Extra VSL Nieuwsbrief

EXTRA VSL NIEUWSBRIEF

Morgen (6 november 2021) vindt bij Tresoar (ingang Provinciale Bibliotheek) de Friese Genealogische Contactdag 2021 plaats. Dit is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis en staat geheel in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

De Friese Genealogische Contactdag is een dag vol kennisuitwisseling. Veel standhouders kunnen jou vertellen over hun interesse in familiegeschiedenis, Fries DNA en familiewapens. Ook het CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) is met een stand aanwezig. Het Historisch Reisbureau is geopend voor mensen met genealogische vragen.

Om 11.00 uur zal de Leeuwarder burgemeester Sybrand Buma de dag openen.  Er zijn vanaf 11.30 uur ook vier lezingen, met slechts een beperkt aantal (50) zitplaatsen.

Het Historisch Centrum Leeuwarden (naast Tresoar) is deze dag ook geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan de Oldehove gratis worden beklommen.

Daarnaast zijn er rondleidingen door de ondergrondse depots van Tresoar en organiseert het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) een drietal stadswandelingen. Graag vooraf aanmelden, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Bij de rondleidingen door de depots is het dragen van een mondkapje verplicht! 

 

Comments are closed.