Category Archives: Nieuwsbrieven

We hebben in oktober 2014 onze eerste digitale nieuwsbrief verspreid. We plaatsen deze ook steeds op onze website. Hieronder vind je de links naar de afzonderlijke nieuwsbrieven.

VSL Nieuws 37

VERENIGING SCHIPPERS TE Leeuwarden

Nieuwsbrief  nr 37; april 2020.

  1. Algemene Ledenvergadering VSL

Was gepland op 26 maart. Ging uiteraard niet door. Ondanks het ontbreken van die formele steun van de Alg. Ledenvergadering, gaat het VSL-bestuur er van uit dat ze haar beleid op de diverse punten kan voortzetten.
Lees verder

VSL Nieuws 36

Nieuwsbrief nr. 36 van 25 februari 2020

1. De Nieuwjaarsborrel

Donderdagavond 16 januari 2020 werd aan boord van de Stanfries; ligplaats Museumhaven, tegenover de “Weaze”,  de Nieuwjaarsborrel gehouden. De opkomst viel wat tegen, maar het was wel gezellig. De gratis hapjes en drankjes gingen er weer prima in.
Lees verder

VSL Nieuws 35

Nieuwsbrief nr. 35 van 31 december 2019.

1. De jaarwisseling.
Ik schrijf dit op 31 december en hoop dat het nog vandaag op uw computer verschijnt. Maar ach …. Morgen is ook goed. Laat het bestuur van de VSL in alle  geval één van de eersten zijn die u een voorspoedig 2020 toe wenst. In de vorige  Nieuwsbrief vroeg ik me af hoeveel schepen feestelijk verlicht zouden worden gedurende de feestdagen. Nou, dat waren er heel wat. Landlubbers in mijn  woonomgeving gaven complimenten. Het ziet er ook leuk uit zo’n feestelijk verlicht schip.
Lees verder

VSL Nieuws 34

Nieuwsbrief nr. 34 van 1 december 2019.
1. Gemeente; ligplaatsen regeling.
Per 1 december wordt de nieuwe ligplaatsenregeling van de gemeente Leeuwarden van kracht. Op donderdag 3 oktober heeft de VSL een goed bezochte schippersmeeting over dit onderwerp georganiseerd in het Odd Fellowhuis aan de Emmakade. De meningen van de schippers over de nieuwe regeling waren deels gematigd positief, maar ook wat gelaten. De VSL heeft in de beraadslagingen met de gemeente wel een paar punten binnengehaald, maar zeker niet alle paragrafen van de regeling kunnen op instemming van de VSL rekenen. Bijv. het onverkort vasthouden aan de maximum lengte, het jaartal 1940, geen replica’s, onduidelijkheid over de “historische uitstraling” van de opbouw (denk aan grote schuine ramen in de stuurhut), varend (verplicht CvO?), etc. etc.

Lees verder

Documenten ligplaatsenbeleid

De documenten behorende tot het concept voor het nieuwe ligplaatsenbeleid.


Lees verder

VSL Nieuws 33

Nieuwsbrief nr. 33 van 25 juli 2019.

1. Ligplaatsen regeling / Stilte.
Het is al maanden erg rustig op het front van de “nieuwe ligplaatsen regeling”. “Je moet een
broedende kip niet storen” / “ambtelijke molens malen langzaam”. Na alle inspraakrondes wacht de
VSL nu op het finale concept. Daarop kunnen we nog wat commentaar leveren (een extra ALV?),
Lees verder

VSL Nieuws 32

Nieuwsbrief nr. 32 van 14 april 2019.

 

  1.  ALV 15 maart 2019.

De Algemene Ledenvergadering van de VSL werd gehouden op de Stanfries. Ongeveer 30 leden waren aanwezig.  De notulen kunt u zeer binnenkort lezen op de website.
Lees verder

VSL Nieuws 31

Nieuwsbrief nr. 31 van 28 januari 2019.

 

  1. Nieuwjaarsborrel.

Op zaterdag 12 januari 2019 organiseerde de VSL een Nieuwjaarsborrel aan boord van de “Stanfries”. Verdeeld over de middag kwamen een kleine 30 leden en belangstellenden langs om elkaar en het bestuur een gelukkig 2019 te wensen. Dat moet vast gaan lukken.


Lees verder

VSL Nieuws 30

Nieuwsbrief nr. 30 van 15 december 2018.

Herfstbijeenkomst.
Op donderdag 15 november 2018 organiseerde de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan
boord van de “Stanfries”. Opkomst viel wat tegen, al waren er relatief veel “nieuwkomers”. Wel erg gezellig.


Lees verder

VSL Nieuws 29

Nieuwsbrief nr. 29 van 7 november 2018.

 

  1. Herfstbijeenkomst.

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de VSL de traditionele HERFSTBIJEENKOMST aan boord van de STANFRIES.

Ligplaats: Willemskade 46, NZ, nabij de Beursbrug.

Aanvang 20.00 uur.   Hapjes en drankjes gratis

Kom gezellig met uw mede schippers (of schippersen) kletsen over de voorbije zomer, over de voornemens (?) van de gemeente mbt het ligplaatsenbeleid, het CvO, etc.

Kunt u tegelijkertijd de fraaie foto-expositie van Marleen Griep bewonderen.
Lees verder