VSL Nieuws 47

Vereniging Schippers te Leeuwarden.

Nieuwsbrief nr. 47 van februari 2023.

Voor(zitter)woord

Sinterklaas kwam en ging, dit keer in de mist. Het nieuwe jaar kwam en het oude werd met harde wind weggeblazen.

In stuurhutten, roefjes en ruimen worden vast alweer voorzichtige plannetjes gesmeed om ook dit jaar weer prettig door te komen of misschien dat veel te lang uitgestelde onderhoudsklusje nu echt eens aan te pakken.

De eerste schepen zijn intussen aan de beurt voor herkeuring van het CVO en er zal zo hier en daar wel weer eens een schip op de helling moeten. Ook wachten we met spanning af hoe het geplande baggerwerk van het nieuwe kanaal gaat verlopen. Kortom; het wordt vast weer een boeiend jaar voor ons allemaal. Wij wensen daarom iedereen het beste toe voor 2023

Contacten gemeente

Na een lange, lange tijd ontvingen wij eindelijk weer een uitnodiging voor het bijwonen van een Hus & Hiem vergadering. Sinds het uitbreken van de Covid crisis zijn alle vergaderingen digitaal gehouden, deze vergadering zal gelukkig weer fysiek plaats vinden. Een afvaardiging van de VSL is daar eindelijk weer bij aangeschoven.

Het ging in deze vergadering over een preadvies voor een nog verder te herstellen directievaartuig.

Stremming Vrouwenpoortsbrug

Tot 14 april vinder er werkzaamheden plaats aan de Vrouwenpoortsbrug.

Er is geen bediening mogelijk van 24 januari tot 14 april. (Bron Prov. Fryslan – Provinciale Waterstaat)

Oproep

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het jubileumboekje van de 40 jarige VSL.

Onze eigen burgemeester heeft al een voorwoord geschreven!
Maar we hebben nog wel wat ruimte voor leuke anekdotes over het scheepsleven of persoonlijke verhalen.

Ook is er in het boekje ruimte gereserveerd voor adverteerders om de kosten wat te drukken, als iemand daar nog een gegadigde voor weet; we kunnen nog wel wat aanvulling gebruiken.

Verzegelingsplicht vuilwatertanks

(uit diverse bronnen)

Er komt een verzegelingsplicht voor vuilwatertanks, deze is mede afhankelijk van de invoering van de Omgevingswet. Bedoeling is dat bootbezitters via Digid de zegel kopen, die is voorzien van een afleesbare chip. Het Besluit activiteiten leefomgeving, waarin de verzegelingsplicht wordt opgenomen, is daar onderdeel van. Onlangs is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet wederom met een half jaar wordt uitgesteld. De nieuwe beoogde datum van invoering werd vastgesteld op 1 juli 2023 maar op dit moment is het niet zeker of ook die datum gehaald gaat worden.

In het kort houdt deze plicht in dat de buitenafvoer van vuilwatertanks en toiletten aan boord op de binnenwateren verzegeld moeten zijn. Dit om te voorkomen dat er op de binnenwateren toiletwater (zwartwater) geloosd wordt.

Uitzonderingen
Het lozingsverbod geldt niet voor pleziervaartuigen langer dan 24 meter. En ook niet voor schepen welke zijn gebouwd vóór 1950. Het lozingsverbod geldt eveneens niet voor de beroepsmatige binnenvaart, chartervaart, bruine vloot, rondvaart en partyboten tot 50 passagiers.

Infrastructuur
Het doel van het verzegelen is dat booteigenaren de vuilwatertanks alleen nog kunnen leegpompen bij de vuilwaterstations. Het ministerie gaat gemakshalve aan de realiteit voorbij dat er onvoldoende werkende stations zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat een geschikte infrastructuur ontbreekt.

Onze mening….

En weer wordt er een onmogelijk poldermodel in het leven geroepen. Een verbod lozen op het oppervlaktewater; dat is er al jaren. Handhaving? Dat is er al jaren niet.

Dat is ook bijna onmogelijk onder de huidige omstandig heden (ik pleit voor het Zwitsers model…) Dus we gaan een verzegeling doorvoeren. Dat kan wel digitaal. Mooi hoor.

