VSL Nieuws 30

Nieuwsbrief nr. 30 van 15 december 2018.

Herfstbijeenkomst.
Op donderdag 15 november 2018 organiseerde de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan
boord van de “Stanfries”. Opkomst viel wat tegen, al waren er relatief veel “nieuwkomers”. Wel erg gezellig.

Man te water.
In de nacht van vrijdag op zaterdag 17 november was er ineens grote beroering, zwaailichten langs
beide oevers van de Emmakade ter hoogte van de “Variant”. Politie, brandweer, ambulance,
duikers, helikopter in de lucht. Alles werd ingezet om een stomdronken jongen weer op de kant
krijgen. In eerste instantie weigerde hij alle hulp. Gevreesd werd dat er nog een tweede persoon te
water was geraakt, maar die werd na een zoektocht niet gevonden. Aan boord van de “Petro” zaten
ze eerste rij en werd aan de hulpverleners koffie geschonken.

Bijbootjes.
Er is wat onduidelijkheid over wat voor type bijbootjes ook in de winter langszij mogen blijven liggen.
De VSL is daarover met de gemeente in gesprek. We willen nogmaals benadrukken dat bijbootjes ook
belangrijk zijn voor de veiligheid van waterwoners. Als een waterbewoner ’s nachts per ongeluk (en
ongezien door anderen te water raakt), is zijn enigste kans om weer op het droge te komen, het
dichtstbijzijnde bijbootje.

De “Stanfries”
Ook dit jaar fungeerde dit schip weer als de stoomboot van Sinterklaas tijdens de intocht op zaterdag
17 november. De intocht verliep vlekkeloos. Er waren alleen wat ongeregeldheden op het Zaailand.

Klachten / brief onterecht namens VSL verstuurd.
In de vorige Nieuwsbrief meldden we al dat bij de gemeente een anonieme brief (zonder adres
afzender) was binnengekomen met klachten over een in Leeuwarden afgemeerd schip. De schrijver
claimde te schrijven namens de VSL. Dat hebben we bij de gemeente weerlegd.
Maar ……. Er volgde nog een brief, nu naar de betrokken verzekeringsmaatschappij. Weer
geschreven namens de VSL. Via de VSL-website vond de schadeonderzoeker adressen van VSL-
bestuursleden en kwam hij langs om informatie te vragen.
Weer moesten we ontkennen bij deze brieven betrokken te zijn.
De VSL overweegt aangifte te doen. Maar … volgens de media heeft de politie het al druk genoeg

Nieuwe ligplaatsenverordening Leeuwarden
De gemeente was voornemens om per 1 januari 2019 de nieuwe verordening van kracht te laten
worden. Toegezegd was dat de VSL tijd zou krijgen op het concept te reageren. Op onze vraag
wanneer we dat concept konden verwachten, kregen we als antwoord dat alles meer tijd ging
kosten. Op zich jammer, maar beter een goede regeling, dan een overhaast ingevoerde regeling
zonder overleg met de VSL.
Zaken waarover we wellicht met dat concept van de gemeente van mening verschillen (gehoord de
hearings) zijn:
*de rol van Hus & Hiem (waar gaan ze wel over en waarover niet),
*de gedetailleerde eisen voor het verkrijgen van een ligplaatsvergunning t.a.v. de gewenste
historische uitstraling (hoe definieer je dat?), maten opbouw, etc. ,
*overschrijven van vergunning naar een partner zonder H&H-toetsing,
*CvO verplicht ?,
*bijboten toegestaan,
*verplichte bewoning, verhuur, etc,
*verontdieping, aanpassing van kaden, etc..
Wij denken, net als Lourens Touwen in zijn artikel in de LC van vorige maand, dat mede door de CvO-
verplichting, veel woonschepen verloren zullen gaan en Leeuwarden zal worden geconfronteerd met
lege kaden. Een super strak ligplaatsenbeleid (de hele stad wordt een “museumhaven light”) past
daar o.i. niet bij.

Toekenning ligplaats.
De schipper van de “Grimmen” is erg blij dat zijn tijdelijke ligplaats (Harlingertrekweg) door de
gemeente is omgezet in een definitieve. Zijn opknapwerk heeft dus resultaat gehad.

Nieuw recreatief vaarrondje in ’t zuiden van Leeuwarden
De “Boksumer Soal” wordt uitgediept zodat sloepen e.d. daardoor van Leeuwarden naar Deinum
kunnen varen.

Schipper vrijgesproken
Op 3 december meldde de LC dat de schipper van de “Amicitia” (Harlingen, mastbreuk, 3 doden)
door de rechtbank is vrijgesproken van dood door schuld.

Kerstversiering
Ook dit jaar nemen weer een redelijk groot aantal schippers de moeite hun schepen in december
feestelijk te verlichten. Mooi.

Seasons greetings.
Het bestuur van de VSL wenst alle waterwoners een uiterst genoeglijk Kerstfeest toe en een prettige
jaarwisseling.

Nieuwjaarsborrel.
Op zaterdag 12 januari 2019 organiseert de VSL een Nieuwjaarsborrel aan boord van de “Stanfries”.
Aanvang 16.30 uur. Na het winkelen, ff langs voor een afzakkertje en het uitwisselen van de “beste
wensen” bij de VSL.
Zoals gebruikelijk zijn de consumpties gratis.

Comments are closed.