VSL Nieuws 20

Nieuwsbrief VSL 20, september 2017.

Hij is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei, etc. ……… U kent het liedje.

Vele woonschepen uit Leeuwarden zijn in de afgelopen zomermaanden korte of langere tijd weg geweest van hun vaste ligplaats. Sommigen voor vakantie, maar ook een heel stel voor onderhoud. Alleen vanuit het meest westelijke stukje van de Emmakade gingen er 5 achter elkaar bij ‘Welgelegen” op de helling. Dat leverde vele, vele kruiwagens met mosselen op. Met die levende mosselen (ze eten algen) kun je overigens walbewoners met troebele vijvers blij maken.

Ook was er gedurende die 4 maanden veel ander nieuws, dat wellicht de interesse verdient van de Leeuwarder schippers. Voor diegenen die niet steeds het nieuws op de voet volgen, hier een kleine samenvatting / update.

1. VSL bestuur.

Paul Reygersberg heeft om persoonlijke redenen per 1 juli 2017 zijn bestuursfunctie binnen de VSL neergelegd. De overgebleven 6 bestuursleden; Herre (voorzitter), Wouter (penningmeester), Anton (secretaris), Evert Jan (lid), Emiel (lid) en Klaas (lid) zetten hun activiteiten voort. We hebben niet echt een vacature, maar ……

Bestuursvergaderingen vinden plaats op de eerste maandagavond van de maand. Leden die iets met het bestuur willen bespreken, zijn altijd welkom. Gewoon ff melden bij een bestuurslid.

2. Doorgraving bij Schilkampen.

De gemeente wil een doorvaart graven tussen het Nieuwe Kanaal (de Tijnje) naar het Kurkemeer. Deze doorvaart (zo’n 150 meter lang) net ten Oosten van Schilkampen, gaat door grasland waar in het voorjaar kokmeeuwen broeden. De bedoeling van deze doorsteek is om Leeuwarden (de binnenstad) beter bereikbaar te maken voor pleziervaart (en dan specifiek voor de bezitters van kleine motorboten in Camminghaburen). Oorspronkelijk zou het werk in het voorjaar beginnen, maar bewoners van Schilkampen tekenden verzet aan vanwege de broedende kokmeeuwen. De gemeente stelde het werk uit tot na het broedseizoen. Weer verzet (fysiek en juridisch; tot aan de Raad van State). De uitkomst is ten tijde van het schrijven van deze Nieuwsbrief nog niet bekend.

2. Beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug.

Ook hier uitstel. De gemeenteraad durfde (voor het zomerreces) het besluit tot het al dan niet beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug niet aan. Het merendeel van de wat “linkse” politieke partijen staat positief tegenover het voorstel, maar bijv. de PVDA heeft problemen met de financiële aspecten. Het CDA en de VVD zien het voorstel helemaal niet zitten vanwege de verkeerskundige problemen (bruggen vaak open), die een intensief gebruik van deze staande mastroute met zich mee zou kunnen brengen. De gemeenteraad heeft B&W nu opdracht gegeven voor november een uitgewerkt voorstel te presenteren. We wachten het af.

3. Overval op woonboot

Op 7 augustus is bij een nachtelijke overval op een woonboot aan It Anker in Snakkerburen een 80-jarige bewoner gewond geraakt. Politiebericht. Nadere gegevens ontbreken.

4. Handhaving.

Politie en andere “handhavers” hebben gedurende de afgelopen zomer stevig gecontroleerd op diverse fronten. Op 11 augustus werd op de Voorstreek een Leeuwarder betrapt op het varen onder invloed met 16 passagiers aan boord. Ook waren onvoldoende zwemvesten aanwezig. Foutje.

In het weekend van 19 en 20 augustus is streng gecontroleerd op het Princes Margriet kanaal. Honderden schepen werden aangehouden en gecontroleerd op snelheid, vaarbewijs, alcohol, etc.. Er zijn nogal wat bekeuringen uitgeschreven.

Helaas wordt er op het Nieuwe Kanaal, het Ouddeel (langs Camminghaburen) en de Westersingel vaak te hard gevaren. Onze woonschepen kunnen er wel tegen, maar langszij afgemeerde bijboten maken soms woeste sprongen op de hierdoor veroorzaakte golven.

5. Verontdieping (mooi woord; nog nooit bij Scrabble neergelegd).

De indruk bestaat dat bijv. het Nieuwe Kanaal steeds ondieper wordt. Dit jaar zagen we in juli veel “pompeblêdden” in het water. De VSL heeft het voornemen om dit najaar de diepte van de diverse wateren te gaan meten met behulp van een zgn. “fish finder” cq. dieptemeter. We houden u op de hoogte.

6. Hûs & Hiem.

Ook tijdens de zomermaanden maalt de ambtelijke molen rustig door. De volgende schepen werden door H&H beoordeeld:

9 juli; motorbeurtschip “Leave Fokje”.

Het schip is na ‘t overlijden van de vorige eigenaar verkocht; ligt (nog) aan de Westersingel.

Wordt als “niet mooi” beoordeeld maar valt binnen de toleranties, krijgt goedkeuring mits er onderhoud gepleegd wordt. Huidige eigenaar heeft aangegeven dat te zullen doen.

 

9 juli; 24 mtr, getuigde tjak; “Vrouwe Sietske Hendrika” uit 1902.

In 2006 bijna compleet nieuw opgebouwd bij SRV. CVO gekeurd. Uitmuntende staat van onderhoud. Positieve beoordeling.

7. Verleende ligplaatsvergunningen voor arken.

Tegenwoordig valt ook Grou binnen de gemeente Leeuwarden. Als VSL hebben we daar een aantal leden (arken). Wij volgen ontwikkelingen wel, maar niet intensief.