En wie gaat die verzegeling controleren? Zoals ik hierboven al stelde: handhaving is er al jaren niet.

“Wij” hebben er geen last van, schepen van voor 1950 hoeven het niet, schepen langer dan 24 meter hoeven het niet, party of rondvaartboot? Hoeft niet. Bruine vloot sluit maar bij die rij aan. Uiteindelijk lijkt dit weer neer te komen op toeristje pesten.

Wat is nu het daadwerkelijke probleem? Zoals benoemd, Infrastructuur. Veel schepen hebben een vuilwatertank en heel veel eigenaren willen best moeite doen om die op de juiste wijze te legen, dat is in ieder geval mijn constatering na 5 jaar varen met de Vuilwaterboot.

Het is alleen zo verdomt lastig om je tank ergens netjes te legen. Er is een gigantisch tekort aan loospunten, daar wringt de schoen. Alle inspanningen van b.v. de Marrekrite met de Hûskes, goedwillende jachthaven eigenaren en gemeenten ten spijt: Er zijn gewoon te weinig punten om je vuilwatertank te legen. (Leeuwarden heeft ze gelukkig)

Als er genoeg afpomp stations komen zou een digitale zegel misschien wel eens overbodig kunnen zijn…

Beste overheid, als het kalf verdronken is dempt men de put maar in het geval van deze overheid lijkt het erop dat het kalf eerst wordt geruimd en dan in een droge put gegooid .

Ooit achter een rondvaartboot gevaren die op het Margriet kanaal even de loospompen aan zet? Met 50 man aan boord vul je een aardig tankje op een dag……..

Baggeren Nieuwe kanaal

0p dinsdag 14 februari is er weer een bewonersbijeenkomst betreffende het baggerwerk van het nieuwe kanaal.

Ook de VSL zal daar weer met een afvaardiging aanwezig zijn.

Op 7 februari bestede Omrop Fryslân een item aan de onderwerp. Onze voorzitter en de projectleider werden daarbij geïnterviewd.

Social Media VSL

De VSL gaat met de tijd mee en is nu ook te vinden op social media: Een facebook pagina genaamd “Schippers Vereniging te Leeuwarden”. Voor sommigen zal deze mediavorm niet meer uit het leven weg te denken zijn, terwijl anderen er echt niet aan willen. Daarom blijven we alle belangrijke informatie via onze normale kanalen verspreiden en dient de facebookpagina slechts als een leuke bijkomstigheid. Het betreft een openbare groep die door iedere facebookgebruiker gevolgd, geliked of bekeken kan worden en er kunnen reacties geplaatst worden.

VSL 40 jaar!

Op 5 november hebben we uitgebreid stil gestaan bij het 40 jarig bestaan van de VSL.

Een aantal leden had zich afgemeld wegens een vergadering van de LVBHB. (en er wonen nog al wat bestuurders van die club aan onze kaden…) Maar gelukkig had een flink deel van de leden (en oud leden) de moeite genomen het toch wel slechte weer te trotseren.

Leeftijd variërend van 15 tot 80 jaar; wat een prachtig bond gezelschap.

De door de feestcommissie in elkaar gezette inpandige speurtocht “ken je Kade” zorgde ervoor dat er een mooie circulatie door de zaal ontstond en daarmee al snel leuke contacten ontstonden.

De moeilijkheidsgraat van de speurtocht zorgde zelfs voor enkele hilarische en verbeten discussies. We geven dan ook eerlijk toe dat een aantal foto’s in de categorie “bijna onmogelijk” vielen….

Ook de collage van onderwerpen voor het jubileumboekje vielen in de smaak en werden ook regelmatig van opbouwende kritieken voorzien.

Al met al een heel geslaagd feest.

EN de Winnaar is…….

Dat was nog even een dingetje voor de feestcommissie, maar liefst 4 antwoord formulieren waren helemaal goed ingevuld, een dikke 10 dus.

We hebben uiteindelijk een trekking gehouden tussen deze toppers en de prijs zal dus uiteindelijk belanden bij het team Evert Jan en Janna.

Van harte gefeliciteerd en geniet van de fles Beerenburg die binnenkort jullie kant op komt.

 

Met vriendelijke groet
Bestuur VSL

Comments are closed.