VSL Nieuws 28

Nieuwsbrief 28 (oktober 2018).

  1. De Boppeslach”.

De VSL is een pure belangenbehartiger van onze leden. En daar gaan we soms best ver in.

De fam. Sappé hebben we –  met name in de bezwaarfase – ondersteund bij hun juridische strijd om een vaste ligplaats in Leeuwarden te krijgen. De laatste stap was de behandeling van hun zaak door de Raad van State. Hoger kan niet.”

Onderstaand artikel stond op 14 augustus in de Leeuwarder Courant en mogelijk alleen in de Zuid-West editie. De meeste VSL (bestuurs)-leden hebben het over het hoofd gezien / niet gelezen. Daarom hier nogmaals (in de bijlagen) dat artikel en een  foto van de Boppeslach.

Overigens staan er in het artikel een paar foutjes (bijv. buurtschip in plaats van beurtschip), maar de kern van het verhaal klopt wel.

  1.  De “Verwisseling”.

Heeft een ligplaats ingenomen aan de Oostergrachtswal 131.

Als VSL heten we ze van harte welkom.

  1. Ledental VSL

Mede als gevolg van de redelijk talrijke verschuivingen (en nieuwkomers) heeft de VSL een heel stel nieuwe leden kunnen inschrijven. Van alle varende woonschepen is zo’n 75% lid.

Bij de  woonarken ligt dat percentage aanzienlijk lager. Overigens gelden sinds kort voor arken andere regels dan voor varende woonschepen.

  1. Herfstbijeenkomst VSL

Op donderdag 15  november zullen we (hoogst waarschijnlijk aan boord van de Stanfries) onze traditionele herfstbijeenkomst houden. Gewoon gezellig bijpraten over de afgelopen zomer met alle evenementen. Voor gratis drankjes en hapjes zal worden gezorgd.

Bijlagen:

Artikel Boppeslach uit LC

Foto Boppeslach.

 

Comments are closed.