  1. Toestemming is verleend (9 augustus) voor vervanging van de huidige woonark op Oedsmawei 1000 in Grou door een nieuwe woonark.
  2. Toestemming is verleend (23 augustus) voor het vervangen van de huidige ark in Grou met de ark “Wijdzicht”.
  3. De Leijte 3 te Hempens; vergunning verleend voor nieuw te bouwen ark.

8. Ligplaatsen aan de Harlingertrekweg / beleidsaanpassing?

Uit de Leeuwarder Courant van 6 september: Eigenaren van bewoonde zeeschepen krijgen straks voorrang voor ligplaatsen aan de Snekertrekweg en de Harlingertrekweg. Door de groeiende vraag naar ligplaatsen in de binnenstad treedt er steeds meer verdringing op. Hierdoor nemen “binnenvaartschepen” de plekken in van zeeschepen op de Harlingervaart. Dit is niet de bedoeling schrijft het college van B&W. Daarom krijgen zeeschepen straks voorrang, ook wanneer andere schepen al langer op de wachtlijst staan.

Dat zeeschepen ligplaatsen krijgen aan deze trekwegen, is niet nieuw. Ergens anders passen ze ook niet. Maar voorrang? Dat is een beleidswijziging, die de rechten van schepen die nu op de externe wachtlijst staan, aantast. De VSL is niet betrokken geweest bij deze beleidsaanpassing. We zullen in een brief opheldering vragen.

9. Verhuren??

In de huidige ligplaatsverordening is verhuur niet toegestaan. De VSL heeft hiertegen geprotesteerd, maar moest genoegen nemen met toezeggingen dat in speciale gevallen (bijv. eigenaar ziek of langdurig op reis) verhuur getolereerd zou worden. Ook de datum waarop de ligplaatsvergunning is afgegeven, is van belang. Vergunningen die dateren van vóór 1 januari 2016 vallen niet onder het verbod. Het verhuurverbod geldt ook niet voor gedeeltelijke verhuur. Het verhuren van een deel van het schip, terwijl de eigenaar zelf op het schip woont, is dus gewoon toegestaan.

10. Architectuurschip “Gunnar Daan”.

Dit “futurische” podium voor discussies en tentoonstellingen over architectuur, lag al jaren weinig gebruikt aan de Zuidergrachtswal (ter hoogte van de Weaze). Curieus was dat wij er een paar jaar geleden achter kwamen dat de ligplaatsvergunning door de gemeente was verstrekt zonder dat de ark door de welstand (Hus & Hiem) was beoordeeld. De Ark Fryslan is recentelijk aangekocht door de gemeente Leeuwarden en gaat verhuizen naar de Prinsentuin en zal daar in 2018 dienst doen als informatiecentrum voor het Leeuwarder DNA-project.

Heeft u uw reageerbuisje al ingeleverd voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018?

11. Opening café/restaurant “Proefverlof”

In de oude gevangenis is een uiterst gezellig café/restaurant met groot terras aan het water (de Zuidersingel) geopend. Ziet er heel aantrekkelijk uit. Prima bestemming om met een sloep of andere bijboot naar toe te varen en een drankje te nuttigen.

12. The “ongoing story” mbt de Boppeslach.

Het beroep tegen de afwijzing van de gemeente om de Boppeslach van de familie Sappé een plaats op de externe wachtlijst te gunnen, dient op 24 oktober 2017 bij de rechtbank in Groningen. Wij zullen er uiteraard bij zijn.

Voor diegenen die niet precies weten waar dit over gaat; de “Boppeslach” is een (niet al te getrouwe) replica van een historisch bedrijfsvaartuig. Zeker een leuk scheepje, maar ‘t wijkt wel wat af van de traditionele vormen. Wil de gemeente van heel Leeuwarden een soort van “museumhaven light” maken, of zijn dit soort replica’s (nieuwbouw met een historische uitstraling) ook welkom? Niet ingewijden (walbewoners) zien het verschil echt niet.

De VSL verdedigt de belangen van waterwoners (en dus ook die van de familie Sappé) en waagt zich niet aan “welstandscriteria” (mooi of niet mooi / historisch verantwoord; ja of nee). Achterstallig onderhoud (roestvorming, etc.) en rommel is iets anders. De VSL maakt zich sterk voor een goede woonomgeving.

13. De Stanfries.

Het ziet er niet naar uit de Stanfries dit jaar de intocht van Sinterklaas zal verzorgen. De hoofdmotor is nog niet in orde. De Stichting Museumhaven Leeuwarden is eigenaar van de Stanfries en beraadt zich over te nemen stappen. Vanwege de verwachte hoge kosten van onderhoud/vervanging is inmiddels een sponsoractie opgezet. Voor feestjes en vergaderingen blijft ze wel uiteraard beschikbaar.

14. Herfstbijeenkomst

Het vaarseizoen loopt op 1 november af. Dan veranderen de brugtijden en wordt het echt koud..

De VSL houdt daarom haar herfstbijeenkomst op donderdag 2 november.

Aanvang 19.30 uur aan boord van de Stanfries.

Daar kunnen we dan met zijn allen lekker napraten over de afgelopen zomer (bijv. over de gemeente (ligplaatsenbeleid / brugopeningen, etc.), de SKS-perikelen, pelletkachels, CVO, recreanten die niet kunnen varen, zware golven trekkende sloepen en alle andere zaken die ons als waterwoners bezig houden).

Zoals gebruikelijk: gratis drankjes (met mate) en versnaperingen.

U ontvangt nog een extra uitnodiging.

Comments are closed.