Author Archives: spithost

Nieuwsbrief 11, januari 2016

Tussen Wal en Schip
Nieuwsbrief 10, januari 2016

1. Nieuwjaarswens.
Het bestuur van de Vereniging Schippers Leeuwarden wens alle leden van de VSL en (daar doen we niet moeilijk over) alle andere “waterwoners” in de gemeente Leeuwarden een:
 gelukkig, gezond en voortvarend 2016.


Lees verder

Nieuwsbrief 10, november 2015

Tussen Wal en Schip EXTRA

Nieuwsbrief 10, november 2015

 

  1. Politiek Forum

Zoals we in de vorige nieuwsbrief kon melden, werd de VSL in mei 2015 geconfronteerd met de concept regeling ligplaatsenbeleid. We waren “verheugd” dat we inspraak mochten geven. Minder “blij”, omdat we daar slechts zeer kort de tijd voor kregen.


Lees verder

Nieuwsbrief 9, oktober 2015

Tussen Wal en Schip

 

Nieuwsbrief 9, oktober 2015

 

  1. Laatste oproep borrel op vrijdag 30 oktober 2015.

Lekker ff bijpraten, o.a. over de afgelopen zomer en zaken aangeroerd in deze Nieuwsbrief.

Partners en kinderen welkom. Drankjes en hapjes gratis. Vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.

Locatie: de Stânfries. Let op; die ligt nu zo’n 300 meter westelijker dan voorheen.


Lees verder

Nieuwsbrief 8: september 2015

Nieuwsbrief nr 8.

September 2015

 

1.

Algemeen.

“Hij is weer voorbij die mooie zomer”. Al viel het weer zo nu en dan wel ff tegen.

Geleidelijk zijn de schepen die in de zomermaanden Leeuwarden hadden verlaten weer teruggekeerd. In de afgelopen zomermaanden is er op bestuurlijk gebied niet zo heel veel gebeurd, maar de VSL (het waken over uw belangen) moet weer worden opgestart en de eerste bestuursvergadering is al weer achter de rug.


Lees verder

Ongeluk bij de Noorderbrug

Geachte gemeente,

We hebben als bestuur van de Vereniging Schippers te Leeuwarden (VSL) geschrokken kennis genomen van het zoveelste ongeluk dat zich heeft voorgedaan bij de Noorderbrug.
Gelukkig geen persoonlijke ongelukken dit keer, hoewel twee gebroken ribben door een vallende mast niet als gering gezien kan worden.
Dit had ook een stuk slechter kunnen aflopen.

We weten, niet alleen van de brugwachters, maar ook van collega-schippers dat er zich vaker (bijna) ongelukken voordoen bij deze brug.
De Noorderbrug gaat, zoals u vast weet, niet helemaal verticaal open en de doorvaart is vrij smal.
Zeker als de wind wat ongelukkig staat, kan het snel gebeuren dat zeilschepen met hun verstaging blijven hangen aan uitsteeksels aan de onderkant van de brug met alle nare gevolgen van dien.
In de afgelopen jaren zijn al een klein tiental ongelukken gebeurd, vergelijkbaar met dit specifieke geval.
Ook gevallen met onnodige schade aan het betreffende schip.

Er is al jaren geleden aan de gemeente aangegeven dat er relatief eenvoudige aanpassingen aan de brug gedaan kunnen worden in de vorm van geleiders waardoor de uitsteeksels “omzeild” kunnen worden.
De verstaging “glijdt” dan langs de geleiders en blijft niet hangen achter de uitsteeksels.
De geleiders kunnen zo geplaatst worden dat ze bij het “neer” zijn van de brug “wegvallen” in de brugopening.

Wij willen de gemeente hierbij dringend verzoeken dit nader te onderzoeken en bij voorkeur zo snel mogelijk actie te ondernemen op dit punt.

Dit soort ongelukken zijn niet echt reclame voor onze mooie binnensteedse jachthaven de Prinsentuin tenslotte.

Met vriendelijke groet,
Klaus Spithost (voorzitter VSL)

Concept beleid en regelgeving wonen werken en recreeren op het water – juni 2015

We hebben vandaag (4 juni 2015), als VSL,  het concept beleidstuk onvangen van de gemeente m.b.t. o.a. ligplaatsen etc.
We nodigen hierbij alle scheepsbewoners van Leeuwarden uit het stuk te downloaden, lezen en ons van terugkoppeling te voorzien. We hebben op zeer korte termijn over dit plan (dat vanaf volgende week formeel ter inzage ligt) overleg met de gemeente.
Hoe meer input we van de scheepsbewoners van Leeuwarden mee kunnen nemen in dit overleg, hoe beter.
Dusch…. zegt het voort aan uw buren en overburen, download het door op onderstaande link te klikken, lees het en geef uw reacties.
Mail uw reacties naar ons centrale emailadres.

Concept beleidsstuk ligplaatsenbeleid

Notulen ALV 15 maart 2015

Hier vind u de notulen van de ALV die VSL gehouden heeft op 15 maart j.l

Door de klikken op de link haalt u een pdf naar u toen met de notulen:
Notulen ALV 15 maart 2015

Bijzonder geslaagde bijeenkomst m.b.t CvO

20150322_141627Afgelopen zondag 22 maart hebben we op de Stanfries een bijzonder geslaagde bijeenkomst gehad over CvO (Certificaat van Onderzoek).

Tijdens deze bijeenkomst heeft Rob Klaassen van Akwadrant Scheepstechniek een duidelijk verhaal verteld over wat het inhoudt en wanneer je je CvO in orde moet hebben om te mogen blijven varen.

Ca. 50 belangstellenden, voornamelijk uit Leeuwarden, hebben zich tijdens deze bijeenkomst, die we als VSL hebben georganiseerd, laten informeren.
De presentatie die hij heeft vertoond kan je naar je toehalen door te klikken op deze link.

Om zoveel mogelijk potentieel betrokkenen te benaderen hebben we dit keer naast onze email nieuwsbrief voor VSL-leden, langs de Harlinger trekweg, Sneker trekweg, Westersingel, Willemskaden, Emmakaden, Oostersingel en Oosterkade een papieren uitnodiging schip aan schip bezorgd.

Wil je op de hoogte blijven van mogelijke volgende bijeenkomsten en/of acties die we als VSL organiseren, wordt dan lid van de VSL zodat we je via onze email nieuwsbrief op de hoogte kunnen houden. We houden je dan ook op de hoogte van ander scheepsgerelateerd nieuws.
Mocht je lid zijn heb je de uitnodiging dus ook via email ontvangen. Denk je wel lid te zijn maar heb je die uitnodiging NIET via email ontvangen hebben, dan hebben we mogelijk geen werkend emailadres van je. Neem dan even contact met ons op om dat te laten aanpassen.

Nieuwsbrief nr 1; oktober 2014

Vereniging Schippers Leeuwarden

“TUSSEN WAL & SCHIP”

Elektronische nieuwsbrief nr. 1; oktober 2014
Lees verder

Brugtijden

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zijn de brugtijden NIET gewijzigd. Ze zijn in de afgelopen 3 jaar niet aangepast uitgezonderd het feit dat hemelvaartsdag nu wordt beschouwd als een gewone donderdag. De publicatie van “gewijzigde” brugtijden in de Huis aan Huis afgelopen zomer leek daar wel op te wijzen maar bleek bij navraag bij de gemeente onjuist.