaatsen, zodat het onder de UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed valt.

Strak plan. Wel hoogdravend.

Als VSL onderschrijven wij dit streven, nationaal sterk staan, betekent ook regionaal een betere positie

Om hieraan handen en voeten te geven, worden alle waterwoners (en dus ook de leden van de VSL) gevraagd een enquête in te vullen, opdat meer inzicht gekregen kan worden wat waterwoners nu eigenlijk motiveert / wat ze belangrijk vinden.

Deze enquête is het best te benaderen door eerst naar de website van deze Stichting te gaan (www.erfgoedwaterwonen.nl) en dan de vragenlijst aan te klikken.

Svp invullen voor 31 maart.

Schrijver dezes heeft de enquête ingevuld. Best grappig. Het laat je nadenken waarom je nu eigenlijk op een boot woont.

  1. Wangedrag.

Op 4 maart 2021 moest een 31-jarige Amsterdamse zich bij de rechtbank in Leeuwarden verantwoorden voor wangedrag. Met een stalen sloep ramde ze (sept. 2019) op het Pikmar met hoge snelheid een kleiner sloepje met ernstige gevolgen. Opvarenden stevig gewond, bootje bijna gezonken.

Wat me stoorde in de berichtgeving was dat  deze dame bij verstek werd veroordeeld tot een boete van € 450,– en dat de slachtoffers met hun financiële claims (nekklachten, therapie, etc. ) werden verwezen naar de burgerlijke rechter.

Betrokken schipperse heeft ook niet aangeboden de schade te vergoeden.

Bij verstek !!!

Deze grachtengordel Yup misdraagt zich en blijft weg bij de rechtszaak. De arrogantie!

Krijgt een boete. Hoe zit het met het vaarbewijs? Hoe zit het met toebrengen van zwaar lichamelijk letsel?

Als betrokkenen een claim bij de burgerlijke rechter willen indienen wegens schade (aan boot en lichaam), dan sta ik (Anton Wachter) persoonlijk garant voor alle juridische kosten.

Veel toeristen in ons mooie Friese waterland is mooi. Maar dit soort zich misdragende yuppen kunnen we hier missen als kiespijn.

Comments are closed.