VSL Nieuws 41

NIEUWSBRIEF nr. 41 (begin oktober 2020)

  1. Tjalk “Trijntje”

De Raad van State heeft de gemeente Leeuwarden in het gelijk gesteld in het dispuut over de ligplaats van “Trijntje” (LC 18 sept.). De Raad van State stelt dat de gemeente het recht heeft vast te houden aan de voorwaarden van de plaatselijke verordening.

Het recht heeft om ….; OK.  Maar dat hoeft de gemeente niet te doen. 

Waarom stelt de gemeente zich zo star op? Zij weigert de nieuwe ligplaatsvergunning voor de Emmakade NZ af te geven, omdat de “Trijntje” als kantoor wordt gebruikt. Uiteindelijk resultaat: de situatie blijft onveranderd; de “Trijntje” blijft lekker liggen aan de Emmakade ZZ op de eerder afgegeven ligplaatsvergunning en wordt gebruikt als kantoor.  Alleen moet Lourens Touwen elke dag ongeveer 1 km extra fietsen en komt er een ligplaats aan de Emmakade NZ beschikbaar.

Commentaar. In de dergelijk geval zou je als gemeente toch iets soepeler met de zelf verzonnen regeltjes kunnen omgaan? Dit dient geen doel; dat procederen kost alleen een hoop gemeenschapsgeld. Moesten daarom de leges omhoog (niet met een inflatiepercentage, maar worden verdrievoudigd)? 

  1. Wijkpanel.

Klaus Spithost heeft het idee opgevat de VSL om te vormen tot een door de gemeente erkend “wijkpanel”.  Zo’n panel zou de belangen van de schippers beter kunnen behartigen dan de diverse wijkpanels waar nu schepen liggen en waar de belangen van de schippers toch vaak getalsmatig ondersneeuwen. Wie gaat de kar trekken?

  1. Fietsstraat.

De Emmakade Zuid zal worden omgevormd tot een zgn. “fietsstraat”.  Geen doorgaand autoverkeer meer, minder parkeerplaatsen, wel gladde fietsstroken.  Dat betekent een hele nieuwe inrichting. Schippers hebben daar directer mee te maken dan de bewoners van huizen aan de Emmakade Zuid.  Die hebben  immers nog een tuin, een trottoir en soms een oprit naar hun garage tussen de nieuw ingerichte straat en hun huis.

Kwalijk. De schippers ontvingen de uitnodiging voor de  informatieve inloopbijeenkomst (op 16 september) op 15 september. 1 dag van te voren!!  Te gek voor woorden. Als VSL gaan we dit op de voet volgen.

  1. App voor 2e kanaalsbrug.

Aan de oostzijde van de Emmakade is een app actief (waarin de gemeente participeert) over het aanvragen van brugopeningen. Het systeem werkt als volgt; brugopening net als vroeger aanvragen bij de gemeente (Gea). Daarna de gevraagde brugopening melden in de App “Brug 2”. Hier kunnen dan schepen “geclusterd” worden. Samen door de brug. Gea kijkt op de App mee en faciliteert.

Aanmelden bij Ria Dijkstra; telefoon 06.203722535  of riabootje@gmail.com

  1. Komende en gaande schepen.

* Van de Westersingel is op 21 sept. de Klipper “De Hoop” met zijn nieuwe eigenaar vertrokken. Maar op 29 september was zij weer terug. Situatie onduidelijk.

* De “Deja Vu” heeft haar ligplaats naast het Pannenkoekschip aan de Willemskade ingenomen.

* Eerder werden ligplaatsvergunningen afgegeven voor:

  • “De vier gebroeders” ; Nieuwe kade 75
  • ” Foskea Jantje” ;  Willemskade 57

Hus & Hiem adviezen.

1-sept. Beoordeling van “Eben Haezer”. Positief advies voor gebied “A” (museumhaven). Het schip heeft intussen daar een ligplaats ingenomen.

22 sept. Beoordeling van  “De Eendracht”.  Is goedgekeurd voor gebied “B” en “C”. Wel moeten de zonnepanelen worden verwijderd.

13 okt. Op deze datum zal de “Goede Verwachting”  worden beoordeeld. Dit is het schip van de recent overleden Ate Dijkstra.  We zijn benieuwd.

Vroeger ging een VSL vertegenwoordiger naar die zittingen, maar in Corona tijd kan dat niet meer. De aanvragen worden nu digitaal afgedaan.

De gemeente heeft toegezegd de communicatie richting de VSL over uitspraken van H&H, wachtlijsten en verleende ligplaatsvergunningen te willen verbeteren.

  1. Erfgoed agenda

N.a.v. de raadsbijeenkomst over de Erfgoedagenda (zie vorige Nieuwsbrief) wil wethouder Wassink nu een overleg met de Stichting Museumhaven en de VSL. Beter laat dan nooit. Uiteraard gaat de VSL daarin mee.  Datum: 22 okt. Tijd: 12.30 – 13.30. Stadhuis.

  1. Contributie

Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, gaat de penningmeester de in zijn bezit zijnde incassomachtigingen zeer binnenkort effectueren. Dit is voor ons als vereniging verreweg de gemakkelijkste manier om de contributie te innen. ”Met de pet langs de deur” is niet meer van deze tijd. Bij alle schepen (lid of niet) eens per jaar de uitnodiging voor de ALV rondbrengen, wordt wel gecontinueerd.

Leden die nog niet per automatische incasso betalen, maar per bankoverschrijving of cash, worden vriendelijk verzocht om het lidmaatschapsgeld (€ 10) over 2020 over te maken op rekening NL 41 RABO 0162 2654 76 t.n.v. VSL onder vermelding van naam schip en ligplaats.

  1. ALV  

De recent toch weer aangescherpte Corona-maatregelen maken het ons onmogelijk een normale fysieke ALV te organiseren. Dmv de Nieuwsbrieven proberen we u op de hoogte te houden van zaken die voor ons Liwadder waterwoners spelen. Wilt u reageren, heeft u suggesties? U bent van harte welkom.

We wensen u een Corona-vrij najaar.

Bestuur VSL

Comments are closed.