VSL Nieuws 46

Nieuwsbrief  46 (half juni 2021)

  1. Intro.

Bijna 4 maanden zat er tussen Nieuwsbrief 45 en deze nu voorliggende versie.

Er is niet zo veel gebeurd. Of juist wel. We zaten met zijn allen te wachten op de voortgang van het vaccinatieprogramma. Wanneer zouden we terug kunnen naar een “vorm van normaal”. Binnen de schipperscommunity zijn volgens mij slechts relatief weinig Coronagevallen geweest. Laten we daar blij over zijn.

Maar Corona heeft natuurlijk wel ingegrepen op ons “verenigingsleven”.  De formele terugkoppeling van het bestuur (de bestuursactiviteiten) naar de leden ligt al anderhalf jaar stil. Het wordt nu toch eens tijd dat het (financiële) beleid wordt goedgekeurd, nieuw benoemde bestuursleden door de ALV worden bekrachtigd en onze reactie (wijzigingsvoorstellen) op de ligplaatsennota wordt besproken.

2.. Verenigingszaken.

  1. a) ALV.

Zodra het volgens de landelijke regelingen is toegestaan zullen we een ALV beleggen. Dat zal dan wel een bijeenkomst worden met inachtneming van de anderhalve meter, toegang voor gevaccineerden (en dat is eind juni de overgrote meerderheid) in een supergoed geventileerde lokaliteit. De stukken zullen u van te voren worden toegestuurd (e-mail).

  1. b) WBTR.

Een nieuwe wet waaraan organisaties / verenigingen zich hebben te houden. Het betreft de organisatiestructuur, verantwoording, etc. Diverse commerciële clubs bieden cursussen e.d. aan om verenigingen te helpen om aan de voorwaarden van deze nieuwe wet te voldoen. Steeds weer wordt geschermd met het gegeven dat indien niet aan alle voorwaarden van de wet wordt voldaan, bestuurders hoofdelijk financieel verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Nou …en . Het zij zo. Dit is misschien relevant voor een grote woningbouw vereniging, maar binnen de VSL??? Voorzitter, secretaris en penningmeester accepteren die verantwoordelijkheid. Wat kan dat nou kosten? Indien nodig kunnen de statuten in de toekomst worden aangepast met terugwerkende kracht.

  1. Hus & Hiem.

Vroeger was het VSL-bestuur altijd aanwezig op de H&H-vergaderingen, maar het afgelopen jaar zijn de H&H-vergaderingen digitaal afgedaan. We hebben wel aankondigingen, de stukken en de besluiten van deze vergaderingen ontvangen van de gemeente. Maar …… daar kunnen we niet zo veel mee.  Vroeger vroegen we de aanvragers, aanwezig op de vergadering, of ze lid wilden worden van de VSL. Dat kan nu niet. En waar het schip uiteindelijk een ligplaats krijgt, weten we ook pas als we digitaal via Mijn Overheid een melding krijgen. Helaas zit hier flinke vertraging in.

We moeten maar weer eens een rondje op de fiets langs de kaden maken.

We hebben recentelijk, vanwege wat onduidelijkheid betreffende enkele schepen, de schouwrapporten van de Maritiem expert  van Hus en Hiem opgevraagd bij de betrokken ambtenaar. Deze kwamen vlot binnen en blonken uit in duidelijkheid en gedetailleerdheid. Daar waren we blij mee.

  1. Herinrichting Emmakade Zuidzijde.

Nogmaals dank aan Evert Jan Hoen voor zijn toelichting op dit dossier.

Van de wijkvereniging hoorden we niets. Ook geen commentaar dat er in de Oranjewijk zo’n 40 parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Aanvangsdatum? Afwachten maar. Als die herinrichting samen gaat vallen met het baggeren van het Nieuwe Kanaal wordt het nog een heel gedoe.

  1. Over sloepen en andere pieremegoggels in de grachten.

De zomer is, enigszins verlaat – koud voorjaar- begonnen.

Naast de woonschepen zien we geleidelijk aan meer geparkeerde motorjachten en bijboten liggen.

Ook zien we de laatste weken een sterke toename van het aantal plezier bootjes in de Leeuwarder grachten. Op zich leuk; een beetje reuring. De meeste bootjes worden bemand (bevrouwd?) door gezellige vrolijke mensen, die een pleziertochtje maken. Leuk toch?

Maar ……

Er zijn ook wat negatieve aspecten.

Gerrit Jan Alberts, de dienstdoend bruggenwipper is redelijk actief op Facebook. Daar beschrijft hij (knap / zeer leesbaar) allerlei zaken / voorvallen verband houdend met woonschepen / arken die  door de bruggen moeten. Veelal gaat dat met ervaren schippers zonder problemen, maar soms levert het wel een hoop gedoe op (motorpech, te weinig vermogen bij de slepers, verkeerd geparkeerde, in de weg liggende sloepen,  etc.).  Mooi leesvoer.

