Extra VSL Nieuwsbrief

Baggernieuws van de gemeente


Beste bewoner(s),

Wij werken aan een betere doorvaart. Van 13 maart tot 30 juni baggeren wij het Nieuwe kanaal en een deel van de Ooster- en Zuidergracht. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk gaat deze baggerwerkzaamheden uitvoeren. In deze brief leest u meer over de uitvoering en planning.

Afbeelding 1: Te baggeren vaarwater (groen). Het gaat om het Nieuwe kanaal (tussen 2e en 1e kanaalsbrug) en een stukje Zuider- en Oosterstadsgracht.

Doorvaart
Tijdens de werkzaamheden is doorvaart mogelijk en is er brugbediening. Het baggeren kan enige hinder geven. Wilt u gebruik maken van het Nieuwe kanaal? Neem dan contact op met Sipke Koopmans. Hij verzorgt de communicatie en is bereikbaar op nummer 06 43 72 53 41.

Planning
Maandag 13 maart gaan wij de werkzaamheden opstarten. Maandag 20 maart beginnen we met het baggeren. Rond 30 juni zijn de werkzaamheden klaar.

Wijze van uitvoeren
De baggerwerkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd:

Fase 1  (20 maart t/m 31 maart)
In de eerste fase wordt het midden van het Nieuwe kanaal gebaggerd.

Fase 2  (3 april t/m 14 april)
In de tweede fase baggeren we een deel van de Zuidergrachtswal en Oostergrachtswal. Tijdens deze werkzaamheden is de 1e kanaalsbrug overdag geopend van 9-16 uur voor scheepvaart. Fietsers worden via een andere route omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Fase 3  (17 april t/m 9 juni)
In de derde fase worden de zijkanten en het midden van het Nieuwe kanaal gebaggerd op de afgesproken diepte. In deze fase verhuizen de woonschepen in het Nieuwe kanaal tijdelijk naar wisselplaatsen.

Vragen?

Heeft u vragen over de doorvaart en planning tijdens het baggeren, dan kunt u contact opnemen met Sipke Koopmans van Jelle Bijlsma BV. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 43 72 53 41.

Met vriendelijke groet,

Comments are closed.