VSL Nieuws 42

 1. Regeling wachtlijsten ligplaatsen.

Begin november kreeg de VSL een concept toegestuurd van een aangepaste regeling wachtlijsten ligplaatsen. Belangrijkste aanpassing betrof een voorrangsregeling voor zgn. langliggers die op basis van de nieuwste welstandsregels niet in aanmerking zouden komen voor een nieuwe ligplaatsvergunning.

We hebben in dit concept een aantal kanttekeningen gezet en een aantal vragen over verduidelijking van sommige regels. Inmiddels is het antwoord van de gemeente bij ons binnen, er zullen een paar zaken verduidelijkt worden en enkele aanpassingen gedaan. Dit betreft o.a. het voor ons zo belangrijke punt voor de langliggers die buiten de boot dreigen te vallen.

Als VSL hebben hier positief op gereageerd, met de opmerking dat de wachtlijstregeling ondergeschikt is aan de Welstandsnota en dat bij aanpassingen in die nota weer een nieuwe wachtlijstregeling nodig zal zijn.

 1. Welstandsnota.

Deze nota zal in december 2020 worden geëvalueerd. Zoals bekend, heeft de VSL ernstige bezwaren tegen de ons inziens te scherpe / onterechte / juridisch niet houdbare welstandseisen. Onze bezwaren richten zich specifiek op het in heel Leeuwarden verplicht stellen dat niet alleen de romp historisch moet zijn, maar dat ook de opbouw (in bijna alle gevallen is die van na de oorlog) de historische maten / de uitstraling moet hebben van het vroegere bedrijfsmatige gebruik. Kort samengevat: wij zijn het er niet mee eens dat volgens de gemeente heel Leeuwarden een “museumhaven light” moet worden.

Deze eis (“klassieke uitstraling”) is o.i. niet realistisch voor een relatief groot aantal schepen, die al jaren zonder enig probleem in Leeuwarden liggen. De verkoopmogelijkheden van deze schepen, bijv. binnen de familie (zoon / dochter / neef / nicht) worden hierdoor ernstig beperkt.

Ook als er vrije ligplaatsen zijn, is er kans dat zo’n schip Leeuwarden moet verlaten bij verkoop.

De huidige overgangsregeling, alhoewel goed bedoeld, is niet toereikend voor deze situatie

Wij zullen bij de gemeente voorstellen doen om dit probleem te laten verdwijnen en de werkbaarheid van de welstandsnota voor alle partijen eenvoudiger te maken.

 1. De “Goede Verwachting”

Midden begin november 2020 heeft de gemeente een ligplaats aan de nieuwe eigenaar van dit scheepje aangeboden.  HULDE. We zijn blij dat we dit “iconische” scheepje (vroeger eigendom van Ate Dijkstra) dat 58 jaar in Leeuwarden gelegen heeft, kunnen behouden.

 1. Nog meer goed nieuws van de gemeente

Herinnert u zich nog dat we in een vorige Nieuwsbrief hard uitgehaald hebben tegen de houding van de gemeente mbt het verlenen van een ligplaats aan de “Trijntje”? 

Of onze berichtgeving hierover  bij de gemeente enig effect heeft gehad, weten we niet, maar de gemeente is in elk geval nu wel “over haar eigen schaduw heen gesprongen”.

De eigenaar van “De Liefde” (in de Nieuwsbrief noemen eigenlijk bijna nooit namen van personen) had een verzoek ingediend om een motorkruiser langszij te mogen laten liggen in de winterperiode. Reden: thuis werken / thuis studeren in Corona tijd. Vader en zoon zaten elkaar in de weg. Oplossing: de een in het woonschip, de ander in de motorkruiser. Maar na 1 november mag dat volgens de regels niet.

Tot ons genoegen gaf de gemeente toestemming. De motorkruiser mocht langszij blijven liggen. De regel (dat mag niet!) werd dus terzijde geschoven. De belangen van de waterwoner prevaleerden. Prima.

Nog mooier; de VSL kreeg een berichtje van de gemeente met het verzoek om dit feit aan onze leden  te melden, opdat er geen “scheve ogen” etc. etc.  Ik kan me niet indenken dat een (over)buurman zou gaan klagen, maar bij deze gedaan.

 1. Brugbediening 2e kanaalsbrug.

In Nieuwbrief 41 stond een stukje over een app voor brugopeningen aan de oostzijde van de Emmakade. Dit is deels particulier initiatief (Ria Dijkstra) en deels gemeente (Gea).

Verbazing nu; dat de gemeente in een communicatie richting de VSL de letterlijke tekst uit de vorige Nieuwsbrief gebruikt. Mag hoor ….. zit geen copyright op.

We ontvingen van de gemeente ook een lijst met wijzigingen in de brugbedieningstijden, het bleek dat de indertijd door ons verzochte bloktijden kwamen te vervallen op de Kanaalroute. Na schriftelijk overleg blijven deze bloktijden, weliswaar ietwat ingekort, nu wel in de regeling. De reden van de wijziging was het grote aantal passanten dat de gemeente belde voor een opening.