Volgens Gerrit Jan worden de sloepen gemiddeld elk jaar wat groter. Vaak kunnen ze dan niet onder de 1ste kanaalsbrug door (doorvaart hoogte: tussen de 90 en 105 cm afhankelijk van het waterpeil. Met de pest in het lijf varen ze dan hard (grote golven trekkend) door het Nieuwe Kanaal weer terug. Ach, de woonschepen kunnen wel tegen een golf, maar de langszij liggende bijbootjes maken rare sprongen, soms met schade als gevolg. En die golven raken de bijbootjes pas zo’n 20 meter achter de hard varende sloep. Geen stuurman heeft er erg in. Achterom kijken doen ze zelden. Soms worden ze door woonbootschippers luidkeels aangesproken. Dat is bijna altijd zinloos.  Het zijn niet de vrolijkste types.

Gek eigenlijk. Je bent, vaak met gasten -flesje witte wijn erbij-  een pleziertochtje met je blitse sloep aan het maken en het zit ff tegen (tja, het is de eerste keer dat je hier langs vaart en waterkaarten? Nooit van gehoord.).

Moet dan de “hooligan” onmiddellijk de overhand krijgen?

Laatst was er zo’n dikke sloep, terwijl de 1ste kanaalsbrug open gedraaid werd voor een vertrekkend woonschip vanuit de Museumhaven. “Of het niet wat sneller kon?”  Nee dus. Aan de stuurman werd gemeld dat hij op de terugweg niet weer door deze brug kon en dus om zou moeten varen via de noordelijke route (Ee, Bonkevaart, Ouddeel). Hoop geschreeuw: “waarom betaal ik dan belasting?”  De brugwachter is de discussie maar niet aangegaan.

Parkeermogelijkheden voor sloepen nabij de 1ste kanaals.

Het is niet de bedoeling dat sloepen etc. net ten oosten van de 1ste kanaals aan de kade afmeren voor langere termijn (en zeker niet met staalkabels en dikke sloten). De gemeente heeft nu de  betonblokken met afmeerogen verwijderd en verbodsborden geplaatst.

Gezellige Duitsers.

Drie dikke gehuurde motorkruisers met 30 halfdronken Duitsers meldden zich aan de 2e kanaalsbrug. Ze wilden de stad in / naar de Princentuin. Maar ja ….. daar ging de brug dus niet voor open. Jammer dat er geen opnamen van zijn. De vocabulaire was van hoge en tegelijkertijd vulgaire kwaliteit.

Richting borden?

Misschien zou de bewegwijzering (of liever “bevaarbaarwaterbewijzering”; = mooi Scrabble woord) op het Van Harinkxma kanaal wat duidelijker kunnen?

Zuiderburensloepen.

In “Liwadders” schrijft Klaas Kasma (receptenschrijver in de LC) over de toekomstige opsluiting van alle bruggenwippers in een circulair gebouw (is dat rond dan?) van waaruit het overgrote deel van de bruggen in Leeuwarden e.o.  bediend gaat worden. Dus niet meer een gezellig babbeltje met een bekende schipper door het openstaande raam en geen ondersteuning / hulp als het een keertje niet goed gaat.

Verleden tijd. De woonschippers zullen de brugwachters nog gaan missen.

De toekomst is volgens Klaas aan  Zuiderburensloepen. Te groot, te glimmend. Gekocht van een extra beetje hypotheek. Er zit bijna altijd een ouder echtpaar in. Met meestal een wat gezette man, soms met kapiteinspet, achter een klein stuurtje en een vrouw uitgestrekt op de kussens (glaasje witte wijn onder handbereik) en soms ook een hond (vaak type golden retriever).   Leuk uitje toch?

De meesten zijn wel vriendelijk.

Maar sommigen vragen om een emmer water uitgestort van de volgende brug.

  1. Zwemmers 

De Willemskade lijkt wel het nieuwe openlucht zwembad van Leeuwarden. Onze voorzitter kwam recentelijk thuis aan het einde van een drukke dag en telde maar liefst 11 handdoeken op de luikenkap en evenzoveel joelende waterratten aan de andere kant van het setbord. Zelfs een enkele terrasbezoeker van het café bij de Prins Hendrik brug zag zich verleid om de buitenkant net zo nat te maken als de binnenkant.

