VSL Nieuws 29

Nieuwsbrief nr. 29 van 7 november 2018.

 

  1. Herfstbijeenkomst.

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan boord van de STANFRIES.

Ligplaats: Willemskade 46, NZ, nabij de Beursbrug.

Aanvang 20.00 uur.   Hapjes en drankjes gratis

Kom gezellig met uw mede schippers (of schippersen) kletsen over de voorbije zomer, over de voornemens (?) van de gemeente mbt het ligplaatsenbeleid, het CvO, etc.

Kunt u tegelijkertijd de fraaie foto-expositie van Marleen Griep bewonderen.

  1. Verschuivingen in ligplaatsen

De “Speculant” heeft haar ligplaats aan de Westersingel verlaten. Daar ligt nu de “Vrouwe Jozina”. De “Speculant” ligt in de zwaaikom voor de beurs. Uit welingelichte kringen vernomen dat ze onderweg is naar de museumhaven en wel naar de plek waar nu nog de “Stanfries” ligt.

De “Stanfries” lag daar (aan de Willemskade, recht tegenover de Friesland Bank) omdat er tussen het schip en de Bank een sponsorrelatie was.

De “Stanfries” gaat een stukje naar het oosten (door de beursbrug) en komt te liggen nabij de tijdelijke “Groninger ambassade” bij de Blokhuispoort.

 

De “Op Hoop van Zegen” heeft een ligplaats gevonden aan de Emmakade NZ.

 

  1. Klacht bij de gemeente Leeuwarden

Het moet niet gekker worden. Bij de gemeente is een anonieme brief binnengekomen (met VSL logo !!!) over een in Leeuwarden afgemeerd schip dat slecht onderhouden zou zijn en met veel rotzooi op het dek. Het staat natuurlijk eenieder (schipper of “landlubber”) vrij om commentaar te leveren op zijn (over) buren, maar doe dat dan met open vizier. Onderteken de brief.

Een VSL-logo kan natuurlijk van de vrij eenvoudig van de website gehaald worden. Zeer verwerpelijk.

De gemeente vroeg ons om commentaar. Wij hebben de gemeente gemeld dat wij als VSL die brief niet geschreven hadden en dat we ons verder van commentaar onthielden. Gelukkig weet de gemeente wel dat wij ons nooit negatief over schepen en/of schippers (lid of niet) zullen uitlaten. Dat is niet ons “pakkie an”. Dat valt onder de dienst “handhaving”.

De belangenbehartiging van de schippers door de VSL richt zich op andere punten (de nieuwe ligplaatsenverordening, de rol van Hus & Hiem, CvO, precario, brugopeningstijden, verontdieping, aanpassing van kaden, etc.).

  1. Recente publiciteit over invoering (Europese) certificaten (CvO)

31 oktober j.l. was de laatste dag dat eigenaren van historische (woon) schepen van 20 mtr of langer een CvO  konden aanvragen. Daaraan werd in de Leeuwarder Courant en op TV (RTL-Nieuws en Nieuwsuur) relatief veel aandacht gegeven. Wat mij betreft: TE LAAT.

Nederland had natuurlijk, 9 jaar geleden, toen deze regelingen (voornamelijk gericht op veiligheid in de professionele binnenvaart) in de EU werden besproken & vastgesteld een uitzonderingspositie moeten bedingen voor onze vloot van historische varende (woon)schepen, bruine vloot, e.d.

Nederland is immers het enige Europese land met zo’n grote vloot (goed bewaarde) historische vaartuigen (doorgaans in particuliere handen). De Nederlandse ambtenaren in Brussel hebben zitten slapen (of waren niet goed voorgelicht).

De situatie is inderdaad ernstig. Vele duizenden historische (woon)schepen mogen na 31 dec. niet meer varen / zijn praktisch onverkoopbaar. Volgens LVBHB-woordvoerder E. Van Soest en scheepsmakelaar J. Fikkers zal de markt voor varende historische woonschepen (en die was al schraal) verder instorten. Kapitaalvernietiging.

En daar hebben we allemaal mee te maken; in bezit van een CvO of niet. Die EU-regeling kan je niet meer aanpassen, maar wellicht kan Nederland een ontheffing voor bepaalde categorieën instellen. Daarvoor is dan wel politieke druk noodzakelijk. Hoe?

  1. Joy-varen met bijboot.

Na terugkomst va een vaartocht constateerde een Leeuwarder schipper dat de bijboot niet op het gebruikelijke plekje lag. Nu gebeurt dit wel vaker, want de buren mogen af en toe ook wel even van deze drijvende dienst gebruik maken. Navraag bij die zelfde buren leerde echter dat zij het bootje niet gebruikt hadden. Een speurtocht volgde.

Uiteindelijk werd het bootje gevonden, onbeheerd tussen wal en schip gedreven, tussen twee schepen aan de Emmakade. Onder in het bootje lagen de landvasten (keurig losgeknoopt) en een 6-pack bier, waarvan er 2 geledigd waren.

Conclusie: joy-varen met bier, maar zonder paddels, is toch niet zo leuk als het lijkt. Je komt niet ver.

De vinders zijn beloond met een lekkere fles wijn.

 

  1. Kunst a/d Oostergrachtswal.

Eind oktober is plotseling alle witte pop-up art  langs de Oostergrachtswal verdwenen. LCH-2018 loopt ten einde.

 

  1. Fietsroute Emmakade ZZ.

Over dit onderwerpen zijn inspraakrondes gehouden. Bewoners (landlubbers en waterwoners), de gemeente, maar ook instellingen als de fietsersbond deden mee. Wat weegt zwaarder; het historische karakter of lekker fietsend asfalt. Men kwam er niet echt uit. Evert Jan houdt de ontwikkelingen in de gaten.

 

8.Restaurant “Van der Valk” in Sneek.

In het vloerkleed aldaar geweven: “Jonge froulju en alde skippen bennen djoer in ünterhäld”.

Comments are closed.