We hebben geadviseerd om duidelijk bij de regeling te vermelden dat de bediening alleen voor bestemmingsverkeer is. Dit advies zal worden overgenomen

Navraag bij frequente gebruikers van de route laat duidelijk blijken dat de nu geldende bediening, in combinatie met de App, tot ieders tevredenheid werk.

Andere interessante wijziging: de bruggen op de staande mast route (die naar Grou) worden nu ook in de winter bediend. Deze zijn overgegaan naar de provincie en volledig op afstand bediend vanuit het Zwettehus

 1. Schip gezonken.

Ineens (12 november) zong het rond op de sociale media; werkboot gezonken bij de Harmonie. Foto’s!! Natuurlijk wilde de Nieuwsbrief er meer van weten. Gevraagd om info. Wat deed dat schip daar? Werkzaamheden aan de kademuur Wat is er gebeurd?  Vermoedelijk is de grote pomp die aan boord stond, losgeschoten en heeft dat het schip vol laten lopen. Helaas. Foutje.

 1. Wijkpanel.

In  de vorige Nieuwsbrief stond een oproep van Klaus Spithost om de VSL om te vormen tot een soort “wijkpanel”.  Positieve reacties: nul. Negatieve reacties: =1. Strekking: Je krijgt weliswaar wat subsidie van de gemeente (heeft de VSL niet nodig), maar zo’n wijkpanel is allesbehalve democratisch.

We hebben Klaus gevraagd hierover een wervend stukje te schrijven om in de Nieuwsbrief te plaatsen. Kreeg ik een bijna 2 pagina lang verhaal. Dat plaatsen we dus niet. Ik denk dat we dat maar op de website van de VSL zetten. Wordt die website ook weer van verse tekst voorzien.

 1. Komende en gaande schepen.

* Komende schepen / nieuwe ligplaatsvergunningen

De Goede Verwachting;               Emmakade ZZ, nr. 220

Vrouwe Jacoba                               Oosterkade 133

Lode Wicus            Oosterkade 130

* Vertrokken:

“De Hoop”                                         Westersingel.

* Hus & Hiem adviezen.

Doutzen

??????

 

Vroeger ging een VSL vertegenwoordiger naar de H&H-zittingen, maar in Corona tijd kan dat niet meer. De aanvragen worden nu digitaal afgedaan.

De gemeente heeft toegezegd de communicatie richting de VSL over uitspraken van H&H, de wachtlijsten en verleende ligplaatsvergunningen te verbeteren. Dit begint te lopen, maar wel met vertraging. We wachten nog op een 2-tal uitspraken van H&H.

 1. Amsterdamse toestanden ; instortende kademuren?

Aan de Willemskade ZZ (nabij de verhuur van de elektrische rondvaart boten) gaat gewerkt worden aan herstel van de kade. Een aantal waterwoners moet nu “dubbel afmeren”. Goede zaak; voorkomen is beter dan genezen. Hoe zit het eigenlijk met de rest van de Leeuwarder kaden?

 1. Contributie

De penningmeester heeft de in zijn bezit zijnde incasso machtigingen geeffectueerd. Ook diegenen die al per bank hebben betaald, zijn in de boeken verwerkt.

Maar …….. er zijn toch nog een heleboel Leeuwarder waterwoners, die wij als VSL-lid beschouwen, die hun contributie over 20220 nog niet hebben betaald.

Die (plus de nieuwkomers) krijgen binnenkort een brief waarin ze aan die betalingsachterstand worden herinnerd.

Leden die nog niet per automatische incasso betalen, maar per bankoverschrijving of cash, worden vriendelijk verzocht om het lidmaatschapsgeld (€ 10,–) over 2020 over te maken op rekening NL 41 RABO 0162 2654 76 t.n.v. VSL onder vermelding van naam schip en ligplaats.

Pikant detail: de automatische incasso bij de voorzitter is mislukt, dan wel niet uitgevoerd. Maakt hem dit nu een spookvoorzitter? Ja!!   Zijn stemrecht vervalt per 31-12-2020. Snel betalen dus

 1. ALV  

De recent toch weer aangescherpte Corona-maatregelen maken het ons onmogelijk een normale fysieke ALV te organiseren. Dmv de Nieuwsbrieven proberen we u op de hoogte te houden van zaken die voor ons Liwadder waterwoners spelen. Wilt u reageren, heeft u suggesties? U bent van harte welkom. E-mail adressen: voorzitter@vsl.nl of Secretaris@vsl.nl

Wel heeft het bestuur inmiddels weer een fysieke vergadering gehad met onderlinge afstand van minstens 2 meter en 1 negatieve corona test. Er waren vele zaken te bespreken die toch beter tot hun recht komen als je elkaar ziet, voor het overig is er heel veel mailverkeer.

 1. De feestdagen.

Normaal gesproken worden de meeste “versieringen / lichtjes” pas na Sinterklaas opgehangen. Dit jaar (Corona) zijn we vroeger. Iedereen voor zich, maar persoonlijk vind ik verlichte schepen een aanwinst. Komen er nog meer?

 

We wensen u prettige feestdagen en een  Corona-vrije winter.

 

Bestuur VSL

 

Comments are closed.