Ook op andere plekken in Leeuwarden (Emmakade) vindt men met enige regelmaat zich verkoelende personen in het openbare vaarwater. Maar hierin schuilt ook een gevaar: een hoofd net bovenwater valt nauwelijks op, zeker als er nog wat (hek)golven staan. Snel varende bootjes in combinatie met onoplettendheid kunnen dan voor gevaarlijk situaties zorgen. Dus wees alert en waarschuw ook vanaf de kant passende schepen voor zwemmers in het water.

Verdere aanvulling: Lekker even weggeweest met het woonschip? Weekendje, dagje, misschien wel langer? Sluit bij aankomst direct de vuilwaterslang weer aan! Al die zwemmers genieten graag van schoon water zonder bruine sluier…….

Nog meer vuilwaternieuws:

Aan de Westerkade ziet de oplettende voorbijganger gekromde zwarte palen/buizen staan.

Het zijn niet artistiek vormgegeven meerpalen (alhoewel een jachtschipper ze wel als zodanig gebruikte) maar de nieuwe vuilwater loospunten voor de beroepsvaart.

Als oud schipper van de Vuilwaterboot en medewerker van de Schoonwater Campagne juicht onze voorzitter deze maatregelen toe. Goede zet van de gemeente. Het was altijd een al veelgehoorde klacht dat de beroepsvaart overal maar op het oppervlakte water loosde.

De aansluiting achter de klep is dezelfde als wij ook op de schepen en kade hebben; kan misschien nog eens van pas komen.

  1. Duurzaamheid / zonnepanelen:

Op een zeer koude en winderige dag werd er afgelopen voorjaar een schouw gepleegd bij de verdekte zonnepanelen van de “Johanna Letithia” aan de Willemskade. Een delegatie van de Gemeente en Hus & Hiem, de eigenaar, een deelnemer aan het project  en onze voorzitter stonden diep weggedoken in de kraag tegen de gevel van de Rabobank een soort van vergadering te houden.

Dhr Hobma (de maritiem expert) had de installatie in de periode daarvoor vanuit diverse hoeken en bij verschillende weersomstandigheden bekeken. Zijn conclusie; dit kan prima door de beugel. De gemeente heeft de uitdaging aangenomen om het gebruik van zonnepanelen nu in regelgeving te gaan vastleggen. Ga nu niet zelf aan de knutsel met allerlei wilde ideeën voor het plaatsen van panelen, de huidige regelgeving is nog steeds van kracht. Even geduld. Heeft iemand een goed idee; leg het voor aan de VSL of rechtstreeks aan de gemeente.

Wij wensen de gemeente in ieder geval veel succes bij het uitdokteren van passende regelgeving. Uit onze verkleumde bijeenkomst bleek wel dat dit nog  niet eenvoudig zal zijn.

Maar we zijn blij dat ze onze ideeën over duurzaamheid zo ondersteunen.

  1. Onderhoud kunstwerken.

Recentelijk heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar diverse kunstwerken (lees gemeentelijke steigers en meerpalen) aan onze kades De huidige conditie daarvan laat duidelijk te wensen over. We hebben begrepen dat er een plan voor (gedeeltelijke) vervanging gemaakt wordt en daarmee dus het onderhoud tot een minimum beperkt wordt. De oude rondvaartboot steiger aan de Willemskade zal daardoor ontdaan worden van de verrotte dekplanken; met de nog goede planken wordt een veilige opgang gemaakt door deze te verplaatsen. Helaas wordt daardoor het beloopbare oppervlak een stuk kleiner. De VSL zal nog navraag doen naar de overige plannen en het daaraan verbonden tijdsbestek.

In het afgelopen jaar zijn al wel diverse stukken kademuur grondig onderhanden genomen.

Aan de E-Wal zijn elektriciteit kasten en riolering vervangen. Leuk detail; dit water was vroeger een stukje breder, dan wel de kade smaller, de oude kademuur zit nog onder de grond ter hoogte van de parkeerplaatsen.

  1. It kin net…

Kent u de reclame nog, het Beerenburgje en de domme Hollander die die door het ijs zakt;

de man op de brug zegt; it kin net’  Kort geleden deed zich een soortgelijk gevalletje voor aan de Willemskade. Daar gelegen woonark moet naar de helling. Slepertje erbij, wat duwen en trekken en dan moet deze ark hier toch rond kunnen maken? Dat was dus “it kin net”. De kades staan wel ver genoeg uit elkaar  (32 meter) maar er liggen toch nog wat schepen, van een metertje of 5 breed en dan nog metertje meerpalen. Dan kom je met die 32 meter net een meter te kort. De ark zat dus klem tussen de kade en de konten van beide vaste liggers. Maar met wat burenhulp (even de trossen wat vieren) en hop daar gaat die al. “It kin krekt”. Gelukkig komt de ark met de boeg naar voren weer terug en hoeft deze exercitie niet nog een keer herhaald te worden.

Comments are closed.